Kelt” sözcüğü ilk defa Yunan tarihçi Hecataeus tarafından M.Ö. 517’de Yunan Mitolojisinde işlenmiştir. Mana olarak “cesur, erdemli ve savaşçı” gibi anlamlar yüklenmiştir. Kelt toplumu, ilk çağ döneminde Avrupa’da yaşayan savaşçı bir topluluk olup, M.Ö. 2000’lerde anavatanları Orta Avrupa’dan göç etmek zorunda kalmışlardır. Birçoğu İspanya, Galya ve Britanya adalarına göç etmiştir.

Çeşitli kavim ve kabileden oluşmalarına karşın dil olarak çok yakın benzerlikte lisan kullanmışlardır. Aynı kandan tanrı ve doğa ruhlarına inanmışlardır. Dinsel – Sihirli ve Büyülü doğaüstü güçleri olduğuna inandıkları savaşçı kral ve kraliçelerin ardından gitmeyi tercih etmişlerdir. Çiftçilik ile geçimini sürdüren bir topluluk olmuştur. Kale içi kentlerde ticaret, el sanatları gibi işlerle uğraşan, özgür ve bağımsız yapıda yaşam sürdüren özgün topluluktu.

Genellikle de dini lider olarak saydıkları “Drüitler” himayesinde hayatlarına şekil verirlerdir. Kedilerin yüce güç koruyucusu kabul edildiği bir medeniyete sahiplerdir. Kedilere duydukları saygıya rağmen birçok dinsel törende kedi kurban edilmesi yaygındı ve diğer Avrupa medeniyetlerine kıyasla daha vahşi ve barbar özellik taşımaktaydılar. Din yegane gayeleri gibiydi. Günümüzde Kelt kökenli bazı uygarlıklar; İrlandalılar, İskoçlar, Galler, Man adası sakinleri ve Breton – Cornwalllardır.

M.S. 100 yıllarından medeniyetin yok edilecek düzeyde yıkıldığı, köken ve kültür olarak ciddi zarar gördüğü kaynaklarda sabit olsa da halen İrlanda bölgesinde uygarlığın kısman kalıntı ve varlığı söz konusudur. Eski Türk kültürüne benzer bir yön sergileyerek, öldüklerinde diğer dünyada ihtiyaçları olacağına inanarak kıymetli eşyalarıyla gömülürlerdi.

Öyküler ve söylencelerinde derin mitsel ve düşsel öğeler görülmektedir. Kelt dilinden hala İngilizce gibi dillerde sözcükler bulunmaktadır; Avon (Nehir), Scone (Ufak Yuvarlak Kek). Ayıca Bridget, Rhiannon gibi kişi adlarının kökeni Keltçedir.

İngilizcede karşılığı; “Celtic”, Almancada; “keltisch” kelimeleridir. Bretonca, Galce, İrlandaca, İskoç dili, Kernevekçe, Manksça Kelt dillerindendir ve Hint-Avrupa dil ailesine tabiidir.

Günümüzde Hristiyan ve Avrupalılarca kutlanan “Helloween” Cadılar Bayramı Kelt kültüründen geçtiği yönünde rivayetler vardır. Keltler işgal ettikleri yerlere Galatia, yeni kurdukları yerlere de Turkije adını vermekteydi. Bu nedenle Türklerden çok önce günümüz Anadolu topraklarına verilen Türkiye isminin keltlerce kullanıldığı iddiaları da vardır.

Mevlüt TAPAN