Yine tarihimizden ünlü bir şahsiyetin portesini ortaya koyarak size Osmanlının bir dönemi hakkında bilgi vermeye çalışacağım.

Dostlar size Napolyon desem ne dersiniz? Eminim bazılarınız onun meşhur sözü olan “Para, para, para.” der ya da onun Fransa için öneminden bahsedersiniz. Fakat ben Napolyon’a dair bilinenlerden öte onu mağlub eden şanlı bir komutandan ve yaptığı müthiş Akka savunmasıyla tarihimize altın harflerle yazdıran Ahmet Cezzar Paşa’dan bahsetmek istiyorum…

En başta Cezzar ne demek onu bir bilelim. Cezzar: Arapça’da “deve kasabı” anlamına gelmektedir. Bu lakap kendisine Cidde yöresinde isyan eden bedevilerden yetmiş bedeviyi öldürdüğü için konulmuştur. Kendisi aslen Bosnalı olup Osmanlı hizmetine girmiş ve Şam Beylerbeyliği’ne kadar yükselmiştir ve daha sonra o müthiş Akka savunmasını gerçekleştirip Napolyon’u yenmiştir.

Dostlar o sırada Osmanlı padişahı 3. Selim olup kendisi bir takım ıslahat hareketleri yapmak istiyordu. Zira yeniçeriler çok disiplinsiz ve ıslah edilmesi gerekiyordu. Belki o sıralar kaldırılmasını bile düşünüyor olabilirdi fakat yeniçerilerin belli bir gücü vardı ve onları bir anda kaldırmak kolay bir iş değildi. Zaten onları kaldırmak isteyen 2. Osman’ı (Genç) katletmişler ve Hotin Seferinin başarısız olmasına vesile olmuşlardır. İşte bu yüzden 3.Selim bir takım ıslahat hareketlerine girişmiş ve yeniçeri ordusu dışında Nizam-ı Cedit adında yeni bir ordu kurmuştur. Hatta sonradan onun devrinde yapılan bütün ıslahatlar bu Nizam-ı Cedit kavramıyla belirtilmiştir. 3.Selim Osmanlı’nın ilk reformist padişahı olup onun yenilikleri gelecek kuşaklara ışık tutmuş ve Türk İnkılabının alt zeminini oluşturmuştur. Kurduğu bu ordu Akka’da Napolyon’a karşı savaşmış ve Cezzar Ahmet Paşa önderliğinde onu yenilgiye uğratmıştır. Bu mağlubiyetten sonra Napolyon Fransa’ya dönmüş ve “consül” seçilerek Fransa’nın başına geçmiştir.

Napolyon bu mağlubiyetten sonra “Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim!..” sözünü söylemiştir. Ahmet Cezzar Paşa 1804’te vefat etmiş ve ölümüne kadar Akka Beylerbeyliğini sürdürmüştür.

İşte Dostlar tarihimiz öyle kahramanlarla dolu ki bu necip milletimiz onların mirasıyla yükselmiş ve inşallah bu mirasa sahip çıkarak geleceğe adım atacaktır. Bizlere düşen tarih penceresinden bakarak olayları ve insanları doğru değerlendirip zaferlerimizden sevinç ve yenilgilerimizden ders almaktır. Tarih sadece geçmişteki üç beş olay değil; tarih bir nehirdir ve bu nehirden bir kez geçilecek ve bunun bir dahası asla aynısı gibi olmayacaktır…

Selametle kalın…

Mesut BULDU