Yaban hayatı, diğer bir tabirle vahşi doğa/yaşam, dünyamızdaki insan etkinliği ile belirgin biçimde değişime uğramamış doğal çevreyi ifade eder. Genelde karasal çevreyi ifade etse de deniz ve uzay da insanlar tarafından çok az keşfedilmiştir. Bu yüzden bu alanlar da vahşi yaşam alanı olarak kabul edilebilir.

Bazı devletler yabani hayat bölgelerini yasalarla belirlemiş ve koruma altına almıştır.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü de bu alanda uzman personel yetiştirmeyi amaçlayan üniversite bölümüdür. Yabanî canlıların ekolojisini, biyoloji ve etolojisini inceler, genel yapıları üzerine bilimsel ve akademik araştırmalar, eğitimler düzenler. Sektöre fayda sağlayacak kişilerin yetiştirilmesini hedefler.

Eğitim Süresi

Lisans düzeyinde 4 yıllık üniversite bölümüdür.

Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Dersleri

Vahşi doğa ve yaban hayatını korumaya, bu alanda uzmanlaşmaya yönelik çeşitli dersler müfredata alınmıştır. Bu bölümü tercih etmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki bölüm derslerinden sorumlu olacağınızı belirtelim.

  • Temel Kimya,
  • Yaban Hayatında Biyolojik Çeşitlilik,
  • İlk Yardım,
  • Zooloji,
  • Genel Ekoloji ve Meteoroloji,
  • İstatistik,
  • Genel Biyoloji,
  • Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimine Giriş,
  • Memeli Yaban Hayvanları,
  • Omurgasız Hayvanlar vb.

Bölümden başarıyla mezun olduğunuzda “Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi” Lisans diploması almaya hak kazanırsınız.

Bölüm Mezunlarının İşi ve İş Olanakları

Mezunların birçoğu devlet ve özel fark etmeksizin tüm kurumların yabanı hayat üzerine faaliyetini sürdürdüğü iş sahalarında görev yapmaktadır. Ayrıca yurtdışındaki iş olanaklarını da değerlendirebilirsiniz. Yabancı dil bilgisi bu kapsamda önem arz ediyor.

Devlete bağlı kurumlarda çalışabilmek için KPSS üzerinden yeterli puan alıp atanmanız gerekiyor. Ancak son dönem verilerine baktığımızda çok yüksek atama sayısı yoktur. Puanlar ise oldukça yüksektir. O yüzden özel sektörde iş bulmanız daha muhtemeldir.

Ek Bilgi

Yaban hayatı dediğimizde aklımıza vahşi yaşam ve doğal olarak WWF (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) gelir. İyi düzeyde yabancı dil bilgisi ile bu vakıf bünyesinde iş bulmanız mümkündür. Bu sayede hem vahşi yaşamı, hem çeşitli ülkeleri ve bölgeleri gezme imkanı da bulabilirsiniz.

Bu bölüme ek olarak “Zooloji (Hayvan Bilimi)” bölümü hakkındaki tercih yazımıza da göz atabilirsiniz.