Kertenkele öldürmek sevap diyor uydurma hadisiniz.

Kertenkele demiyor, vezağa (وَزَغَةٌ) diyor ; yani zehirli, zararlı, öldürücü türleri olan bir keler sürüngeni.

❌ Tamam da niye sevap?

✔ İnsanları zararlı, öldürücü bir hayvanın şerrinden kurtarmak sevap değil midir?

Yine de öldürmem bir canlıyı.

Tamam sen onu öldürme, o nasılsa seni öldürür karşılaştığınızda.

❌ İyi de tek seferde öldürene daha fazla sevap ne alaka? 

✔ Tek seferde, hızlıca, acısızca öldürmek tabi ki sevaptır.

Bir kez vurdun, kaçtı, ama ölmedi de.. Ne olacak? Hayvan yaralı kaçtığı için eziyet çeke çeke ölecek. Ne kadar çabuk öldürürsen, o kadar az acı çeker hayvan.

❌ Kertenkele günahkârmış, peygamberimiz ona fuveysıka yani küçük fasıkçık demiş, o yüzden öldürülüyormuş.

✔️ Fasık kelimesi insan için kullanıldığında “günahkâr”, hayvan için kullanıldığında “zararlı” anlamını verir.

?Bu kelime Arap etimolojisinde “ayrılan, sapan” demektir. Günahkâr anlamını sonradan dini terminolojide kazanmıştır.

?Hadisteki hayvan da Rasulullah’ın fuveysıka yani zararlı dediği sürüngendir, dağda gördüğün minnacık, zararsız kertenkele değil..

Kertenkele Hz. İbrahim’in ateşine üflemiş diyor uydurma hadisiniz, hayvan ne bilsin üflemeyi, peygambere düşmanlık yapmayı?

Hüdhüd kuşu da Hz. Süleyman’a casusluk yapmış diyor ayet, hayvan ne bilsin bilgi toplamayı, casusluğu, peygambere yardımcılık yapmayı?

Hz. Süleyman kuşların dilini anlıyordu çünkü.

Peki ya kuş? O, Sebe melikesinin dilini nasıl anladı? Kuşlar insan dilini anlar mı?

Allah izin verirse anlar.

O zaman kertenkele de Allah izin verirse üfler.

Allah bir varlığın peygamberine zarar vermesine izin vermez sadece fayda vermesine izin verir.

O zaman şeytanın Hz.Adem’e zarar vermesine nasıl izin verdi?

Şeytan hayvan değil cindi.

✔ Bir cinin peygambere zarar vermesine izin veriyorsa, hayvanın zarar vermesine neden izin vermesin?

Cinlerde bilinç ve imtihan vardır ama hayvanlarda yok.

Hüdhüd kuşuna bilinç veren ve bir peygambere karşı vazifesini yapıp yapmamakla imtihan eden Allah, keleri neden bir peygambere karşı vazifesini yapıp yapmamakla imtihan etmesin ve bilinç vermesin?

❌ Tamam da soyundan gelen kertenkelelerin suçu ne ki öldürüyoruz?

✔ Ataları Hz. İbrahim’e zarar verdi demek ; “Bu hayvanın insana zarar verme içgüdüsü, tarih boyunca değişmeyen genetik ve kronik bir özelliktir.” demektir.

?Ateşe üfleyen keler, tüm keler türünü simgeliyor, Hz. İbrahim de insanlık türünü simgeliyor.

?Keler türünün insanlık türüne zararı ve düşmanlık içgüdüsü genlerine işlediği için öldürün mesajı veren sembolik bir imgelem bu örnek.

Doğrudan söylesin neden sembol kullanıyor?

Kur’an neden “Güneş çamura battı” diyor, güneş çamura batar mı?

Çamura batmak güneşin batışını sembolize ediyor, gerçek anlamında değil.

O ayet sembolik anlatmışsa bu hadis de sembolik anlatmış..

? Ayet ve hadisler meseleyi halkın zihninde daha çarpıcı, etkili ve anlaşılır kılmak için böyle temsilî örnekler verir.

Hadisleri YouTube linkleri, Google efsaneleri ve Facebook rivayetleri vebasına bulaştırarak tanınmaz hale getirmeyi meslekî gelir kapısı haline getirmiş TV stüdyosu şovmeni, medyatik algı piyonu hocacıkları oturduğu kanepede çekirdek çitleyerek izlerken bu “hadis-savar” cılık oyunundan çocukluğunda bastırılmış psişik hazları alan, reklam arasında da az önce izledikleriyle sanki sihirli değnek dokunmuş, biri ona “okus-pokus”yapmış gibi dinde allâme kesilerek sosyal medyada kopyala yapıştırlarla klavye reformları yapan bedavacı mealistlere, toz tutmuş kitap raflarına kumandayı hiç bırakmayan ellerinin bi zahmet uzanmasını tavsiye edelim..

Ki saf yerine konulup nasıl da kolay kandırıldıklarını anlasınlar… (Hayal işte..)

Osman COŞAR