?Mealizmin bozdura bozdura bitiremediği bir rivayet..

❌ Peygamber 30 erkek gücündeydi diyor uydurma hadisiniz.
✔ Nefsine onun kadar hâkim olan kimse yoktu diyor.
❌Ne alaka?
✔Midesi 30 kat büyük bir adam herkesten az yiyorsa bundan ne anlarsın?
❌ Bu kadar büyük mideyle yemeğe ilgisiz kalmayı nasıl beceriyor derim..
✔ Rasulullah da herkesten güçlü olduğu hâlde kadınlara ve dünyaya karşı herkesten fazla ilgisizdi..İradesi o kadar kuvvetliydi..
Hadis bu mesajı veriyor.
❌Bize ne özel hayatından ?
✔Bize ne peygamberimizin evlilik hayatını anlatan ayetlerden?
?Kendisini peygambere bağışlayan kadınları anlatan ayetten bize ne?
?Sahip olduğun cariye ve kadınlardan istediğini değiştirebilirsin diyen ayetten bize ne?
?Peygambere mehir farz değil ama mü’minlere farz diyen ayetten bize ne?
?Peygamberin boşadığı kadınla kimse evlenemez diyen ayetten bize ne?
?Mü’minler boşadığı kadınla tekrar evlenemez ama peygamber evlenebilir diyen ayetten bize ne?
?Peygamberin evinde yemek yedikten sonra hemen dağılın diyen ayetten bize ne?
?Hanımlarıyla arasındaki anlaşmazlıkları anlatan ayetlerden bize ne?
?Hanımlarından istediğini boşa, istersen boşadığını tekrar al diyen ayetten bize ne?
❌ O ayetler Hz. Peygamberin özel ve ayrıcalıklı bir statüsünün olduğu mesajını veriyor.
✔ Bu hadis de Hz. Peygamberin özel kuvvetine rağmen nefsine ne kadar hakim ve iradesinin ne kadar kuvvetli olduğu mesajını veriyor.
❌Hz. Enes her gece tüm hanımlarıyla ilişkiye girerdi diyor ama.
✔ Öyle demiyor, tüm hanımlarını her gece ziyaret ederdi diyor.
Hepsinin halini hatrını sorar, çocuklarının başını okşardı. Hanımlarının gönlünü hoş etmesi, ilgilenmesi kötü bir şey mi?
❌ Hadis öyle demiyor ama.
✔ Hz. Enes tüm odalara peygamberimizle birlikte girmiş mi, hanımlarının yanına?
❌ Hayır.
✔ Peygamberimiz her odadan çıkınca odada ne yaptığını Hz. Enes’e mi gelip anlatmış?
❌ Hayır.
✔ O zaman nereden biliyorsun odanın içinde ne yaptığını?
❌ Hz. Enes nereden biliyor?
✔Bilmiyor, zaten ilişkiye girerdi demiyor, ziyaret ederdi diyor.
Onu dinleyenler de ilişki yaşadığını zannedip tahminde bulunuyorlar..
❌Niye bilmeden etmeden yanlış tahminde bulunuyorlar?
✔ Peygamberimize olan hayranlıklarından.
❌Bunun neresine hayran oluyorlar?
✔Hiç bir hanımını ayırt etmeden hepsini memnun edebilme kudretini hayranlık uyandırıcı olarak görüyorlar. Hiçbirinin aklına da bu tahmini yaparken kadın düşkünlüğü filan gelmiyor.
Aksine hanımlarının da bir kadın olarak arzularını yerine getirebilmesini, kadınlık ihtiyaçlarını tatmin etmekten aciz olmayışını üstün bir meziyet olarak görüyorlar.
❌Yanlış tahmin.
✔ Yanlış ama tertemiz bir niyetle yapılmış bir tahmin.
❌Peki bir tahmini Buhârî neden kitabına almış?
✔ Tahmini kesin gerçek zannedecek ve yaygarayı basacak kadar aklı başından uçmuş, rivayetin üstüne balıklama atlayan kimselerin olabileceğine ihtimal vermediğinden.
❌Sahabelerin peygamberin cinsel gücü hakkında tahminde bulunmaya ne hakları var, ölçmüşer mi, bu çok açık bir edebsizlik.
✔ Bu tahmini magazin malzemesi niyetine yapmış olsalar edebsizlik olur,müstehcen çağrışımlar akıllarına gelse edebsizlik olur, ama peygamber aleyhisselamın her açıdan herkesten üstün ve kudretli olduğuna dair hayranlıklarından yaptıkları için tertemiz bir niyetledir. Asıl temiz niyete edebsizlik demek edebsizliktir.
Temiz niyetim ardında edebsizlik aramak edebsizliktir.
❌Güzel bir kadın görse gidip Hz. Zeynep’le ilişkiye girerdi diyor hadis.
✔ Hz. Zeynep’in odasına peygamberle birlikte mi girmiş Hz. Cabir?
❌ Hayır.
✔ Odada ne yaptığını görmüş mü?
❌ Hayır.
✔ Peygamberimiz ben Zeynep’le şunu yaptım mı demiş?
❌ Hayır.
✔ Peki bir tahmin üzerinden neden kıyameti koparıyorsun?
❌ Hz. Cabir neden böyle bir tahminde bulunmuş?
✔Peygamberimiz bir erkeğin dışarıda bir kadına karşı yanlış bir hisse kapılma tehlikesi ortaya çıkarsa helalinden hanımıyla birlikte olsun demiş çünkü, Hz. Cabir de peygamberimizin Hz. Zeynep’in odasına girdiğini görünce mü’minlere verdiği tavsiyeyi kendisinin de uyguladığını düşünmüş.
❌İyi de yanlış anlaşılmalara sebep oluyor bu tahmin.
✔ Yanlış anlaşılma? Neresi? Hz. Zeynep onun hanımı değil mi? Helali değil mi? Onunla birlikte olması haram mı?
Yanlış bir iş mi, ayıp mı?
Diyelim ki Hz. Zeynep’in odasına onun için girdi, yasak mı? Hanımıyla beraber ahlaksızca mı?
❌ Tamam da bunu konuşmanın kime ne faydası var?
✔Kendisini peygambere bağışlayan kadınları anlatan ayetin kime ne faydası var? Peygamberimizin özel hayatıyla ilgili onlarca ayetin faydası?
❌ Hepsinde bir mesaj veriliyor mü’minlere.
✔ Bu hadiste de mü’minlere haram yola düşmektense helalinden hanımıyla birlikte olarak günahtan kurtulmak mesajı veriliyor.

❌Yine de çok sapıkça bi uydurma bu.
✔ Aklı sadece cinselliğe çalışanlar duyduğu herşeyden sapıkça bir mana çıkarır. Böyle anlaman normal yani, garipseme.

Osman COŞAR