İnternet ve teknoloji günümüzde en hızlı gelişen ve yaygınlaşan alanlardan birisidir. Bu alanda proje ve ürün gelişimi oldukça popülerdir. Kendi işini yapmak, bağımsız çalışmak veya ek iş kapsamında ilave kazanç sağlamak isteyen gençler için oldukça cezp edici bir alandır. Ancak yapılan birçok hata girişimciliği başarısızlıkla noktalamaktadır.

Hedeflenen birçok amaç, ulaşılamadan sapmakta, girişimcilik hatalar yüzünden başarısız sonuçlanmakta, projeler vasata dönüşmektedir. Doğru ve Sürdürülebilir Web Girişimciliği için öncelikle kronik hatalardan vazgeçilmeli, ders çıkarılmalı ve bu alanın temelini “Web Teknolojileri”nin oluşturduğu unutulmamalıdır.

Yapılan Bazı Kronik Web Girişimcilik Hataları

  1. Çabucak kısa yoldan zengin, ünlü olma hayalleriyle yola çıkmak, en sık yapılan hatadır. Evvela girişimin büyümesini ve gelişmesini sağlayabilecek atılımlar yapılmalıdır.
  2. Amaçsızlık. Web Girişimcisinin bir amacı olmalıdır. Her şeyin öncesinde bir amaç belirlenmelidir. Bu amaç doğrultusunda proje faaliyet alanında var olan sorunların çözümüne gidilmeli, yenilikçi yaklaşımlar sergilenmelidir. Fırsatlar görülmeli, doğru iş modelleriyle sağlıklı ve sürdürülebilir bir girişim sağlanmalıdır.
  3. Özgün projelerden alıntı, kurmaca veya kopya proje üretme çabası, bir süre içerisinde verim sağlasa da sürdürülebilirlik açısından büyük bir hatadır. Özgün projeler üretilmelidir. Alanında başarı elde etmiş bir web projesinin aynısını veya benzerini oluşturmak doğru ve sürdürülebilir web girişimciliğinde başarı getirememektedir.
  4. Sabırsızlık ve plansızlık. Doğru motive olmak, bir plan dâhilinde çalışmak, sürekliliği ve daimiliği sağlamak gerekmektedir. Tüm çalışmalarda sabırlı olunmalıdır. Acelecilik, web girişimciliğinde öldürücü etkiye sahiptir.
  5. Yanlış ve ilgisiz kişilerle çalışmak. Başarılı ve sürdürülebilir web girişimlerinde ekip çalışması önemlidir. Alanında uzman, sektörde ilgili ekip arkadaşlarıyla başlamak gerekiyor. Artık web girişimciliğinde tek kişinin başarılı olabilmesi olanaksızdır. Tüm süreç ve operasyonları doğru, hızlı ve etkin yürütmesi zordur.
  6. Sermayesizlik. Her işin başında olduğu gibi artık web girişimciliğinde de başlangıç için bir sermaye gerekmektedir.
  7. Projenin hayata geçirilip, bir süre yürütülebilmesi için yatırım, sermaye desteği gerekir. Hızır yatırımcı denilebilecek kişileri ikna edebilecek sunum ve gelir modeline yönelik somut veriler oluşturulmalıdır.
  8. İnternette görünürlüğü olmayan alanlara giriş yapma çabası hatalı bir girişimciliktir. Çevrimiçi sanal mecralarda görünürlüğü sağlamak, bilinirliği artırmak için çalışmalar yapılmalı, İnternette görünür olmak girişimlerin dikkat çekme şansının olmadığı unutulmamalıdır. Olsa dahi çok düşük bir ihtimaldir.
  9. Yetersiz SEO ve SMO yatırımının yapılması. Günümüzde tüm merciler SEO (Search Engine Optimization – Arama Motoru Uyarlaması) ve SMO (Social Media Optimization – Sosyal Medya Uyarlaması) unsuruna önem vermektedir. Bir projenin bilinirliği, kullanıcıya ulaştırılması arama motorlarında doğru,  etkin ve kapsamlı görünürlüğe bağlıdır. Çevrimiçi web girişimciliklerinde başarısızlığın önemli etkenleri arasında olan yetersiz SEO yatırımları veya hiç yapılmaması hedef kitlelerin proje ve oluşumdan habersiz kalmasına neden olmakta, ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Bu yüzden SEO unsuru göz ardı edilmemeli, gereken çalışmalar SEO uyumlu olarak sürdürülmeli ve SEO için ayrıca hassasiyet gösterilmelidir. “Marka Bilinirliği Açısından Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya” büyük önem teşkil eder (Webtures CEO’su Kaan Gültekin). Rekabetçi sanal piyasada arama motorları ile beraber sosyal medya çalışmaları da yapılmalıdır.
  10. Yanlış, yetersiz teknoloji kullanımı. Amaç belirlenip proje planı hazırlandıktan sonra en önemli atılım doğru, etkin ve yeterli teknolojiyi kullanmaktır. Amaca ve projeye uygun teknoloji seçilmemesi girişimciliğin başarısızlıklarının diğer nedenlerindendir. Amaç  – Proje kapsamında uygun CMS, tasarım, merci, programlama dili, ara yüz ve işlem programı vb. belirlenmelidir.

Ayrıca girişimci ve ekibinin bilgi düzeyi de proje ve girişimi etkilenen önemli faktörlerdendir. Web – programlama ve SEO & SMO alanında hiçbir bilgisi olmayan bir girişimcinin bu alanda dışarıdan destek alması gerekmektedir. Destek almadan yapılan girişimler büyük ölçekte başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Yeterli destek alımı için sermaye bulunamıyorsa uygun hazır platformlarla bu işlemler sağlanabilir. Burada en önemli unsur amaç ve projedir. Bu iki etkene bağlı olarak uygun teknolojiler belirlemek ve doğru, zamanlı, sürdürülebilir adımlar atmak gerekmektedir.

Mevlüt TAPAN