Ergoterapi, çevre ve insan üzerine kurulu bir meslek alanıdır. Ülkemizde çok yeni bir meslek olsa da şuan lisans düzeyinde eğitimini veren 8 üniversitemiz mevcuttur. Ergoterapi dediğimizde kelimenin manasına bakacak olursak “ergo” yunanca’da iş, uğraş anlamında kullanılıyor terapi ise iyileştirme. Aslında iş ile terapi veya uğraş ile terapi olarak aklımızda canlandırabiliriz ergoterapiyi. Herhangi bir kaza veya hastalık sonrasında yaşantısında ki bazı fonksiyonları kaybetmiş olan kişileri, bu fonksiyonlarını tekrar yerine getirebilecek aktiviteler ile sosyal hayata katılımını, oluşabilecek başka hasarları önlemeye yönelik çalışmalar yapan bir sağlık mesleğidir.

Ergoterapist
lerin amacı ise kişileri gün içinde uygulayacakları anlamlı ve amaçlı aktivitelerle daha iyi bir sağlık düzeyine gelmelerini sağlamak, günlük aktivitelere topluma katılımlarını arttırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmektir.

Peki, bir ergoterapist kimlerle ilgilenir?

ergoterapi bolumu

Ergoterapi kişi merkezlidir. Sadece kaza veya herhangi bir hastalığa uğramış kişiler ile ilgilenmez. Aynı zamanda yaşlılar, engelli bireyler, sokak çocukları, madde bağımlıları, AİDS’ li bireyler, lgbt’ li bireyler gibi dezavantajlı gruplarla da ilgilenir.

Ergoterapinin iş olanaklarını düşündüğümüzde ise geleceğin meslekleri arasında parlayan bir yere sahiptir. Özellikle yeni bir meslek alanı oluşu, hali hazırda mezun sayısının az olması ile ülkemizde ergoterapi mezunların açıkta kalma olasılığı oldukça düşüktür.

Ülkemizde ergoterapi mezunu sayısı az olduğundan çalışma alanları fazladır ve oldukça kolay iş bulabilirler. Çalışma alanları olarak hastanelerde, ortopedik ünitelerde, huzurevlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, özel kuruluşlarda, gönüllü kuruluşlarda, bakanlıkların ergoterapi ile ilgili bölümlerinde, yukarıda bahsettiğimiz gibi sadece hasta bireyler ile ilgili değil sağlıklı bireylerin çalıştığı şirketlerde koruyucu rehabilitasyon hizmetlerinde yer alabilirler. Bunların dışında ise ergoterapi mezunları her üniversite mezunu gibi yüksek lisans, doktora yapıp akademisyen olabilirler. Tekrar üzerinde durmak gerekir ki üniversitelerimizde yeni yeni açılan bir bölüm olduğu için kariyer açısından da oldukça fazla ergoterapi mezunlarına ihtiyaç vardır.

Ergoterapi bölümü MF-3 puan türünden öğrenci kabul etmektedir.

Bölümün ders içeriklerine genel kapsamda bakacak olursak temel sağlık bilimleri, tıbbi rehabilitasyon, psikoloji, sosyoloji, sanat dersleri ve bu bölümlerin alt kategorilerinden oluşur.

Üniversite/Bölüm tercihlerimizi yaparken tercih ettiğimiz bölümü hayatımızın geri kalanı boyunca meslek olarak yapabilme ihtimalimizin yüksek olduğunu unutmayalım. Bu nedenle ergoterapi bölümünü tercih edecek adayların sakin, hoşgörülü, sabırlı, yardımsever olmaları ve kişilerle kuvvetli iletişim kurabilmeleri onlar için büyük bir avantaj ve kolaylık sağlayacaktır.

Toparlayacak olursak ergoterapi, toplum içindeki dezavantajlı kişilerin topluma adaptasyonunu ve yaşam aktivitelerini düzenleyen bir meslek grubudur.

M. Ali Aslan