Antik Çağ’da Astronomi bugünden belki daha çok önemseniyordu. Günümüzden binlerce yıl önce insanlar yine gökyüzüne bakıyor. Orada bulunan sayısız gök cismini anlamaya çalışıyordu. Bugün kullandığımız teleskop ve benzer teknolojiler o dönemde yoktu. Elektriğin henüz icat edilmemesi ışık kirliliğinin olmaması anlamına gelmektedir. Berrak bir gökyüzünü o dönemde dünyanın her yerinden görmek mümkündü.

Antik Çağ’da astronomi temelinde sabit bir dünya ve yukarıda bulunan hareket halinde cisimler vardı. Bundan 6500 yıl önce yapılan Stonehenge ve Nabta Playa gibi dairesel yapıların bu tür cisimler takip etmek için inşa edildiği düşünülmüştür. Mısır, Çin, Hint, Kalde, Yunan, Sümer, Zapotek, Toltek ve Maya uygarlıklarının astronomi konusunda döneme göre oldukça gelişmiş oldukları düşünülür. Piramitler başta olmak üzere o dönemde yapılmış olan pek çok yapı bize bu fikri vermiştir.

Antik Çağ’da Astronomi Tarihi

Antik Çağ’da astronomi tarihi dediğimiz zaman Antik Yunan bilim ve felsefe insanlarının o dönemde tarihe yön veren çalışmaları akla gelir. Demokritos, Tales ve Öklid gibi hem Astronom hem de Matematikçi olan insanlar günümüzün bilimine daha o yıllardan yön vermeye başlamışlardır.

Antik çağda dünyanın güneş etrafında döndüğünü anlamak mümkün olmamıştır. O dönemin imkânları ön plana geldiğinde yapılan çalışmaların başarısını anlamak daha kolay olacaktır. Bundan 2300 yıl önce yaşamış olan Aristarchus dünyanın kendi etrafında döndüğünü ortaya atan ilk bilim adamı olarak tarihe geçmiştir. Yine takvim oluşumu ve gök bilimi konusunda ortaya attıkları ile Mayalar günümüzün modern astronomi bilimine yol göstermişlerdir.

Antik Çağ’da Astronomlar

Batlamyus, Hipparkos, Aristoteles, Arşimet ve Pisagor gibi geçmiş dönemin bilim insanları bu konuda sadece kısıtlı bir örnek olacaktır. Oldukça geniş bir düşünce yapısı ve yüksek zekâya sahip olan bu insanlar Antik Çağ’da astronomlar olarak tarihe geçmişlerdir. Esasen bu konuda listeyi uzatmak ve eklemeler yapmak çok mümkündür.

Çoğu matematikçi olan astronom bilim insanları, dünyayı, gök cisimlerini ve tüm evreni anlamak için çok fazla çaba göstermişlerdir. Günümüz ölçüm cihazlarına sahip olmayan o dönemin insanları, çok inanılmaz teoriler ortaya koymuş ve bu gün modern astronominin temellerini atmışlardır.

Mevlüt Baki TAPAN