Militarizm

Militarizm, bir devletin veya halkın güçlü bir askeri kabiliyetini sürdürmesi ve onu ulusal çıkarları ve / veya değerleri genişletmek için agresif bir şekilde kullanması gerektiği inancı veya arzusudur.

Ayrıca ordunun ve profesyonel bir askeri sınıfın ideallerinin yüceltilmesi ve “devletin yönetiminde veya politikasında silahlı kuvvetlerin üstünlüğü” anlamına da gelebilir.

Militarizm, tarih boyunca birçok ulusun emperyalist veya yayılmacı ideolojilerinin önemli bir unsuru olmuştur.

Öne çıkan örnekler arasında Eski Asur İmparatorluğu, Sparta’nın Yunan şehir devleti, Roma İmparatorluğu, Aztek ülkesi, Prusya Krallığı, Habsburg / Habsburg-Lorraine Monarşileri, Osmanlı İmparatorluğu, Japonya İmparatorluğu, Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Nazi Almanya, Benito Mussolini yönetimi sırasında İtalyan İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu, İngiliz İmparatorluğu ve Napolyon yönetimi altındaki İlk Fransız İmparatorluğu söylenebilir.

Stratokrasi

Stratokrasi, askeri şeflerin başkanlık ettiği bir hükümet şeklidir. Ordunun siyasi gücünün başka yasalarca uygulanmadığı, hatta desteklenmediği bir askeri diktatörlük veya askeri cunta ile aynı şey değildir.Bunun yerine, stratokrasi, sivil ve askeri hizmetlerin ayırt edilmesinin zor olduğu, devletin ve ordunun geleneksel ya da anayasal olarak aynı varlık olduğu ve hükümet görevlerinin daima görevlendirilen memurlar ve askeri liderler tarafından işgal edildiği bir askeri yönetim şeklidir.

Zorunlu veya gönüllü askerlik hizmeti olan vatandaşlar veya onurlu bir şekilde taburcu edilen gaziler, seçme veya yönetme hakkına sahiptir.

Ordunun idari, yargı ve / veya yasama yetkileri yasa, anayasa ve toplum tarafından desteklenir.Yönetme hakkını korumak için doğası gereği otokratik veya oligarşik olması gerekmez.

Stratokrasi’nin Modern Örnekleri

Yakın dönemde stratokrasiye en yakın modern örnek olan 1997’den 2011’e kadar hüküm süren Myanmar Devlet Barış ve Kalkınma Konseyi (Burma), sivil anayasayı ve yasama meclisini tamamen ortadan kaldırdığı için diğer askeri diktatörlüklerin çoğundan tartışmalı olarak farklıydı.

2010 yılında yürürlüğe giren yeni anayasa, ordunun iktidardaki tutuşunu, askeri personel için yasama organındaki koltukların% 25’ini ayırmak gibi mekanizmalar yoluyla güçlendirdi.

Birleşik Krallık denizaşırı bölgesi, Akrotiri ve Dhekelia’nın Kıbrıs adasındaki Egemen Üs Alanları, bir stratokrasiye başka bir örnek sunmaktadır: İngiliz Kuvvetleri Kıbrıs, Şubat 2017’den itibaren Genel Müdür James Illingworth’un yönetici olarak görev yaptığı bölgeyi yönetmektedir.

Hamza ERBİR