Acil Bakım Teknikerliği Bölümü, alanında uzman acil bakım teknikeri yetiştirmeye yönelik eğitim programı içeren bölümdür. Kaza, yangın ve deprem gibi felaketlerin neticesinde yaralanan, kalp krizi geçiren, felç olan, solunum yetersizliği sorunu yaşayan birçok hasta ve mağdur insana, gerektiği durumlarda yerinde ilk müdahale ve tedavi yapan, güvenli biçimde hastanelerin acil servislerine nakil yapan sağlık personelleri bu bölümde yetiştirilmektedir. Acil Bakım Teknikerleri ambulans servislerinde görev yapmaktadır.

Acil Bakım Teknikerliğinin Görev ve Kullandığı Materyaller

Hastanın halini, durumunu ve çevresini inceleyip yakınlarından bilgi alarak sorunu tespit etmek, duruma uygun olarak hastaya ilk yardım uygulamak, hastayı güvenli biçimde ambulansa yeterleştirip en yakın sağlık merkezine nakletmek temel görevleridir. Ayrıca gereken her durumda polis ve itfaiye gibi yardımcı kuruluş ve mesleklere yardım sağlar. Yolda hastaya acil bakım sunmak, hastanın sağlık kuruluşuna teslimini sağlamak, gerekirse ambulans veya benzer araçları kullanmak yegâne görevleridir.

Acil Bakım Teknikeri, ambulans ve içerisindeki her türlü sağlık ekipmanı başta olmak üzere çeşitli malzeme ve aletler kullanmaktadır.

Acil Bakım Teknikerliği Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

En temelde ambulans ve acil bakım programında davranış bilimleri, anatomi, fizyoloji, ambulans servisi ve acil yardım – kurtarma gibi dersler okutulmaktadır. İlaveten beden eğitimi, vücut geliştirme dersleri de mevcuttur.

Staj Durumu: 6 hafta süreli staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Acil Bakım Teknikerliği Unvan ve İşleri

Acil Bakım Teknikerliği Bölümünden mezun olan başarılı öğrenciler “Tekniker” olarak unvan alırlar. Acil bakıma muhtaç kimselere yardım etmek, hastane dışında bakım ve gerekli durumda tedavi etmek, ambulansa taşıma ve hastaneye sevk etme gibi sağlık alanında kritik önem arz eden işleri vardır. Tıbbi bakımın yanında araç sürme, teknik bilgi, biyolojik acil yardım bilgisi gibi malumatlara da hâkim olurlar.

Acil Bakım Teknikerliği Bölümü Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Acil bakım ve ambulans servislerinde görev yapmaktadırlar. Üniversite, Devlet ve özel hastanelerde, bazı sağlık kuruluşlarında acil yardım ünitelerinde çalışabilmektedirler. Acil Bakım Teknikerliği Bölümü mezunlar kolaylıkla iş bulabilmektedir. Arz –talep  fazlalığı, yeterli personel yetiştirilmemesinden dolayı oldukça fazla ihtiyaç vardır ve iş olanakları olumlu yönde seyretmektedir.

Eğitim Süresi ve İçeriği

Ön lisans seviyesinde 2 yıllık eğitim süresi mevcuttur. Teorik ve pratik eğitim verilmektedir. Yıl içi staj mevcuttur. Hastane ve sağlık kurumlarında staj yapılmaktadır.

NOT: Bu bölüm mezunu her kişi mecburi olarak sürücü belgesi almak zorundadır. Eğitim sürecinde ehliyet kursu ücretleri öğrenci tarafından karşılanmaktadır. Asgari ücretten 2 – 3 kat yüksek maaş alınmaktadır.

Acil Bakım Teknikerliği Bölümü İçin Uygunluk ve Nitelikler

Acil Bakım Teknikerliği Bölümü okuyacak ve bu mesleği icra edecek kişilerin fen bilimlerine, biyolojiyle ilgili alanlara ilgili ve bu alanlarda başarılı olması gerekir. Hasta ve zayıf kimselere yardım etmekten hoşlanmalı, bedensel olarak güçlü, sağlıklı ve zinde olmalıdır. Çabuk, yerinde ve doğru karar verebilmeli, ellerini ve de parmaklarını ustaca kullanabilmelidir. Dahası oldukça dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk sahibi olmalıdır. Başlarıyla iletişimi iyi, yardımsever ve etkin olmalıdır.