Ergoterapi Nedir?

Diğer bir adıyla “iş ve uğraş terapisi” (ergoterapi), bireylerin gündelik yaşamlarında bağımsız olmalarını sağlayan, hayatlarına anlam kazandırmak ve yaşamı anlamlı kılmak için yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimdir. Bu alanda uzman kişilere Ergoterapist denilir. Ergoterapistler, bireylere birtakım yetkinlikler kazandırmayı, çevre ve hayata uyum sağlamayı, bireyin bağımsız olmasına katkı sunmayı amaçlar. Bu alan uzmanları genellikle huzurevleri, özel hastane ve özel eğitim merkezleri başta olmak üzere dernek, belediye vb. birçok alanda çalışabilmektedir.

Ergoterapi Bölümü ve Mesleği

Az sayıda mezunu bulunan üniversite bölümlerindendir. Bireylerin yaşam kalitesini artırmaya, hayatlarını daha anlamlı ve amaçlı bir hale dönüştürmeye yardımcı çalışmalar yürütür. Aynı zamanda bu alanda uzman personel yetiştirmeyi amaçlayan üniversite bölümüdür.

Ergoterapi Alanları

3 alandan oluşmaktadır. Bunlar; “Kendine bakım, üretkenlik ve boş vakit” şeklinde belirtilebilir.

Kendine Bakım

Bireyin kişisel bakımına yönelik şahsi uygulamalarla desteklenmiş bir tür aktivitedir. Sağlık bütünlüğü içerisinde uygulanır. Sosyal ve gündelik hayata yönelik klasik etkinlikleri kapsar.

Üretkenlik

Bireyin bir gününü dolduran, ekonomik olarak güvence sağlayan ve ev, aile ergo terapisine ek katkı sunan etkinliklerdir. Kişisel gelişimi artırıcı yapıdadır. Çocuklar için geliştirici oyunlar, ileri yaşlardakiler için ise etkinlik eğitimleri şeklindedir.

Boş Vakit

Birey üretken olmak zorunda olmadığı zamanlarda bulunması gereken uğraş sürecidir. Kişisel tercihlere bağlı olarak şekillendirilir ve bireyin ilgi alanına yöneliktir.

Bölüm Eğitim Süresi

4 yıllık lisans düzeyinde eğitim verilmektedir.

Unvan

Bu bölüm mezunları “Ergoterapist” unvanı kazanmaktadır.

İş Olanakları ve Özellikleri

Bu bölümden başarıyla mezun olduğunuzda, “Ergoterapist” unvanı ile başta sağlık kuruluşları olmak üzere çeşitli eğitim kurum ve kuruluşlarında, huzurevleri, belediye ve derneklerde iş bulabilirsiniz. Bir Ergoterapist, sağlık sorunu olan, vücut yapı ve işlevleri bozuk bireylere sosyal ve kültürel destek sağlar. Bu maksatlı etkinlikler düzenler. Sosyal ve kültürel olarak toplumdan dışlanmış, yalnızlığa itilmiş, pasif bireyler bu mesleğin kapsamı alanındadır. Bireylerin fiziksel, bilişsel, duygusal, sosyal birçok yeteneğini keşfeder, geliştirir ve onları topluma kazandırırsınız. Toplum gelişimi için oldukça önemli role sahipsiniz.

Yukarıda bahsettiğimiz alanlara ek olarak ev, okul, işyeri ve fabrika, rehabilitasyon merkezleri genellikle çalışma bölgeleriniz olacaktır.

Tavsiye: Bölümü tercih edecekseniz birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. Bu bölüm kendinizi çok fazla geliştirmeniz gereken bir bölüm. Bu yüzden temel ders ve bilgi alanlarınıza daha fazlasını katmalısınız. Ayrıca bu bölümün çok fazla mezunu olmadığını da hatırlatmak istiyorum. Son verilere göre 1000 ile 1500 arası mezun olduğu söylenmektedir. Çok kitap okumalısınız. Öyle roman ve öyküyü kast etmiyorum. Psikoloji, felsefe, çocuk gelişimi, kişisel gelişim üzerine kitaplar dostunuz olsun. Ayrıca bu alana yönelik yapılmış film ve kısa videoları da unutmayalım. Bölümü başarıyla bitirmek, kendinizi geliştirmek için bence bu bölmü okuyan birileriyle arkadaşlık kurun. Bu sizi geliştirecek, bölüm hakkında daha fazla bilgi edinmenizi sağlayacaktır.

Şimiden başarılı olmanızı, toplumun ihtiyacı olan bireyleri topluma kazandırmanız dileğiyle…