Baraj, imar, yol, sulama, kurutma gibi mühim projelerin alt yapısını teşkil eden harita ve planlamaların yapım, uygulama işlerinde bizzat görev yapan mühendislerle işçi arasındaki uygulayıcı mercide bulunan uzman kişiler, Harita ve Kadastro Bölümü mezunlarından seçilmektedir. Harita ve Kadastro Bölümü, bu hususta görev yapacak bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Kamu ve özel birçok kurum, kuruluş ve firma iş imkânı bulunur. Türkiye’nin gelecek dönemlerde harita ve kadastro alanındaki yetişmiş personele ihtiyaç duyacağı aşikârdır.

Harita ve Kadastro Bölümünün Amacı: Sulama, Baraj, İmar ve Yol gibi projelerin altyapısı olan harita ve planlama alanındaki mühendislerle işçilerin arasındaki uygulayıcı personelleri nitelikli olarak yetiştirmek ve bu alandaki iş gücünü sağlamaktır.

Harita ve Kadastro Bölümü, iki yıllık önlisans programı kapsamında eğitim-öğretim vermektedir.

Staj Durumu: Bölümde staj uygulamaları mevcuttur.

Harita Kadastro Harita ve Kadastro Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Matematik, Fizik ve Ekonomi dersleri başta olmak üzere meslekî olarak trigonometri, taşınmaz mal hukuku ve mevzuatı, kadastro tekniği, teknik bilimler, kartografya, yol – su uygulamaları, imar uygulaması, genel fotogrametri gibi dersler okutulmaktadır.

Harita ve Kadastro Bölümünde Okumak ve Bu Alanda Görev Yapmak İçin Gereken Nitelikler

Arazi çalışmalarına ve çizimle hesaplama, uygulama faaliyetlerine katılabilecek özellikte bireyler için ideal meslek ve üniversite bölümüdür. Bedensel olarak sağlam, sağlık sorunu olmayan kimselerin yapabileceği meslektir.

Harita ve Kadastro Bölümü Mezunlarının Unvan ve İşleri

Harita ve Kadastro Bölümünden mezun olanlar, “Harita ve Kadastro Teknikeri” unvanıyla görevlerini icra ederler. Mezunlar Harita ve Kadastro Mühendislerinin yaptığı plan ve arazi uygulamalarına yardımcı olur, bu hususta gerekli görevleri yerine getirirler.

Harita ve Kadastro Bölümü Çalışma Alanları

Bütün kamu ve özel kurum, kuruluş ve birimlerde görev yapma hakkına sahip olan bir bölümdür. Her alanda iş imkânı bulunur. Günümüz şartlarında çok büyük talep ve önem teşkil etmese de ilerleyen zamanda önemli bir yere sahip olması muhtemel mesleklerdendir.

Harita bilgilerini ve haritayı üreten, kullanan her türlü kamu kuruluşunda, özel sektörde iş bulma imkânı vardır. Harita ve Kadastro Bölümü mezunlarının çalışabilecekleri bazı iş alanları şunlardır;

 • Harita mühendisliği büroları,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Tapu ve Kadastro,
 • İller Bankası,
 • Karayolları,
 • Afet İşleri,
 • TOKİ,
 • Demiryolları,
 • Mesken,
 • Harita Genel Komutanlığı,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • MTA,
 • TPAO,
 • DSI,
 • TEK,
 • Gıda – Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
 • Tarım Reformu Genel Müdürlüğü,
 • Orman ve Su Bakanlığı,
 • Belediyeler ve Özel firmalar vb.

DGS Durumu: Bazı dört yıllık lisans bölümlerine Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları durumunda Harita ve Kadastro Bölümü mezunları geçiş yapabilmektedir.