Adli Bilim veya diğer bir değişle “Kriminalistik“, suçların ve bazı hukikî uyuşmazlıkların çözümüne yönelik çalışma yürüten bilim dalıdır. Bazı bilimciler, bilim dalı tabirini kullanırken, bazıları da “Bilimler Demeti” ifadesini kullanır.

Bazı kaynaklarda “Bilimsel Polislik” şeklinde de görebiliriz. Temelde amaç bir suçun maddi gerçeği ortaya çıkarması ile kanıtlanması yöntemidir.

Fransızca “Suç” anlamına gelen “la Crime” sözcüğünden türetilmiştir. Fakat “Kriminoloji” bilimi ve terimi ile kesinlikle karıştırılmamalıdır. Çünkü amaç ve özellik açısından bu iki alan birbirinden ayrı yapıya sahiptir.

Adli Bilimler Bölümü Nedir?

Ceza ve bilim üzerine gerçekleştirilen incelemelerin detaylıca ele alındığı akademi bölümüdür. Bir suçun nasıl yeniden yapılandırılacağını, kan ve DNA, parmak izi vb. kanıtsal materyallerin kullanımıyla nasıl analiz edileceği öğretilir. Bulguların mahkemede nasıl kullanılacağı, bir suçun nasıl kanıtlanacağı bu bölümde öğretilir. Ayrıca verilerin nasıl toplanacağı, ilgili alanlarda analiz edileceği de bu bölümün parçasıdır. Adli Bilimler, fizik ve kimya bilimiyle beraber biyoloji gibi farklı bilim dalları ile de yakın etkileşim halindedir.

Yargı ve adalet sistemi için çok büyük önem taşıyan alanlardan birisidir.

Adli Bilimler Bölüm Dersleri

Bu bölümde ihtiyaç duyulabilecek birçok konu işlenerek özel dersler oluşturulmuştur. Temelde alanında uzman adli bilimciler yetiştirmek için kurgulanmıştır. 4 yıl boyunca öğreneceğimiz ve almamız gereken dersler şunlardır;

 • Adli Biyoloji,
 • Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri,
 • Adli Fizik,
 • Türk Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması,
 • Adli Bilimlerde İstatistik,
 • Adli Matematik,
 • Kriminalistik,
 • Adli Kimya,
 • Olay Yeri İnceleme,
 • Adli Tıp.

Ayrıca bu derslere ilaveten seçmeli birçok ders daha vardır. Derslerin yanı sıra laboratuvar ortamında da bazı ek eğitim ve öğretimler de sizi bekliyor olacak. “Adli Bilimler Labaratuvar Stajı” da kaçınılmaz bir durumdur. 2 yarıyılı kapsayan bir de stajımız var.

Adli Bilimler Bölümü Kaç Yıllık?

4 yıllık lisans statüsünde toplam 8 dönemlik eğitim süresi bulunmaktadır.

İş Olanakları

“Adli Bilimlerden Mezun Olunca Ne İş Bulabilirim?” diye soruyor ve merak ediyorsunuz. Adalet sistemimizin kusursuz işlemesi, suçların ortaya çıkarılması, suçluların bulunabilmesi için çok sık başvurulan alan adli bilimdir. Bu yüzden bu alanda da ciddi uzman personele ihtiyaç duyulur. İlgili makam ve birimlerin talepleri doğrultusunda DNA testi, parmak izi analizi vb. birçok test ve çözümleme bu alan mezunları tarafından yapılır.

Bu bölümden başarıyla mezun olduktan sonra İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan birçok alanda görev yapabilirsiniz. Bu alanlardan bazıları şunlardır;

 • Merkez Teşkilatı Kriminal Polis Laboratuvarları Daire Başkanlığı Müdürlüklerinde,
 • Kriminal Araştırma ve Teknik İncelemeler Eğitim Şube Müdürlüğü (KATEM),
 • Araştırma Geliştirme Şube Müdürlüğü,
 • Güven Timleri Şube Müdürlüğü Madde Kullanımı ile Mücadele Büro Amirliği,
 • Olay Yeri İnceleme Ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü,
 • Narkotik Şube Müdürlüğü,
 • İnterpol Şube Müdürlüğü

Ayrıca gereksinim halinde diğer resmi kuruluşlarda da iş bulabilirsiniz. Dahası, kendi işinizi de kurma imkanınız bulunuyor. Adli Bilimler mezunu olanlar kendi kişisel araştırma şirketlerini de kurabiliyorlar. Devlet başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa sağlıklı, doğru veri sağlamak amacıyla faaliyet gösterebiliyorsunuz.