Aile ve Tüketici Bilimi, başta aile olmak üzere toplumun yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bilimdir.

4 yıllık eğitim süresinde Aile ve Tüketici Bilimleri bölümünün temel amacı aile başta olmak üzere kurum ve toplumun yaşam standartlarını artırmaktır. Bireylerin ve ailelerinin ekonomik kaynaklarını planlayabilecek statüye kavuşmasını sağlamaktır. Tüketici davranışlarını analiz ederek kontrollü bir yaşam sürmeleri için gereken alt yapıyı hazırlamak ve tüm bu hususlarda yetkin personel, uzman yetiştirmektir.

Doğru ve etkili planlama yapabilen, bireysel ve ailevi olarak yaşam kalitesini yükseltmeyi başaran öğrencilerin bu bölümü tercih etmesi önerilir. Çalıştığı kurum veya şirkete ayak uydurabilmek, titiz ve sorumluluk sahibi bir yaklaşımla çalışmalarını yürütebilecek uzman olması beklenir.

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü Eğitim Süresi

4 yıllık lisans statüsünde eğitim verilmektedir. Mezuniyet için 240 AKTS kotasının doldurulması gerekir.

Temel Dersler

Toplam 8 dönemden oluşan eğitim kapsamında eğitim sonrası tüm hayat boyu ihtiyaç duyulabilecek yeti ve bilgiler öğrencilere verilmek üzere dersler düzenlenmiştir. Muhasebe, işletme, hukuk gibi daha birçok özel ders ile öğrenci yetileri geliştirilmeye, bilgi düzeyi artırılmaya çalışılır.

Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin alması gereken bazı dersler şunlardır;

 • Aile Yapısı,
 • Genel Muhasebe,
 • Aile İlişkileri,
 • Tüketici Eğitimi,
 • Aile ve Çevre,
 • Görüşme Teknikleri ve Rapor Yazma,
 • Tüketici Hukuku,
 • Konutlarda Tasarım ve Dekorasyon,
 • Kurumlarda Fiziksel Çevre ve Yönetimi,
 • Aile ve Tüketici Bilimlerinde Evde Bakım Hizmetleri

Bölümün öğretim dili Türkçedir. Basit düzeyde İngilizce yabancı dil olarak verilir.

Meslekî Unvan ve Diploma Özelliği

Aile ve Tüketici Bilimler bölümünden başarıyla mezun olan öğrenciler 4 yıllık lisans kapsamında Lisans Diploması alır. Bu bölümden mazun olan bireyler “Aile ve Tüketici Ekonomisti” unvanına sahip olur.

İş Özellikleri ve İş Olanakları

Bu bölümden mezun olan her öğrenci aile ve kurumlar için plan, denetim ve eğitim hazırlamaktadır. Toplum sorunları, psikolojik sıkıntılar, ekonomik buhranlar üzerine kapsamlı araştırmalar yaparlar. Araştırma neticesinde raporlama ve analiz uygulamaları önemli yer tutar. Temelde ise ülke genelindeki tüm ailelerin, kurum nezdinde toplumların yaşam kalitesini artırmayı amaçlarlar.

Genellikle çalışabildikleri, iş olanağının bulunduğu alanlar şunlardır;

 • Bakanlıklar,
 • Özel ve devlet okulları,
 • Özel ve devlet hastaneleri,
 • Oteller ve Turistik Tesisler,
 • Özel Şirket ve Kuruluşlar

Aslına bakılırsa bu bölümden mezun olan öğrencilerin iş imkanı oldukça geniştir. Tüketim ve pazarlamanın olduğu her noktada iş bulabilirler. Birçok büyük ve büyüyen şirket, fırsatları iyi değerlendirebilmek için çalışmalarını ve toplumsal tüketim alışkanlıklarını analiz etmek ve bu alanda veri toplamak için çaba sarf ediyor. Bu hususta ise Aile ve Tüketici Bilimleri mezunlarından istifade etmektedir.

NOT: Devlet kurumlarında görev yapabilmek için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’den yeterli atama puanı alma zorunluluğu bulunmaktadır. Ülke genelinde şu an sadece Hacettepe Üniversitesi‘nde Aile ve Tüketici Bilimleri bölümü bulunmaktadır.

Tavsiye: Bu bölümü tercih etmeyi düşünyorsanız, kendimizde aramanız gereken birtakım özelikler var. En önemlisi sorumluluk bilincinizin artmış, planlama yeteneğinizin şekillenmiş olması gerekir. Yeniliklere çok hızlı ayak uydurabilmelisiniz.