İki yıllık önlisans programı kapsamında eğitim-öğretim verilen üniversite bölümüdür.

Bilgi Yönetimi Bölümünün Temel Amacı

Internet ve diğer bilgi kaynaklarından edinilen verilerin kullanılabilirliğini değerlendirebilecek, bilgiyi işleyebilecek, kullanılabilir bir hale dönüştürebilecek, uygun ortamlarda sağlayabilecek ve farklı kanalları kullanarak paylaşım yapabilecek nitelikli elemanlar yetiştirmek, temel gayesidir. Bu elemanlara deneyim ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir.

Bilgi Yönetimi Bölümünün Kazandırdıkları

Bölümden başarıyla mezun olan öğrenciler, güncel yazılımları kullanabilmekte, bilgiyi bu yazılımlarla elde edebilme becerisine sahip olabilmektedir. Temel bilgi teknolojileri alanında gereken alt yapıya sahip olmaktadır. Ayrıca ihtiyaç duyulan yazılımları uygun ortamlarda çalıştırabilir bilgi ve deneyimi kazanabilmektedir.

Bilgi Yönetimi Bölümü İş ve İstihdam Alanları

Bilgi Yönetimi Bölümünden mezun olanlar, “Bilgi Yönetimi Meslek Elemanı” unvanıyla bütün kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki çeşitli bölümlerde görev yapabilmektedir. Tam zamanlı veya proje odaklı çalışabilmektedirler.

DGS Durumu: Başarıyla bölümü bitiren öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavıyla bazı dört yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Genellikle geçiş yapabildikleri bazı bölümler şunlardır;

 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği,
 • İşletme Bilgi Yönetimi,
 • İşletme – Ekonomi,
 • İşletme,
 • Bilgi ve Belge Yönetimi,
 • İşletme Enformatiği vb.

Staj Durumu: Bölümde staj zorunluluğu bulunmaktadır.

Bilgi Yönetimi Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Algoritma ve Programlama, Bilgi Yönetimine Giriş, Genel İşletme, Grafik Uygulamaları, Temel Bilgi Teknolojileri, Yönetim ve Organizasyon gibi mesleki dersler okutulmaktadır. Ayrıca Türk Dili, İnkılâp ve Temel Yabancı Dil gibi zorunlu dersler verilmektedir. Son sınıfta ise Proje Planlaması ve Yönetimi, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Pazarlama Yönetimi, Matematik, İşçi Sağlığı ve Güvenliği, İnternet Programcılığı gibi dersler okutulmaktadır.

Bilgi Yönetimi Hakkında Bilgi

Bilgi Yönetimi, eğitim-öğretim ve çeşitli koşullarla edinilen deneyimlerin günlük yaşantı veya iş hayatında kayıtlı veya kayıtsız her türlü veri-bilgi kaynağının belirlenmesi, tanımlanabilmesi, yönetilmesi ve farklı çevrelerle paylaşılması faaliyetinin tümünü kapsamakta olup, belli organizasyon yapılışına göre uygulanan yönetim bilimidir.

Bilgi Yönetiminin Bazı Amaçları

 • Öğrenme eğrisinin hızlandırılması,
 • Hızlı iyileştirme sağlanması,
 • Örgüt içi yeni bilgi üretimi,
 • Dış kaynaklarda ulaşılabilir bilginin kullanılması,
 • Bilginin belge, veri tabanı ve yazılımcılarca sunulması vb.

Bilgi Yönetimi Süreci

Bilgi yönetiminin dört süreci vardır. Bunlar;

 • Elde Etme: Daha hızlı – pratik öğrenme ve deneyim kazanma vasıtasıyla yeni bilgilerin edinilmesi.
 • Geliştirme: Bilginin bireysel (kişisel), takım ve organizasyonsal düzeyde geliştirilmesi.
 • Elde Tutma: Bilginin organizasyon içerisinde mümkün olduğunca iyi biçimde sağlanması.
 • Paylaşım: Bahse konu bilgi – verinin organizasyonu içerisinde ve dışarında müşterilerle ve diğer paydaşlarla karlı biçimde paylaşılması.