Doğamızın en önemli parçası olan bitkiler yaşamı sürdürmemiz için gereken en önemli canlılardır. Bitkilerin de kuşkusuz korunmaya ihtiyacı var. Birtakım etkenler, çevresel faktörler, sağlık tehditi altında yaşayan bitkilerin korunmasını gerekli kılıyor. Olası ve olağan dışı bazı durumlara karşı önlemler alınması elzemdir. Bitki Koruma Bölümü, bu hususta gerekli araştırma ve çalışmaları yapan üniversite bölümüdür. Ayrıca alanında uzman bitki koruyucu personeller yetiştirmeyi amaçlar.

Bitki Koruma Bölümü, iki temel anabilim dalına ayrılmıştır. Bunlar; Entomoloji ve Fitopatoloji olarak adlandırılır. Bu her iki bilim dalı içerisinde aşağıdaki canlılar incelenir ve araştırılır;

 • Zararlı, tehlike arz eden böcek türleri,
 • Akarlar,
 • Nematod (Solucan türleri),
 • Fungus (Mantar türleri)
 • Bakteriler.

Bunlara ek olarak hayvansal zararları ve zarar teşkil eden diğer canlıları, ayrıca viral hastalıkları da araştırırlar. Tarımsal arazilerde görülen zararlı ot ve bitkileri belirlerler. Yayılma şekilleri, biyolojik yapıları, ekoloji tavırları ve viral hastalıkları bu bölüm bünyesinde araştırılmaktadır. Daha birçok benzer nitelikte araştırma bu üniversite bölümünün öncülüğünde gerçekleştirilir.

Eğitim Süresi

2 yıllık önlisans ve 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim seçeneği mevcuttur. Ziraat Mühendisi” unvanı kazanabilmek için 4 yıllık lisans bölümünü tamamlamak gerekiyor. 2 yıllık önlisans mezunları ise “Ziraat Teknikeri” unvanı kazanır.

Bölüm Dersleri

 • Botanik,
 • Genel Kimya,
 • Biyokimya,
 • Fizik,
 • Genel Mikrobiyoloji,
 • Genetik,
 • Meteoroloji,
 • Genel Entomoloji,
 • Taksonomi,
 • Genel Fitopatoloji,
 • Tarla Bitkileri Tarımı,
 • Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme,
 • Bitki Bakteriyolojisi,
 • Hayvansal Zararlılar,
 • Mikoloji, Enatomoloji, Akaroloji,
 • Bahçe Bitkileri
 • Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
 • Bitki Koruma
 • Bitkisel Üretim Teknolojileri
 • Organik Tarım İşletmeciliği
 • Orman Mühendisliği
 • Tarla Bitkileri

Biktki Koruma Bölümü İş Olanakları

Ülkemiz bitki örtüsü ve tarımsal alan bakımından oldukça zengin bir coğrafyaya sahip. Bu da bu bölüm mezunlarına geniş bir iş olanağı sunuyor. Üretimi artırmak, hastalıkları teşhis edip tedavi geliştirmek için gerçekten uzman personele ihtiyac var. Siz de bu bölümden başarıyla mezun olduğunuzda kolayca iş bulabilirsiniz. Yeni teknolojileri uyarlama, tarımsal alanlarda geliştirme gibi çalışmalar yürütebilirsiniz.

Ziraat Mühendisi olarak Fitopatoloji ve Entomoloji anabilim dallarında aşağıda belirttiğimiz alanlara yönelik çalışmalar yürütebilirsiniz;

 • Akaroloji,
 • Bakteriyoloji,
 • Biyolojik Savaş,
 • Ekoloji,
 • Fizyoloji,
 • Herboloji,
 • Mikoloji,
 • Nematoloji,
 • Pestisit Toksikolojisi,
 • Taksonomi,
 • Tarımsal Zooloji ve Viroloji

Tarım ve Hayvancılık üzerine çalışma yürüten kurum ve kuruluşlarda, şirket ve firmalarda kolaylıkla iş bulabilirsiniz.