Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, hastanelerde yönetici (müdür), sağlık kurumlarında çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve yürütülmesinde faal çalışacak personel, araç ve gerecin sağlanmasında görevli eleman yetiştirme programıdır. Sağlık muayene ücretlerini saptayacak elemanların yetiştirilmesinde etkili bölümdür. Doktor, hemşire ve sağlık personeli ile etkileşim içinde iyi ilişkiler kurabilen, sabırlı ve anlayışlı bireyler için ideal bölümlerdendir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünün Amacı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında orta ve üst düzey yönetim statüsünde görev yapacak elemanları yetiştirmek temel amacıdır.

 Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Matematik, Bilgisayar ve İstatistik ile Ekonomi ve İşletme dersleri başta olmak üzere Hukuk, Özgür Kuramı ve Tasarımı, Sağlık İşletmelerinde Finansal Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Tıbbi Sosyoloji dersleri başlıca olarak okutulmaktadır. Mesleki olarak Sağlık Politikası ve Planlaması, Sosyal Politika ve Sağlık Sigortacılığı, Sağlık ve Etik, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Yönetimi gibi dersler de ayriyeten okutulmaktadır. Ayrıca İngilizce Hazırlık Eğitimi de bu bölümde bir yıl süreyle verilmektedir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Okumak ve Bu Alanda Görev Yapmak İçin Gereken Nitelikler

Matematik, Ekonomi ve İşletme konularında ilgili, bu alanlarda gayet başarılı bireyler için uygun bir bölümdür. Analitik düşünme ve sorun çözme yetisi gelişmiş, başkalarını etkileyebilme ve yönlendirebilme yeteneklerine sahip kişilerin okuması ve bu alanda görev yapması gerekir. İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve yaratıcılığı mesleğe aktarabilen kişiler olmalıdırlar.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Unvan ve Yaptıkları İşler

Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümünden mezun olanlara “Sağlık Kurumları İşletmecisi (Yöneticisi)” unvanı verilmektedir. Bu unvan ile sağlık kurumları işletmecisi statüsünde görevlerini yerine getirir. Sağlık kurumlarının personel ihtiyacını ve personellerin ihtiyaçlarını karşılamak, personelin verimli çalışmasını sağlamak, gerekli olan araç, gereç ve ekipmanları ayarlamak, planlama yapmak, etkin bir biçimde yönetim ve koordinasyon sürecini yürütmek vb. işler temel görevleri ve iş tanımları arasındadır.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Çalışma Alanları

Üniversite Vakıf Hastanelerinde ve Özel Hastanelerde görev yapabilmektedirler. Rehabilitasyon Merkezlerinden Emekli Sandığı, Bağ kur, SSK gibi kuruluşların Sağlık sigortası ile alakadar birim ve ünitelerinde, özel sigorta şirketlerinde ve ilaç firmalarında yönetici vasfıyla görev yapabilmektedirler. Tıbbi cihaz üreten endüstri kuruluşlarında, sağlık araştırma merkezlerinde de ayrıca görev yapabilmektedirler.

Sağlık kurum ve kuruluşlarının özelleştirilmesi ya da resmi kurum ve kuruluşların çağdaş işletmecilik anlayışıyla yönetilmesi gerektiği her geçen gün artıyor. Bu farkındalık ile bu alana olan eğitilmiş uzman insan gücüne duyulan gereksinim de aynı oranda artış göstermektedir ki, bu durum da Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölüm mezunlarının iş olanaklarını genişletmektedir.

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Temel Bilgi Teknolojileri, İşletme İlkeleri ve Tıp Terimleri derslerine ilaveten zorunlu olarak Temel İngilizce (Yabancı Dil), Türk Dili ve İnkılâp Tarihi okutulmaktadır. Mesleki olarak ise Hukukun Temel Kavramları, Kamu Personel Hukuku, İktisada Giriş, Sağlık Hukuku, İşletme Fonksiyonları, Temel Sağlık Hizmetleri, Kurumsal İletişim, Tıbbi İstatistik, Sağlık Sigortacılığı ve Sağlık Kurumları Yönetimi gibi dersler okutulmaktadır.

Son dönemde ise daha mesleki açıdan bireyler mesleğe hazırlanmakta, Müşteri İlişkileri yönetimi, Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim, Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi ve Sağlık Kurumlarında Bilgi Sistemleri gibi dersler okutulmaktadır.

Olanaklar: Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümünün Erasmus, Mevlana ve Farabi gibi öğrenci değişim programlarına katılma, çift anadal ve yandal yapabilme olanağı mevcuttur.

Staj Durumu: 40 iş günü staj yapılması zorunludur.