Biyomedikal Mühendisleri, hasta bakımının kalitesini ve verimini artırmak adına biyoloji ve tıp alanındaki sorunları analiz eder ve çözüme kavuşturur. Başta tıbbi problemlerin teşhisi için makineler, yapay iç organlar ve vücut parçalarının yerini alabilecek yapay cihazlar gibi tasarım sistemleri ve ürünleri yapıp geliştirir.

Biyomedikal Nedir?

Temelde teknoloji ve biyoteknoloji kullanılan tıp ilminde teşhis ve tedavi amacıyla geliştirilen, kullanılan bütün madde, malzeme, aparat, cihaz vb. üretimini, ilgi alanını biyomedikal ifade eder. Üretim teknolojisinin bir dalıdır. En önemli gayesi ise teşhis ve tedavi amacıyla malzeme üretmektir.

Biyomedikal Mühendisi Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Biyomedikal mühendisinin çalışma sahası birçok profesyonel alanı kapsar. Aslında uzmanlıkları mühendislik ve biyoloji olmasına rağmen, genellikle üç boyutlu röntgen makineleri gibi karmaşık araçları çalıştırmak amacıyla kimya ve biyoloji gibi dalları kullanır. Mesela beyin veya kalp tarafından iletilen sinyalleri algılamak ve analiz etmek için modeller oluştururken matematik ve istatistikten faydalanır. Bu mühendislerinin geniş bir sorumluluk kapsamı vardır ancak genel görev tanımı şu şekildedir;

 • Başta klinisyenler ve diğer tıbbi personeli, ekipmanların doğru kullanımı hakkında eğitmek,
 • İnsan ve hayvanların biyolojik sistemlerinin mühendislik yönlerini öğrenmek için kimyagerler ve tıp bilimcileri ile iş birliği yapıp araştırma yapmak,
 • Klinik problemleri çözmek amacıyla gerekli araştırmaları gerçekleştirmek,
 • Yeni ilaçları sağlı bir şekilde denemek için yeni yazılımlar, bilgisayar simülasyonları ve elektrik devreleri tasarlamak,
 • Kalça ve dik eklemeleri gibi yapay vücut parçaları tasarlamak,
 • Yedek vücut parçalarını tasarlamak için gerekli malzeme ve aparatları tasarlamak,
 • Ekipmanlar için başta kurulum, ayarlama, bakım ve teknik destek sağlamak,
 • Ekipmanların etkinliğini ve verimini geliştirme ve güvenliğini sağlamak.

Biyomedikal Uzmanında Olması Gereken Özellikler

Başta hastane, üniversite, araştırma kuruluşları ve tıbbı araç gereç üreticileri gibi iş sahlarında rol alabilen biyomedikal mühendisleri şu yetilere sahip olması gerekir. Bu özellikler ile kariyer hayatında bir sıfır önde olacaklardır. Bu yetiler;

 • Yaratıcılık ve teknik yetenek sahibi olmak,
 • Uygun çözümlerin tasarlanabilmesi için hasta ve müşterilerin ihtiyaçlarını doğru analiz edebilmek,
 • Sağlıklı iletişim kurmak ve kendini rahat ifade edebilme kabiliyeti,
 • Matematiksel beceri,
 • Karmaşık sistemlerle uğraşabilecek problem çözme kabiliyetine sahip olmak,
 • Hem takım çalışmasına hem de bireysel çalışmaya uyumlu olabilmek,
 • Yenilikçi bir bakış açısıyla çözümlere yaklaşmak.

Biyomedikal Mühendisi Olmak İçin Hangi Eğitimi Almak Gerekir?

Üniversitelerde “Biyomedikal Mühendisliği” bölümünden en az lisans derecesiyle mezun olmak gerekiyor.

Eğitim Süresi

4 yıl süresince lisans düzeyinde eğitim verilir.

Bölüm Dersleri

 • Genel Biyoloji,
 • Klinik Mühendisliği,
 • Anatomi ve Fizyoloji,
 • Biyofizik,
 • Elektrik Devreleri,
 • Mesleki Sorumluluk ve Etik,
 • Elektromanyetik Alan ve Dalga Teorisi,
 • Biyomedikal Enstrümasyon,
 • Biyoistatistik,
 • Biyomedikal Görüntü İşleme,
 • Biyomalzemeler,
 • Biyosensörler

İş Olanakları

Elbetteki sağlık sektörü bu bölüm mezunlarının öncelikle iş bulabilecekleri temel alandır. Öncelikle sağlık sektöründe iş bulabilirsiniz. Medikal firmalar, biyomedikal mühendisleri için büyük önem teşkil ediyor. Medikal ürün, malzeme üreten veya pazarlayan şirketlerler, firmalarda kolaylıkla iş bulabilirsiniz. Ayrıca hastane veya çeşitli sağlık kuruluşlarında da iş bulmanız gayet kolay olacaktır. Nitekim ülkemizde ciddi ihtiyaç arz eden üniversite bölümlerinden birisidir. Nitelikli ve özverili mühendislere ihtiyaç duyuyoruz.