Günümüzde Balkanlar’da varlığını koruyan Bosna-Hersek ülkesinde yaşayan topluluğa Boşnak deniliyor. Boşnak dili ise bu ülkenin resmi dili ve toplumunun anadilidir.

Boşnak Dili ve Edebiyatı, Bosna – Hersek kültürü ve tarihi ile dili, edebiyatı üzerine araştırmaların bütününü ifade ediyor. Balkan harbi ve Yugoslavya’nın parçalanmasının ardından bölgede patlak veren iç savaş, Sırp katliam ve baskıları yüzünden binlerce Boşnak insanının ülkemize göç etmesi ile Türkiye’de de büyük oranda nüfusları artış göstermiştir. İstanbul gibi illerde Boşnak’lara özel mahallerler bile oluşmuştur.

Boşnak edebiyatı, özellikle 2. dünya savaşı, balkan harbi, Sırp isyan ve katliamları üzerine muazzam bir gerçek hayatın yansımasını konu edinmiştir. Ülkemizde birçok üniversitede okutulan ve bu alanda araştırma yapan, akademik disiplin gösterip alanında uzman personel yetiştirmeyi amaç edinen bölüm, Boşnak Dili ve Edebiyatı bölümüdür.

Eğitim Süresi

Birçok dil ve edebiyat bölümü gibi Boşnak Dili ve Edebiyatı bölümü de lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim vermektedir. Üniversitelerin Edebiyat veya Fen-Edebiyat Fakülteleri kapsamında faaliyet göstermektedir. 8 yarı dönem boyunca edebiyat, boşnakca üzerine özel eğitim verilir.

Puan Türü ve Öğrenci Kabul Şartları

DİL puan türüne göre öğrenci kabul edilmekte ve yerleştirme yapılmaktadır.

Boşnak Dili ve Edebiyatı Bölüm Dersleri

Edebiyat ve dil ile beraber Boşnak dil ve edebiyatı üzerine kurgulanmış dersler bu bölümde okutuluyor. Bu derslerden bazıları şunlardır;

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • Türk Dili,
 • Boşnak Dili Grameri,
 • Boşnakça Dinleme Becerileri,
 • Boşnak Dili Konuşma Becerileri,
 • Boşnakça Sentaks,
 • Erken Ortaçağ Balkan Tarihi,
 • Geç Ortaçağ Balkan Tarihi,
 • Türk Mitolojisi,
 • Boşnak Dilinde Yazma Becerileri,
 • Arnavut Dili,
 • Çağdaş Yunan Dili,
 • Edebiyat Kuram ve Yöntemleri,
 • Osmanlı Döneminde Balkanlar,
 • Boşnak Edebiyatında Roman,
 • Boşnakça Yazılı Basın Çevirisi,
 • İş Dünyası için Boşnakça Metin Çevirisi,
 • Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatı

Bölüm mezunları “Boşnak Dili ve Edebiyatı Lisans Diploması” almaya hak kazanır.

Mezunların Görevleri ve İş Olanakları

Boşnak dilinde yazılan eserlerin incelenmesi, çevirisi bu bölüm mezunlarının öncüşüğünde gerçekleşir. Diğer dillerde yazılan eserler, Boşnak diline bu bölüm mezunları sayesinde kazandırılmaktadır. Edebi anlamda Boşnak dili işlenir, diğer nesillere Boşnakça öğretimi ve eğitimi verilir.

Bu bölümden başarıyla mezun olan bireyler başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ona bağlı kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere çeşitli TV, yayınevi, okul, eğitim kurumu vb. alanlarda çalışabilir.

ATAMA: Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda görev almak için KPSS’den yeterli atama puanı almanız ve atanabilmeniz gerekiyor.

Öğretmenlik: MEB’e bağlı okul ve eğitim kurumlarında çalışmak için diğer edebiyat bölümleri gibi sizin de Formasyon eğitimi almanız gerekiyor. Formasyon belgeniz ile KPSS’den yeterli puan alıp atanmanız durumunda Boşnakça üzerine öğretmenlik yapabilirsiniz. Ancak şunu mutlaka belirtmeliyim. Ülkemizde Lise ve ilkokullarda Boşnakça eğitim veren okul ve kurum yok. (Azınlık okulu varsa onlar hariç.) Lise ve bazı ilköğretimlerde okutulan Almanca üzerine bile çok düşük oranda atama yapılıyor. Birçok Almanca Öğretmenlik ve Edebiyat bölümü mezunu atama bekliyor.