Temel amacı felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanında yeterli deneyim ve birikime sahip felsefeci öğretmen yetiştirmek olan Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümü, felsefe derslerinin en verimli ve etkili biçimde öğrencilere aktarılması için çalışmalar yürütür. Bu alanda uzman felsefe öğretmenleri yetiştirir. Bu bölüm mezunlarının eğitim sektörüne katkıları oldukça büyüktür.

Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümünü tercih etmeyi düşünüyorsanız öğretmek ve öğrenmek sizin yegane yaşam rutininiz olmalı. Felsefeye, psikoloji ve sosyolojiye ilgi duymalısınız. Temel kavramları kavrayabilmelisiniz.

Eğitim Süresi

4 yıllık lisans düzeyinde eğitim verilir. Bölüm öğrencilerinin toplam 240 AKTS haklarını doldurmaları beklenir.

Bölüm Dersleri

8 yarı dönemlik eğitim süresinde birden fazla felsefi ve psikolojik ders bu bölümde okutulur. Bazı dersler şunlardır;

 • Eğitim bilimine giriş,
 • Sosyolojiye Giriş,
 • Gelişim psikolojisi,
 • Felsefeye Giriş,
 • Klasik Mantık,
 • Çocuk için Felsefe,
 • Program geliştirme ve öğretim,
 • Kurumlar Sosyolojisi,
 • Ölçme ve değerlendirme,
 • Düşünme Eğitimi vb.

Bu bölümü başarıyla bitiren öğrenciler “Felsefe Grubu Öğretmeni” unvanı kazanır.

Görev ve Sorumluluklar

Alanında uzman Felsefe Grubu Öğretmeninin birtakım görev ve sorumlulukları vardır. Bunlardan bazıları;

 • Belilenen müfredata göre eğitim vermek ve ders içeriğini, öğretim yöntemlerini planlamak,
 • Ders programı, ders notu ve ödev materyallerini hazırlamak,
 • Öğrencilerin gelişimini ölçmek ve bu kapsamda sözlü – yazılı testler düzenlemek,
 • Gerekli olduğu durumlarda öğrenci gelişimini desteklemek için veli ve okul yönetimi ile iletişi kurmak,
 • Öğrencilere geliştirici, akademik rehberlik etmek,
 • Güncel edebi öğe ve meslekÎ alanları takip edip, öğrencilere aktarmak vb.

İş Olanakları

Bu bölümden mezun olan Felsefe Grubu Öğretmenleri, MEB’e bağlı okullarda öğretmenlik yapabilmektedir. Özel birçok kurum, kuruluş, kolej ve eğitim kurumunda görev yapabilmektedir.

MEB’e bağlı okullarda kadrolu öğretmen olabilmek için KPSS sınavından yeterli atama puanı almanız ve atanabilmeniz gerekir.