Açılımsal haliyle Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak nitelendirilen FTR Bölümü, doğuştan ya da daha sonradan farklı bir nedenle sakatlanan, hekim tarafından tanısı konulan, tedavisi belirlenen hastalara gereken fizik tedavi ve rehabilitasyon (iyileştirme) programını programlayıp, uygulayan sağlık personelinin yetiştirildiği, bu alanda da çeşitli araştırma ve incelemelerin yapıldığı üniversite bölümüdür.

İki yıllık Önlisans ve 4 yıllık Lisans bölümleri mevcuttur. Özel üniversitelerde de oldukça fazla eğitim olanağı bulunan bölümdür. ÖSYM kılavuzuna göre YGS-2 ve MF-3 Puan türüne göre alım yapılmaktadır.

FTR Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

En başta biyoloji (İnsan anatomisi ve fizyolojisi), fizik ve kimya alanlarıyla alakadar dersler bu bölümde okutulmaktadır. Kuramsal ve uygulamalı olarak dersler verilmektedir. Uygulamalı derslerde talebeler tıbbi, bilimsel dayanağı bulunan bedensel hareketlerini, elektrik akımı, ısı-ışık, mekanik aletler ve parafin benzeri fiziksel araçlarla yapılan tedavi metotlarını öğrenmekte, masaj ve su tedavileri alanında bilgi ve deneyim sahibi olmaktadır. Tatil dönemlerinde staj yapma zorunluluğu vardır.

FTR Bölümü Okuyacaklarda ve Bu Mesleği Yapacaklar Olması Gereken Nitelikler

Bu bölüm için öğrencilerin genel akademik yetenekle birlikte fen derslerinde oldukça yüksek başarı göstermeleri gerekmektedir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında çalışanların sabırlı, yardım sever ve sorumluluk sahibi olması gerekmektedir.

FTR Unvan ve İşleri

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunları “Fizyoterapist” unvanına sahip olmaktadır. Fizyoterapist, doğum sonrası veya doğumla beraber gelen çeşitli bedensel rahatsızlıklara karşı ve bu rahatsızlıklara bağlı oluşan psiko-sosyal yapıdaki sorunlara, sakatlıklara karşı tedavi edici çözümler sunmaya odaklı çalışmalar yürütmektedir. Tedavide hekim tarafından belirlenen hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon programını sunup, uygulayan kişiler fizyoterapistlerdir. Bu gaye doğrultusunda ısı, ışık, parafin ve düz, alçak, yüksek frekanslı akımlar, mekanik araçlar kullanarak masaj ve su tedavisi uygulamaları yapar.

FTR Çalışma Alanları

İyi yetişmiş ve bölümü başarıyla tamamlamış fizik tedavi uzmanı, tıp ekibinin üyesi olarak hastanelerin fizik tedavi, ortopedi, yanık ve kardiyoloji, pediatri, kadın doğum klinikleri, nöroloji bölümleri gibi alanlarda görev yapmaktadır. Büyük şehirlerde rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmektedirler. Uzman hekimle beraber kendi özel kliniklerini de açma olanağına sahiptir. Resmi kliniklerde, iyileştirme merkezlerinde çalışabilmekte ve devlet memuru yasasına göre maaş almaktadırlar. Sağlık personeline tanınan tüm yan ödemelerden de yararlanmaktadırlar.

FTR Atamaları

En küçük taban puan 2018 için 88 üstü puanla kalmıştır. En yüksek taban puan ise 93 üstünde kalmıştır.2018 için 43 kontenjan ayrılmıştır. Geçmiş yıllarda ve gelecek yıllarda da pek değişiklik olacak gibi görülmemektedir.

Ataması yapılan Fizyoterapist (Fizik Tedavi Uzmanı), ortalama 3358 TL ve üzeri maaş alırken, özel kurumlarda bu oran 2500 ila 3500 arası değişmektedir. Veriler 2018 oranlarıdır.