Harita, (Map / Landkarte) yeryüzünün veya belli bir kısmının tarihsel, cografi, dilsel ve nüfus, doğa bakımından dağılımlarını, olgu ve durumlarını göstermek amacıyla kullanılan plan demektir. Belli ölçeklere göre küçültülen, kuş bakışı görünümlerle düzlem üzerine çizilen biçimleri, planları belirtir. Farklı mana ve tanımlamaları olsa da genel itibarıyla akla ilk gelen tanım budur.

Mühendislik alanında değerlendirdiğimizde ise yeryüzünün çeşitli yöntemler kullanılarak ölçülmesi, çözümlenmesi ve elde edilen verilerin dijital ortamlara aktarılması diyebiliriz.

Harita Mühendisliği Bölümü, temel amaç olarak modern teknolojileri etkin biçimde kullanıp sektör ve ilgili kurumlara fayda ve katkı sunar. Ayrıca alanında uzman, nitelikli personel yetiştirmeyi gaye edinir.

Eğitim Süresi

4 yıllık lisans statüsünde eğitim verilmektedir. Bu bölümü okuyan öğrencilerin 240 AKTS haklarını 4 yıl boyunca doldurmaları gerekmektedir. Akabinde mezuniyet koşullarını tamamlamış olurlar.

Bölüm Dersleri

8 dönemlik ders yılı süresince almanız gereken başıca harita mühendisliği dersleri şunlardır;

  • Harita Mühendisliğine Programlama,
  • Kadastro Bilgisi,
  • Taşınmaz Hukuku,
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri,
  • Fotogrametri,
  • Coğrafi Analiz Teknikleri,
  • Mühendislik Ölçmeleri,
  • Ölçme Uygulamaları,
  • Kartografya,
  • Harita Mühendisliğine Olasılık ve İstatistik

Ayrıca birçok üniversitenin uyguladığı yöntem gereği ortak ders kapsamında Türk Dili, İngilizce ve İnkılâp Tarihi gibi dersler de alınmaktadır.

Unvan ve Diploma

Bu bölümü başarıyla tamamlamanız durumunda Harita Mühendisliği Lisans Diploması ile “Harita Mühendisi” unvanı alırsınız.

İş Türü ve İş Olanakları

Harita Mühendisleri ne iş yapar?” sorusunu cevaplayacak olursak; yeryüzü ve yer yüzeylerini çeşitli mühendislik yöntemleriyle ölçer, analiz eder ve elde ettiği bulgu ve verileri dijital ortamlara geçirir. Temelde iş akışı bu yönde olmasına karşın harita oluşturma üzerine proe yöneticiliği, Ar-Ge çalışmaları da bu mühendisliği alanı içerisindedir.

Bu bölümden başarıyla mezun olduğunuzda özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında kolayca iş bulabilirsiniz. Köprü, baraj, karayolu, bina yapımı vb. çeşitli alanlarda görev alabilirsiniz. Yabancı dil bilginizi ve girişimcilik yeteneğinizi biraz daha ileri götürebilirseniz yurtdışında birçok önemli proje ve çalışmada görev alabilirsiniz.

Unutmayın, hala dünyamızın haritalandırılmamış ço sayıda bölge, özellik ve alanı var. Haritalandırmakla beraber bunların diitale dönüşüm projeleri de devam ediyor.

Not: Devlet kamu ve kuruluşlarında görev alabilmek için KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)’den yeterli atama puanı almanız ve atanabilmeniz gerekir.