Bilindiği üzere iş hacminin ve ihtiyaçlarının artmasıyla iş sektörünün geliştirilmesi için beraberinde destekçi ve danışmanlık şeklinde yardımcı bürolar da açılmıştır. Bir fabrikanın bürosu ile çalışma sahası birbirinden farklıdır. Büro işlemleri iş yerinin muhasebesel, iletişimsel işlemlerini ele almaktadır. E-posta yazımlarının, girdi – çıktı bilgilerin yapıldığı ve ürün siparişlerinin işlendiği aynı zamanda fatura kontrol ve işleme gibi işlerin yapıldığı alan bürolardır.

Büro Yönetimi Bölümü de bu ihtiyaç dâhilinde bu alan içerisinde görev yapacak elemanlar yetiştirme programıdır. 2 yıl eğitim sürecinde büro dâhilindeki önemli birçok işi uygulaması olarak öğretmeyi hedefler. Örgün ve Açık Öğretim olarak okuma olanağı bulunmaktadır.

Büro Yönetimi Bölümü İş Olanakları

Bu bölüm mezunları firma, fabrika ve farklı alanlarda hizmet veren kurum ve kuruluşların büro birimlerinde sekreter, memur, büro yöneticisi veya büro memuru olarak görev yapabilmektedir. MEB tarafından yapılan sınavda yeterli puan alındığında devlet birimlerinde memur olunabilmektedir. Ancak talep azlığından dolayı daha çok özel sektörde iş imkânı vardır.

Büro Yönetimi Bölümü Hakkında Nüanslar

İş alanı geniş, iş bulma olasılığı yüksek bölümlerdendir. Bu alanda meslekî gelişim ve başarı için diksiyon düzgünlüğü, bilgisayar paket program kullanma yeteneği ve bilgisi, pratik zekâlılık ve sözel iletişim kurma yeteneği gibi unsurları geliştirmek gerekir.

Büro Yönetimi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bilgisayar, büro program ve otomasyonlarını kullanmak başta olarak birçok mühim işleri vardır. Bunlara ilaveten yaptıkları birtakım işler şunlardır;

  • Her türlü iletişim ve yazışma işlerinin yapılması,
  • Dosyalamanın yapılıp, dosya ve verilerin işlenmesi,
  • Diğer birimler ve birim yöneticileriyle koordinasyonun sağlanması,
  • Ofis yönetiminin sağlanması,
  • Bürü araç ve gereçlerinin bakım ve onarımının yaptırılması,
  • İş programlarının yapılması,
  • Kurum içi ve dışı iletişimin sağlanması,
  • Toplantı organizasyonlarının yapılması ve yürütülmesi,
  • Yardımcı elemanların yetiştirilmesi vb.

Büro Yönetimi Bölümüne Giriş Koşulları

Lise ve dengi eğitim-öğretim okulundan mezun olunduktan sonra ÖSYM tarafından yapılan sınavdan yeterli puanı almak temel giriş koşuludur. Meslek liselerinin ÖSYM kılavuzunda belirttiği bölümlerden mezun öğrenciler sınavsız bu bölümü tercih edebilmektedir.

Staj Durumu: 60 iş günü zorunlu yaz stajı bulunmaktadır.