Kürt dili ve edebiyatı, Kürt diline özgü tema, edebî eser ve öykülerin, dilin temel tarihi ve kültürünün ele alındığı, ek olarak Kürtçe ve Farsça arasındaki önemli dilsel ve edebî benzerliklerin akademik manada incelendiği üniversite bölümüdür.

Günümüzde dünyanın birçok bölgesine yayılan, yoğun olarak Irak ve Suriye’de ve İran’ın bazı bölgelerinde yaşayan, ülkemizde de Güney Doğu bölgesinde yaşam sürdüren Kürt halkının konuştuğu Kürtçe’ye ait eser ve çalışmalar, bu bölümde incelenmektedir. Kürt dili, farklı yaşam alanları ve kültürü temelde tutularak 3 farklı lehçe üzerinden işlenmektedir; Kuzey Lehçesi, Merkez Lehçesi ve Güney Lehçesi.

Kürtçe yazılan çeşitli eserlerin, edebi öğe ve kültüren unsurların akademik olarak işlenmesi, bu alanda uzman ademisyen ve edebiyatçı yetiştirilmesi bu bölümün temel amaçları arasındadır.

Bölümün Eğitim Süresi

Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü, 4 yıllık lisans düzeyindedir. 8 yarı dönemlik eğitim süresi bulunur. Sözel puan türüne göre öğrenci alımı ve yerleştirmesi yapılıyor. 2019 – 2020 yılları YÖK verilerine baktığımızda şuan için ülke genelinde yalnızca 3 üniversitede bulunmaktadır.

Bölüm Dersleri

Bu bölümü okuyacak öğrencilerin aşağıdaki dersleri alması gerekiyor. Bunlardan bazıları;

 • Kürtçe Sözlü Anlatım,
 • Modern kürt Edebiyatı,
 • Kürt Dilinin Fonolojisi,
 • Kürtçe İmla,
 • Klasik Kürt Edebiyatı,
 • Modern Edebiyat Bilgisi,
 • Kürt Basın Tarihi,
 • İran Kültürü ve Tarihi,
 • Kürt Halk Edebiyatı Anlatı Türleri,
 • Kürtçe Sentaks,
 • Temel Kürtçe Grameri,
 • Seçmeli Edebi Çeviri

Bölüm Mezunlarının İş İmkanları ve Görevleri

Bölümden başarıyla mezun olan öğrenciler, Kürt dili ve edebiyatına ve Kürt kültürüne katkı sağlayabilecek çalışmalara imza atabilmektedir. Bölge halklarının dilsel, kültürel ve edebi olarak ele alınması, işlenmesi bu bölüm mezunlarının katkıları sayesinde mümkündür. Yine halkların sorun ve yaşantıları da bu alanda uzman kişilerce ele alınabilmekte ve dile getirilebilmektedir.

Kürt halkı ile tarihi ve kültürel olarak önemli etkileşim ve bağları bulunan Türk, İran ve Arap toplumlarının dillerine de aşina olmanız Kürt dilini daha iyi anlamanıza yardımcı olacaktır. Özellikle Türk dili ve edebiyatı ile Fars dili ve edebiyatına da yakından ilgi duymanızı öneriyorum.

Bölüm mezunları aşağıdaki alanlarda iş bulabilir;

 • TRT,
 • Yayınevleri,
 • Kürtçe yayın yapan kanal ve radyolar,
 • Araştırma merkezleri,
 • Dergi ve gazeteler,
 • Kütüphaneler,
 • Arşivler vb.