Jeofizik, yeryuvarlağı ve atmosferimizi etkileyen çeşitli doğal fiziksel olayları inceleyen dizik dalıdır. Fransızca kökenli sözcüktür. Fiziğin temel ilkelerinden faydalanır. Hidrosfer ve atmosfer dahil dünyamızı araştırmayı konu alan bilim dallarından birisidir.

Jeofizik Mühendisliği, manyetik ve sismik dahil elektrik ile dizi metot kullanan, yeryüzünü fiziksel olarak inceleyen mühendislik bilimidir. Bir Jeofizik Mühendisinin temel görevleri arasında sismik keşif, gaz ve petrol gibi kaynakların sismik verilerini üretmek, yeraltı su ve kaynaklarını bulmak vardır.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü

Dünyamızın her alanda fiziksel yapısını inceleyen, matematik, fizik, jeoloji vb. kombinasyonunda araştırma yapan üniversite bölümüdür. Bu alanda uzman personel yetiştirmeyi amaçlar.

Not: Jeofizik, teknik, fizik ve geomatik mühendisliğinden farklıdır.

Jeofizik, dünyamızın ve çevremizin fiziksel süreçlerini, uzay dahil fiziksel niteliklerini ve analizlerini inceleyen bilimdir. Dünyamızın şekli, yerçekimi, manyetik bölgeler, plaka ve tektonikler, yüzeyler magma ve yanardağlar, kaya oluşumları vb. bu bilimin ilgi alanı içerisindedir.

Eğitim Süresi ve Puan Türü

Mühendislik Fakültesine bağlı olarak 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Yalnızca sayısal puan türüne göre öğrenci alımı yapılmaktadır. 8 yarıdönemlik eğitim süresinin sonunda “Jeofizik Mühendisi” unvanı kazanacaksınız.

Bölüm Dersleri

Bu bölümü tercih edecek öğrenciler aşağıdaki derslerden sorumlu olacaklardır;

 • Yerbilimlerinde Tasarım,
 • Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri,
 • Genel Jeoloji,
 • Veri İşleme,
 • Sismoloji,
 • Elektrik Prospeksiyon,
 • Elektromanyetik Prospeksiyon,
 • Sismik Prospeksiyon,
 • Sondaj Teknikleri,
 • Jeolojide Arazi ve Harita Tekniği,
 • Geomekanik,
 • Sismotektonik,
 • Yerküre Fiziği vb.

İş Yapısı ve İş Olanakları

Dünyamızı altyapısal ve fiziksel olarak işleyişini incelemek, biçimlerini tespit etmek Jeofizik Mühendisinin görevleri arasındadır. Çeşitli petrol, doğalgaz, su vb. kaynakların tespiti ve bulunması da bu meslek grubuna aittir.

Bu bölümden mezun olduktan sonra çeşitli kurum, kuruluş, şirket ve firmada iş bulabilirsiniz. Bunlardan bazıları;

 • Petrol Araştırma Şirketleri,
 • Madenler,
 • MTA,
 • Rafineriler,
 • Doğalgaz Araştırma ve İşleme Şirketleri,
 • Su Kaynağı Araştırma Kurumları,
 • DSİ (Devlet Su İşleri),
 • Yol Yapım Şirketleri vb.

Devlete bağlı alan ve kurumlarda çalışmak istiyorsanız, KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) üzerinden yeterli atama puanı almanız ve atanabilmeniz gereklidir. Son yıllardaki atama verileri ise pek iç açıcı değildir.

Yorumlama

Birçok üniversite olmasına rağmen ülkemizde en az tercih yapılan üniversite bölümlerindendir. Ankara, Süleyman Demirel, Karadeniz ve Kocaeli Üniversitelerinde bu bölüm ne yazık ki hiç bir öğrenci tarafından tercih edilmemiştir. Tüm kontenjanlar boş kalmıştır. 2021 – Haziran T24 Haber verisine göre durum bu şekildedir.