Polimer (pɒlɪmər), Yunanca kökenli sözcüktür. Yunan dilinde “Poly” (birçok) + “mer” (kısım) sözcüklerinin birleşiminden türetilmiştir. Bir tür madde veya malzeme olarak bilinir. Latince “Poli” sözcüğü ile aynı köktendir.

Çok sayıda molekülün kimyasal bağlarla düzen içerisinde bağlandığı yüksek molekül ağırlıklı bileşiktir. Endüstri alanında üç farklı türde kullanılan malzemedir. Bunlar;

 • Kauçuklar,
 • Fiberler,
 • Plastikler

Polimerin hammadesi “Hidrojen, Karbon, Hidrokarbon” olarak tanımlanmıştır. Birbirine bağlı zincirler bulunan, hidrojen ve karbon atom içeren malzeme veya madde olarak tanımlayabiliriz. Üretimi yapılan polimerler, üretim sonrası ısıl işleme tabi tutularak farklı şekillere büründürülebilmekte ve çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir. Bu özelliği de bu malzemenin birçok sektörde çok fazla önem kazanmasını ve tercih edilmesini sağlamıştır.

Mühendislik İlmi Olarak Polimer

Akademik manada mühendislik ilmi içerisinde işlenen alanların başında polimer malzemeleri ve bilgisi gelir. Polimerlerin fiziksel, kimyasal niteliklerini, çeşitli yapılarını inceleyen, araştıran ve oluşumuna ek katkı sağlayan üniversite bölümü Polimer Mühendisliği bölümüdür.

Alanında uzman mühendisler yetiştirmeyi ayrıca amaçlar.

Eğitim Süresi ve Mezuniyet Şartı

Bu bölümü tercih ederseniz 4 yıl (8 yarıyıllık) eğitim alacaksınız. 240 AKTS kotanızı doldurmanız gerekiyor. Lisans düzeyinde eğitim verilen üniversite bölümüdür.

Bölüm Dersleri

 • Polimer İşleme,
 • Organik Kimya,
 • Polimer Mühendisliğe Giriş,
 • Polimer Kimya,
 • Mühendislik Mekaniği,
 • Polimer Kompozitler,
 • Fiziko Kimya,
 • Polimer Fiziği ve Morfolojisi,
 • Kalıp Tasarımı ve Üretimi
 • Polimer Reolojisi vb.

Mezuniyet ve Unvan

Bölümden mezun olduğunuzda “Polimer Malzeme Mühendisi” unvanı kazanırsınız.

İş Yapısı

Mezun olduktan sonra çalıştığınız kurumda “Satış ve Pazarlama, Kalite Kontrol, Üretim, AR-Ge ve Hammadde” gibi birimlerde Mühendis olarak görev yapacaksınız. Polimer üretimi, geliştirilmesi, işlenmesi safhalarında aktif rol alacaksınız.

Yeni ürünlerin geliştirilmesi için malzeme üretimi önemlidir. Siz, bu süreçte yakından ilgili olacaksınız. Doğru malzemenin seçimi ve işlenmesi sürecinde büyük role sahip olacaksınız.

İş Olanakları

Özellikle sanayi sektöründe çokça tercih edilen bir madde olması dolayısıyla sizin iş alanınızda bu sektör ekseninde gelişecek. Çalışabileceğiniz potansiyel alanlar şunlardır;

 • Mühendislik Malzemeleri Üreten Fabrikalar,
 • Tekstik Sanayisi,
 • Kozmetik Sanayisi,
 • Otomotiv ve Yedek Parça Sanayisi,
 • Yapıştırıcı Üretimi Yapan Fabrikalar,
 • Bina Tesisatları,
 • Savunma ve Silah Sanayisi vb.

Siz, özellikle Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği ve Makine Mühendisliği ile iç içe, ortaklaşa çalışmanızı yürüteceksiniz.

Genel Yorumlama

Dünyada ve ülkemizde her geçen gün büyüyen alanların başında malzeme ve parça üretimi geliyor. Kauçuk, plastik vb. malzemeler için bu sektörler için en kıymetli hammaddelerden. Durum böyle olunca bu alanda uzman mühendislere de ihtiyaç artıyor. Bu bölümü tercih etmeniz, gelecekte potansiyel birçok sektörün bel kemiği olabileceğinizin bir nevi garantisidir.

Ülkemizde Yalova Üniversitesinde bu mühendislik bölümü bulunmaktadır ve 2008 yılında faaliyete başlamıştır.

Devlet kamu ve kurumlarında kuşkusuz KPSS olmadan iş bulmanız zordur. Zaten bu bölüm mezunlarının neredeyse çoğu özel sektörde sadece çalışıyor. Fakat bu, gelecekte de devam edecek demek değildir. Ülke şartları ve ihtiyaçları ne yönde seyreder kimse bilemez.

Mühendisliğe ilgi duyuyorsanız “Cevher Hazırlama Mühendisliği” ve “Biyomühendislik bölümü” hakkındaki tercih yazılarımıza da göz atabilirsiniz.