Latin Dili ve Edebiyatı tarihin en eski uygarlıklarından olan Roma İmparatorluğuna uzanmaktadır. Günümüz İtalya’sının Roma kentinde yaşadığı bilinen toplululuğa Latin topluluğu denilmiştir. Merkezi Roma ve civar bölgeler olan İtalya yarım adasında bir zamanlar konuşulmuş dildir Latince. Bazı topluluklar Romence olarak da adlandırmaktadır.

Bugün hiç bir devletin resmi dili, topluluğun da anadili değildir Latince. Günümüzde aktif, yaşayan dillerde değildir.

Latin” sözcüğü edebiyat, sanat, müzik, dil vb. kültürel varlıkları içerisinde barındıran temel bir kavram olarak artık kabul edilmiştir ve Antik Roma uygarlığının kültürünü kapsar.

Antik Roma (Eski Romalılar) uygarlığı, Latin dili özel bir alfabe haline dönüştürülmüştür. Latinler bu dönüştürülen alfabeyi kullanarak kültürel tüm varlıklarını (dil, sanat, müzik, edebiyat vb.)korumuş, günümüze ulaştırmayı başarmıştır.

Bugün Latin ülkeleri olarak adlandırılan bir tabir bulunuyor ve Antik Roma’dan sonra kalıntıları ve mirascılarının dağılıp yaşamını sürdürdüğü diğer toplulukları ifade ediyor. İtalya haricinde diğer coğrafyalarda yaşamakta ve oldukça geniş bölgeye yayılmış durumdadır. Büyük çoğunluğu Güney Amerika kısatında varlığını sürdürmektedir. Bunlardan bazıları; Arjantin, Brezilya, Komombiya, Küba, Venezuela, Uruguay ve Bolivya‘dır. Bolivya, Latin ülkesi olarak kabul edilse de temel halkın birçoğu yerlilerin soyundan gelmektedir.

Bu ülkeler Latin Ülkeleri olarak adlandırılsalar da dilleri Latince değildir. İspanyolca, İngilizce ve Portekizce konuşmaktadırlar. Bu yüzden Latin Dil ve Edebiyatını öğrenmenin en iyi yolu bu ülkeler değil, akademik ortamda yapılacak araştırmalardır.

Latin Dili ve Edebiyatı Bölümü

Latince ve Latin edebiyatını, kültür ve tarihi öğrenmek, bu alanda çalışmalar yürütmek isteyen öğrencilere akademik eğitim vermeyi amaçlayan üniversite bölümüdür. Genel kariyer olanakları da çoğunlukla akademik alanlardadır.

Türkiye’de sadece üç üniversite bu bölüme sahiptir. Bugün Latin dili kullanılmayan, ölü dillerden sayılsa da edebi birçok eserin anlaşılabilmesi, sosyal bilimlere ait eserlerin incelenebilmesi bu dile bağlıdır. Eski Çağ, Orta Çağ ve Yeni Çağ hakkında birçok bilgi hala Latincedir. Tıp ilminde ve Hristiyanlığın birçok vaaz vb. alanlarında da hala etkisi devam eden dillerdendir.

Eğitim Süresi ve Puan Türü

Bu bölüme sadece DİL puanına göre alım yapıldığı için DİL1 puanınız önem arz ediyor. 4 yıllık lisans statüsünde üniversite bölümüdür.

Bölüm Dersleri

Derslerin çoğunluğu Antik Roma ve Yunan kültürüne yönelik veriler içeriyor. Bölümde zorunlu derslerin bazıları şunlardır;

 • Latince Gramer 
 • Latince Alıştırmalar 
 • Roma Kültür Tarihi 
 • Roma Siyaset Tarihi 
 • Latin Edebiyatı Tarihi 
 • Eski Yunanca Gramer 
 • Eski Yunanca Alıştırmalar 
 • Roma Mitolojisi
 • Latin Dilinin Kaynakları 
 • Latin Epigrafisi 
 • Bitirme Çalışması vb.

Bunlara ek olarak yabancı dil dersleri de bulunuyor. Bunlar;

 • Almanca,
 • İngilizce,
 • Fransızca vb.

Ayrıca seçmeli dersler de mevcuttur. Bu derslerden de istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bazı seçmeli dersler şunlardır;

 • Eski Yunan Siyaset Tarihi 
 • Yunan Mitolojisi 
 • Tarihi Coğrafya 
 • Eskiçağ Yunan Kültür Tarihi 
 • Eski Yunan Edebiyatı Tarihi 
 • Nümizmatik 
 • Klasik Filoloji Özel Konular 
 • Latin Şiiri 
 • Eski Yunan Dilinin Kaynakları 
 • Yunan Epigrafisi vb.

İş Olanakları

Öncelikle bu bölümde Çift analadal veya Yandal yapabilirsiniz. Erasmus gibi programlar sayesinde yurtdışında eğitim alabilirsiniz. Özel sektör ve devlet kurumlarında iş bulabilirsiniz. Bölümden başarıyla mezun olduktan sonra Latince eserlerin çevirisi, incelenmesi ve yeni nesillere aktarılması hala önem arz eden bir konu. Bu yüzden bu alanlarda faaliyet gösteren akademik programlarda görev alabilirsiniz.

Bazı Alman Liseleri ve Azınlık okullarında Latince ders olarak okutuluyor. Bu okullarda Latince Öğretmeni olarak görev yapabilirsiniz. Ancak şunu belirteyim. Öğretmenlik için Formasyon almanız gerekli. Ayrıca devlete bağlı birimlerde, MEB‘e bağlı okullarda öğretmenlik yapabilmeniz için KPSS‘ye de girmelisiniz. Bu sınavdan yeterli atama puanı alıp, atanabilmeniz gerekiyor.

Genel olarak iş bulabileceğiniz alanları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Alman Diseleri,
 • Müzeler,
 • Arşivler,
 • Kütüphaneler,
 • Çeviri Firmaları ve Büroları,
 • Devlet ve Vakıf Üniversiteleri vb.

Yüksek lisans programlarına katılıp, Üniversitelerde “Akademisyen” olabilirsiniz. Bunun içinde ALES sınavına girmeniz gerektiğini hatırlatayım. Bazı üniversiteler ALES’ten en az 80 puan isterken bazıları buna ek olarak bir de Mülakat ve DİL sınavı talep edebilmektedir.

Dil ve edebiyat alanına ilgi mi duyuyorsunzu? Öyle ise “Çin Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı” yahut “Eski Yunan Dili ve Edebiyatı” hakkındaki tercih yazılarımızı da okuyabilirsiniz.