Türk dili ve edebiyatı, günümüzde etkisini hala korumakta ve köklü tarihe sahiptir. Türk ulusunun, Türkçe ve Türkî dilleri konuşan ulus ve halkların, ayrıca Türk etkileşimiyle yakından bağlantısı bulunan toplulukların tarih boyunca ortaya koyduğu edebî unsurların ve literatürün temelinde Türk Dili ve Edebiyatı bulunmaktadır.

Dilimizin genel yapısı ve tarihsel süreçte geçirdiği gelişim ve evreleri, diğer dünya dilleri ile olan bağlantısını akademin anlamda “Türk Dili ve Edebiyatı” bölümü ele almaktadır. Bu alanda uzman, edebiyatçı kişiliğe sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinir.

Türk dili gibi Türk edebiyatı da tarihsel süreçte ciddi evrimler geçirmiş, birçok dil ve kültürle yakından etkileşim kurmuştur. Bünyesinde yaşayan diğer birçok halkın da edebiyat kaynağı olmuştur. Birçok dil ve edebiyata karşın Türk dili ve edebiyatı, kendine ait edebî tür, yazım ve anlatım sistemleri geliştirmiştir.

Ulusları ulus, halkları medeniyet haline dönüştüren ve zamanı geleceğe en etkili aktaran yegane unsur kuşkusuz dil ve edebiyatttır. Biz insanların yaşam ve varlıkları boyunca en önemli unsurlarından birisi dil olmuştur. Türk dili edebiyatı bölümünde Türkçe ve onun kültürel zenginliğini, edebiyatını ve diğer dil ve kültürlerle, edebiyat ve sanatlarla nasıl uyumlu bir etkileşim gösterdiğini bu bölüm okuyan öğrenciler yakından görebilir. Toplumun ne denli güzellikler ve zenginlikler ortaya koyduğuna şahitlik edebilirsiniz.

Üniversitelerin edebiyat fakülteleri kapsamında faaliyet gösterir. Türk dil ve edebiyatının dününü, bugününü benimseyen ve tarihine hakim olan bireyler yetiştirmeyi amaçlar. Diğer toplum ve ülke edebiyatlarıyla karşılaştırabilecek yeterlilikte uzmanlar yetiştirmek temel amacıdır.

Bölümün Eğitim Süresi

4 yıllık lisans statüsünde eğitim verilmektedir. Bölüm mezunları “Türk Filologu” yahut “Türkolog” unvanı kazanmaktadır.

Bölüm Dersleri

4 yıllık eğitim dönemi içerisinde okutulan başlıca dersler şunlardır;

 • Eski Türk Edebiyatı,
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri,
 • Yazılı ve Sözlü Anlatım Teknikleri,
 • Türk Halk Bilimi,
 • Türk Dil Tarihi,
 • Türkiye Türkçesi,
 • Osmanlıca,
 • Türk Halk Edebiyatı,
 • Eleştiri Kuramları,
 • Türkçe Kompozisyon,
 • Edebi Sanatlar ve Nazım Bilgisi,
 • Cumhuriyet Dönemi Hikaye ve Romanı vb.

Bölümün İş Olanakları ve Görevleri

Türkolog unvanı ile görev yapacağınızı unutmamalısınız. Türk dilini, edebiyat ve kültürünü, dilin kökeninden yapısına ve zamansal süreçte ne denli zorluklar ve değişimler yaşadığını görecek, araştırıp inceleyeceksiniz. Gelişimini ve yükümlülüklerini, dilin korunmasını bu bölüm mezunu olarak Türkologlar işlemektedir. Bu maksatlı faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve organizasyonlarda kolayca iş bulabilirsiniz.

Genel itibarıyla çalışabileceğiniz alan ve yerler;

 • Televizyon ve radyo kanalları,
 • Üniversiteler,
 • Kütüphane ve Arşivler,
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak okullar,
 • Türkçe Öğretmeni olarak okul ve eğitim kurumları,
 • Reklam ajansları,
 • Gazete ve dergiler,
 • Türk Dil Kurumu vb.

Ayrıca ister bağımsız, ister bir kurum veya firmaya bağlı olark metin yazarlığı, editörlük, öğretmenlik ve okutmanlık da yapabilirsiniz. Yabancı dil olarak İngilizce veya Almanca gibi farklı diller öğrenmeniz durumunda etkili çevirmenlik yapabilir; mütercim veya tercüman olabilirsiniz.

Not: Devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, bakanlıklarda veya MEB’e bağlı okullarda görev alabilmek için KPSS’ye girmeniz ve yeterli atama puanı alıp atanmanız gerekiyor.