Bilim ve teknoloji alanındaki gelişim her geçen gün biraz daha hız kazanarak artmaktadır. Tüm be gelişimin yegâne gayesi ise insan yaşamının daha da kolaylaştırılmasıdır. Temel odağında olmayı başaran bilgisayarlar da insan hayatının en önemli parçası olmayı ve güçlenmeyi başarmıştır. Bilgi yoğunluğu, doğru ve hata payının az olduğu raporlamanın ve işlemlerin gerekliliği, doğru, hızlı ve sağlıklı kayıtların gerçekleştirilebilmesi, bilgi yönetiminin ve denetiminin sağlanabilmesi gibi önem ve titizlik gerektiren organizasyonlara da yaşantıda ihtiyaç duyulmaya başlandı. Tüm bu süreçte ise Yönetim Bilişim Sistemleri / Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümü doğdu ve bu alanda şekillenmeye başladı. Başarıya ulaşmak için her şirket ve de kurum bu zorunluluğu ifade ederek, bu bölümün gerekliliğine vurgu yapmakta, bu bölümden mezun olanlara öncelik vermektedir.

İşletmelerin dâhil olduğu bütün konuları kapsayan alandır Yönetim Bilgi Sistemleri. Bilgisayar teknolojileri ile bu mühim konular iç içe girmiştir.

Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümünün Başlıca Dersleri

Üniversite bünyesinde eğitim-öğretim sunan Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümünde okutulan başlıca derslerin başında kuşkusuz Bilgisayar Ağları, Bilişim Teknolojileri ve Web Tasarım gelmektedir. Veri Yapıları ve Algoritma, ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) ve İstatistik dersleri ise adeta bel kemiğidir. Matematik, Yöneylem, Girişimcilik, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu), E-ticaret, Pazarlama, İşletme, Muhasebe İktisat gibi önemli dersler bu bölüm kapsamında okutulmaktadır.

Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümü Okumak ve Bu Alanda Çalışmak İçin Gereken Nitelikler

Sürekli gelişim gösteren başta Bilgisayar ve Web alanı, Ağlar, Sosyal Medya ile Mobil Yaşam gibi alanlarda analitik (Çözümleme) düşünebilen, Analiz yeteneğine sahip bilgisayar ve web alanına ilgili, planlama becerileri üst düzey olan proaktif her birey için okunabilecek ideal bölümlerin başında Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümü gelmektedir.

Organize edebilme, insanları etkileyebilme, yenilikleri çok hızlı ve doğru takip edebilme yeteneği olan herkes Yönetim Bilgi Sistemleri Uzmanı olabilir.

Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümünün Yarını

Günümüz yaşam ve çalışma koşulları yeniliğin; tüm toplumsal, teknolojik, ekonomik ve bilimsel açıdan yeniden belirlendiği bir dönem içerisindedir. Bu hususta ise bilişim çağı diye nitelendirilen içinde bulunduğumuz dönem, dünya ekonomi düzenini de yakından etkilen sektörlerin yön verdiği bir zaman dilimi konumundadır. Bu sektörlerin başında ise kuşkusuz Bilgi Teknolojileri ve Sistemleri yer alıyor. Gelecek artık yönetim bilgi sitemleri alanında yetenekli ve bu alanla ilişkili diğer sektörlere hâkim olabilecek bireyler için refah ve kaliteli bir yaşam sunuyor. Ötesinde ve berisinde kalanlara ise maalesef iki yolu mubah kılıyor; yok olmak ve köle olmak.

Yönetim Bilgi Sistemleri Bölüm Mezunlarının İşleri, Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Yönetim Bilgi Sistemleri Meslek Dalları

  • Programcılık,
  • Veri Tabanı Uzmanlığı,
  • Veri Tabanı Analistliği,
  • Network (Ağ) Uzmanlığı,
  • Ağ Sistemleri Yöneticiliği,
  • IT Uzmanlığı,
  • SEO Uzmanlığı,
  • Yönetim Bilişim Sistemleri Uzmanlığı,
  • Sistem Analisti ve Tasarımcılığı,
  • Veri Bilimciliği (Veri Analistliği) vb.

Ayrıca yönetim alanında IK (İnsan Kaynakları) Uzmanı veya Yöneticisi, İş Geliştirme Uzmanı veya Yöneticisi, Proje Yöneticisi ya da Sorumlusu, İş Analisti, ERP Uzmanı, İş Zekâ Uzmanı, Satış – Pazarlama Uzmanı veya Yöneticisi, Akademisyen gibi mesleki unvanlarda da ilgili birimlerde görev yapılabilmektedir.

Yönetim Bilgi Sistemleri Bölümü 2018 verilerine göre Türkiye genelinde Vakıf Üniversiteleri dâhil 32 üniversitede bulunmaktadır.