Her geçen gün kültürlerarası iletişim ve diller, ülkeler arası etkileşim artıyor. Çeviri ve çeviribilim hususunda ise gereksinimler hızla artıyor. Küreselleşen ve artık küresel bir dünyada bireyci bakış açısının yaygınlaştığı günümüzde yabancı dil ve çeviri; ek olarak çeviibilim de oldukça önem arz ediyor. Dünyanın en yaygın tercih edilen İngilizce, Rusça, Çince gibi dillere ek anadilinde sözlü ve yazılı çeviri becerisi olan nitelikli bireylere ihtiyaç var.

Çeviribilim Bölümü, alanında uzman çevirmenler yetiştirmeyi amaçlar. Akademik anlamda çeviribilim üzerine kapsamlı çalışmalar yürütür.

Çeviribilim, yazılı ve sözlü çevirinin teorik, betimsel ve uygulamalı olarak işlendiği beşeri bilim dalıdır.

Çeviri faaliyetini sadece kültürlerarası bir aktarım olarak görmez. Aynı zamanda kültürlerarası iletişim olarak da inceler. Bu yüzden yabancı dil çevirmenlerinden daha farklı konuya bakar. Bu kapsamda şu bilgi alanlarını da etraflıca inceler;

 • Karşılaştırmalı Edebiyat,
 • Kültürel Çalışmalar,
 • Cinsiyet Çalışmaları,
 • Bilgisayar Bilimi,
 • Tarih,
 • Dilbilim,
 • Felsefe

Not: “Tercümanlık” ile karıştırılmamalıdır. Benzer yapıda olsalarda birçok açıdan birbirinden farklıdır.

Eğitim Süresi

4 yıllık lisans statüsünde eğitim verilmektedir. DİL puan türüne göre öğrenci kabul edilir. 8 yarıyıl eğitim süresi bulunur. Ayrıca bölüm mezunları “Çevirmen” unvanı kazanır.

Bölüm Dersleri

Bölümde okutulan bazı dersler şunlardır;

 • Çevirmenler için Sözlü Anlatım ve Kompozisyon,
 • Modern Dünyanın Oluşumu ve Kültürel Etkileşimler,
 • Çeviribilimde Makale Yazımı,
 • Çevirmenler için Bilişim Teknolojileri,
 • Etimoloji,
 • Metin Okuma ve İnceleme,
 • Çeviri ve Çeviribilimde Güncel Konular,
 • Konferanslarda Eş Zamanlı Çeviri Uygulaması,
 • Sözlü Çeviri Uygulamasında Kuramsal Yaklaşımlar,
 • Ardıl Çeviri,

Çeviribilim Bölümü Mezunlarının İşleri

Bu bölüm mezunları sözlü, yazılı, uygulamalı olarak farklı diller ve kültürler arasındaki aktarımı anlama ve anlatma alanında önemli role sahiptir. Bu maksatla çeviriyi sistemsel olarak inceler. Çeviri çalışmalarını felsefi ve metadolojik olarak inceler. Ayrıca güncel çeviri eğilimlerinin yanı sıra çeviri felsefesini de inceler.

İş Olanakları

Bölümden başarıyla mezun olanlar yayın ve medya kuruluşlarında, özel kurum ve kuruluşlarda kolayca iş bulabilirler. Devlet ve özel kuruluşlarda çeviri alanında görev alabilirsiniz. Turizm sektöründe, hukuk bürolarında yazılı ve sözlü çevirmenlik yapabilirsiniz. Konferans, seminer ve özel toplantılarda çevirmenlik yapabilirsiniz.

Yorumlama: Sadece çevirmenlik olarak düşünmeyin. İngilizce dışında ayrıca Rusça, Almanca gibi ikinci bir yabancı dil daha bilmeniz bu bölüm sayesinde mümkün. Bu da size iki yabancı dil bilme silahı kazandırıyor. Dahası siz, çeviribilim sayesinde edindiğiniz deneyim ve bilgiyi tercümanlardan farklı kullanabileceksiniz. Bu da sizi her alanda bir adım ileri götürecektir. Bir dildeki konuyu diğer bir dile doğrudan aktarmakla yetinmeyeceksiniz. Aynı zamanda kültürü, iletişimi ve temel fikri daha etkili biçimde aktarabileceksiniz. Edebi, felsefi ve kültürel olarak sözcüklere, konu ve fikirlere bakabileceksiniz. Hal böyle olunca sizce çeviri konusunda iyi donanımlı bir cevher olacaksınız.

Konu dil olunca iş olanağınız da oldukça geniş. Başta çeviri sanatının icra edildiği sektörler olmak üzere, ayrıca turizm, hukuk, eğitim gibi birçok sektörde iş bulabilirsiniz. Özelliklede uluslararası alanda oldukça önemli yere sahip olabilirsiniz.