Diş Hekimliği Bölümü, ağış boşluğunun ve diş sağlığının korunması amacıyla diş ve diş eti hastalıklarının tedavisi, diş ve çene ameliyatlarının yapılması, ağız içi protez yapımı hususunda çalışmalar yürüten hekimler yetiştirmektedir.

Diş Hekimliği Bölümünde Okutulan Temel Dersler

Diş Hekimliği Bölümünde ilk yıl çoğunlukla biyoloji, kimya, fizik, matematik gibi temel dersler okutulmaktadır. Sonraki yıllarda ise lisans programına özgü dolaylı dersler okutulmaktadır. Son üç yılda ise büyük oranda uygulamalı dersler ağırlıklı olup, daha çok gözlem ve asistan niteliğinde uygulama odaklı eğitim öğretim verilmektedir.

Diş Hekimi Bölümü Mezunlarının Unvanı

Diş Hekimliği Bölümünden mezun olan hekim adayları ilk iki yılı başarıyla bitirdiklerinde “Temel Diş Hekimliği Bilimlerinde Önlisans Diploması” almaktadırlar. Beş yıllık Diş Hekimliği Fakültesi’ni başarıyla bitiren “Diş Hekimi” adayları, “Diş Hekimliği Yüksek Lisans Diplaması” almakta ve “Diş Hekimi” unvanı kazanmaktadır.

Diş Hekiminin Görev ve Sorumlulukları

Diş Hekimleri, kliniğe gelen hastaların ağız ve diş şikayetlerini dinlemekte, hastanın muayenesini üstlenmektedir. Gereken durumlarda rahatsızlık veren bölgelerin filmi çekilir ve sağlıksız diş saptanır. Dişin durumuna uygun tedavi sunmak, protez yapmak gibi temel görev ve sorumlulukları mevcuttur. Ağız boşluğuna yapılan tüm müdahale ve tedaviler, diş tedavi ve bakımları diş hekiminin uzmanlık alanlarındandır. Dişlerin eğik, çarpık olması durumunda düzeltim, bant ve tel bağlama gibi işlemlerde sağlıklı dişlere hastanın kavuşmasına yardımcı olur. Diş eti hastalıklarında da benzer durumda tedavi sunmakta, ilaç veya ameliyat gereken durumları tespit ederek, gerekli tedaviyi sunmaktadır.

Diş Hekimi Çalışma Alanları

Diş Hekimliği bölümünden başarıyla mezun olan adaylar serbest veya devlet kuruluşlarında görev yapabilmektedir. Muayenehane açılımı için evvela Türk Diş Tabipleri Odası’na başvuruda bulunmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’ndan muayennehane açma izin belgesi alınıp, Maliye Bakanlığı’na da bildirimde bulunmak gerekiyor.

Ayrıca resmi ve özel hastanelerin yanı sıra dispanserlerde de çalışabilmektedirler.

Diş Hakimliği Bölümü ve Diş Hekiminde Olması Gereken Özellikler

Ağız ve Diş Sağlığı bireysel olarak gün geçtikçe önem kazanmaktadır. İnsan ilişkilerinde, uzmanlık gerektiren sektörlerde ve refah seviyesinin artışında bireyler diş ve ağız bakımına da önem vermeye başlamıştır. Ağrı ve rahatsızlık dışında rutin bakım, özel bakım ve kontorl durumları da doğmuş, ihtiyaç doğurmuştur. Gelecek 15 – 20 yıl boyunca büyümeye ve daimiliğini korumaya devam edecek sektör ve bölümler arasındadır.

İyi bir diş hekiminde olması gereken yegane özellikler şunlardır;

  • El ve parmakları ustalıkla kullanabilme,
  • Cisimler ve şekiller arası bağlantı kurabilme,
  • Hoşgörü, sabır,
  • Estetik anlayışı,
  • Beyin ve el koordinasyonun yüksek olması,
  • Dikkat ve odaklanabilme,
  • Sorumluluk duygusu,
  • İyi İletişim kurma.