Dünya üzerindeki her dinin kendine özgü bir anlam içeren simgesi ve sembolleri vardır. Bu semboller, dini öğreti ve vaazların verilmesinde, değerlerin aşılanmasında büyük etkiye sahiptir. Hac, hilal, yıldız ve balık gibi semboller birkaç dini semboldür. Her dinin ayrıca kendine has ritüeli de bulunur. Namaz, meditasyon ve yoga birkaç ritüelden birkaçıdır. Bu sembol ve ritüeller adeta ilgili olduğu din veya inançla bütünleşmiştir.

İlk dini ritüeller temel kaynağı olmasada bilindiği kadarıyla adak adama, dans ve secde etme gibi değişik ritüeller ilk ilkel inanç ve sistematik dinlerde görülmektedir. Ayrıca kutsal olduğu kabul edilen ağaç, put veya kayalığa çaput bağlama, tütsü yapma,  hediye verme veya kurban kesme gibi ritüeller vardı.

Simge olarak ise genellikle hayvanlar, ağaçlar veya ruhani varlıkları temsil eden doğaüstü benzetme putlar ilk sembollerdendi. Ayrıca göz, damga, işaret vb. semboller de kullanılmıştır. Günümüzde bilinen bazı dini sembol ve ritüeller şunlardır;

İslam: Hilal, islam dininin en bilinen sembolü, Namaz ise en kıymetli ritüelidir. Sema etmek, secde etmek, daire kurmak gibi farklı ritüeller de vardır.

Hristiyanlık: Haç, çarmıha gerildiğine inanılan mesih’in dirilişini sembol etmektedir. Ayrıca kurtuluş ve zafer manası içermektedir. Sembol olarak Hac, kutsal sayılmıştır ve en yaygın ritüeli vaftizdir. Hristiyanlıkta ayrıca balık, altı sivri yıldız, alfa ve omega da sembol olarak kullanılmıştır.

Budizm: Conch Shell, olarak adlandırılan sembol, güç ve otoritenin sembolüdür. Sonsuz düğüm, Dharma tekerleği de bilinen sembolleridir. Meditasyon ve yoga en belirgin dini ritüellerdir.

Hinduizm: Swastika, adı verilen, Nazi Almanyasının gamalı haçına benzeyen semboldur. Yüreklilik ve refahı sembolize etmektedir. Trishul’un üç uçu, Om gibi sembolleri de vardır. Meditasyon ve yoga bilinen ritüellerdir.

Yahudilik: Davudun yıldızı, en yaygın bilinenidir. Tanrının kalkanını simgelemektedir. Yedidallı şamdan, Mezuzah, Hamsa el (nazar boncuklu el işareti) museviliğin temel sembollerindendir. En yaygın ritüeli ise ağlama duvarındaki ritüelleridir.

Sihizm: Kanda, tanrının bilgisi ve aya kalkma iradesini ifade eden semboldür. IK Onkar adlı bir simge de sembolleri arasındadır.

Bunların haricinde ankh adlı mısırda sıkça rastlanan haça benzer sembol ve Horus’un gözü olarak bilinen meşhur mısır sembolleri de putperest dininin sembolleri arasındadır. Göz ve piramit yansıması olan Triquetra adlı sembol de Mısır dininin sembolüdür.

Mevlüt TAPAN