Bugün bir çok genç çiftimizin evliliğe attığı ilk adımdaki nişanlılık evresini ve bu evrede doğacak sorunlarla ilgili hukuki bilgilerimi paylaşalım.

Diyelim ki bir sevgiliniz var ve evlenmeyi düşünüyorsunuz, seninle evleneceğim dediğiniz anda aslında hukukî olarak nişanlanmış oluyorsunuz. Çünkü Türk Medeni Kanunu’na (m.118) göre “Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.” Çoğu kişi tarafından nişanlılık müessesesi hukukî olarak düşünülmüyor fakat Türk Medeni Kanunu tarafından nişanlanma ayrıca düzenlenme konusu yapılmıştır.

Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. (Türk Medeni Kanunu M. 118)

Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur. (Türk Medeni Kanunu M. 118)

Sözgelimi, nişanlandınız ve karşı tarafın ailesine, “evlenmeme durumu” söz konusu olur diye bir miktar para verdiniz diyelim. Sonra da, nişanlınızın sizi aldattığını öğrenip nişanı bozdunuz. Verdiğiniz paraya elveda deyin çünkü Türk Medeni Kanunu’na (m.119) göre ”Evlenmeden kaçınma hali için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; ancak yapılan ödemeler de geri istenemez.” Siz bu kararlaştırılan cayma tazminatını ödemeseydiniz size karşı yapılacak herhangi bir hukuki müeyyide yoktu fakat ödediğiniz için medeni kanun (m.120) uyarınca sizin yapacağınız iki şey var: Nişanlılardan biri haklı sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeble bozulduğu takdirde, kusuru olan taraf diğerine dürüstlük kuralları çercevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır.

Medeni kanun (m.121)’ e göre ”Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

Nişanın karşı tarafın kusuruyla bozulduğunu (örn: nişanlınızın sizi aldatması ) ispatlayarak aile mahkemesine başvurup maddi ve manevi tazminat isteminde bulunabilirsiniz.

Nişan bozulunca bir de verilen hediyelerin akibetinin ne olacağı sorusu akla gelebilir. Bu sorunun cevabını da medeni kanun (m.122)’de bulabiliriz. Bu kanun uyarınca ”Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeble sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya anne ve babanın ya da onlar gibi davrananların diğer nişanlıya vermiş olduklar alışılmışın dışındaki hediyeler verenler tarafınan geri istenebilir. Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa sebepsiz zenginleşme hükümleri” uygulanır. Alışılmışın dışındaki hediyelerin ne olduğunu hakim takdir edecek ve ona göre hüküm kurulacaktır.

Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava haklarınız sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zaman aşımına uğrayacağı için (medeni kanun m.123) bu süreye dikkat etmenizde büyük fayda var.

Rukiye Köme