Anlaşmalı boşanma, eşlerin evlilik birliğini sonlandırma kararı almaları üzerine; açılacak boşanma davasında çekişme yerine karşılıklı anlaşma ve uzlaşmayı tercih ettikleri bir boşanma davası türüdür.

Türk Medeni Kanunu’na göre, evliliğin bir yılını tamamlamadan anlaşmalı boşanma davası açılamaz. Bu süre, çiftlerin evliliklerini yeniden gözden geçirmeleri ve evliliklerinin kurtarılması için fırsat vermeyi amaçlamaktadır.

Bu yöntemde, eşlerin mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi belirli konularda anlaşmaları gerekmektedir. Tarafların yazılı olarak anlaştıkları boşanma protokolünün mahkemeye sunulması gerekmektedir. Protokolün hazırlanması aşamasında uzman bir avukat desteği hak kayıplarının önlenmesi için önemlidir. Anlaşmalı boşanma davası için gerekli belgeler mahkemeye sunulur ve mahkeme, tarafların anlaşmalı boşanma talebini değerlendirir.

Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların anlaşması mahkeme tarafından incelenir ve anlaşmanın kanunlara uygun olup olmadığı, tarafların haklarını koruyup korumadığı kontrol edilir. Mahkeme, tarafların anlaşmasını onaylayabilir veya reddedebilir.

Mahkeme, anlaşmanın bazı hükümlerini değiştirme yetkisine sahip olabilir. Örneğin, anlaşma çocukların velayeti konusunda adil değilse, mahkeme çocukların velayetini yeniden düzenleyebilir. Benzer şekilde, nafaka miktarı veya süresi konusunda tarafların anlaşması adil değilse, mahkeme nafaka hükümlerini değiştirebilir.

Bununla birlikte, mahkeme tarafların anlaşmasını genel olarak kabul eder ve değiştirmek için önemli bir neden olması gerekir. Mahkeme, tarafların anlaşmasını değiştirmeden önce, tarafları dinler ve her iki tarafın da nedenlerini dinledikten sonra karar verir.

Mahkeme, tarafların anlaşmasının yasalara uygun olduğuna ve tarafların haklarının korunduğuna karar verirse, boşanma kararını verir.

Anlaşmalı boşanmanın kesinleşmesi için, mahkemenin boşanma kararını vermesi ve bu kararın kesinleşmesi gerekmektedir. Kararın kesinleşmesi, kararın itiraz edilmeden veya itirazın reddedilmesi durumunda yasal olarak bağlayıcı hale gelmesi anlamına gelir.

Anlaşmalı boşanma davasında, boşanma kararı verildikten sonra tarafların birbirlerine karşı yükümlülükleri sona erer. Örneğin, mal paylaşımı konusunda taraflar arasında anlaşma yapılmışsa, bu anlaşma boşanma kararı ile birlikte yürürlüğe girer.

Anlaşmalı boşanmada, eşler çekişmeli bir boşanma sürecinde olduğu gibi mahkemede uzun süreli mücadeleler yaşamak zorunda kalmazlar. Anlaşmalı boşanma yöntemi, çekişmeli boşanmaya göre daha hızlı ve ekonomiktir. Ayrıca, tarafların birbirlerine karşı düşmanca veya düşmanca olmayan bir tutum sergilemesi nedeniyle çekişmeli boşanmalarda yaşanabilecek strese ve hukuki süreçlerin uzamasına neden olan durumlara da engel olunabilir. Anlaşmalı boşanma, mahkeme sürecinde daha az zaman, stres ve maliyet gerektirdiğinden dolayı, boşanma davalarının en yaygın türüdür.

Anlaşmalı boşanma sürecinde, çiftlerin dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Bu noktalar şunlardır:

  • Anlaşmaların yazılı olarak düzenlenmesi: Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların tüm konularda anlaşmalarının yazılı olarak düzenlenmesi ve imzalanması gerekmektedir. Bu, ileride çıkmış olabilecek sorunları önlemeye yardımcı olur.
  • Anlaşmanın adil olması: Tarafların anlaşmalarının adil olması çok önemlidir. Özellikle nafaka ve mal paylaşımı konularında adil bir anlaşma yapılması gerekmektedir.
  • Çocukların çıkarlarının gözetilmesi: Anlaşmalı boşanma sürecinde, çocukların çıkarlarının gözetilmesi çok önemlidir.
  • Çocukların velayeti, bakımı ve eğitimi konusunda adil bir anlaşma yapılması gerekmektedir.
  • Anlaşmanın kanunlara uygun olması: Anlaşmalı boşanma sürecinde tarafların anlaşmaları, Türk Medeni Kanunu ve diğer yasal düzenlemelere uygun olmalıdır.
  • Avukat yardımı alınması: Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların avukat yardımı alması önerilir. Avukatlar, taraflara yasal danışmanlık yapabilir ve anlaşmanın adil ve yasalara uygun olmasını sağlayabilirler.
  • Anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması: Anlaşmalı boşanma sürecinde, tarafların protokolü mahkemeye sunması ve mahkemenin onaylaması gerekmektedir. Mahkeme, anlaşmanın adil ve kanunlara uygun olduğuna karar verirse, boşanma kararını verir.

Cumali KORKMAZ