II. Muwatalli (ayrıca Muwatallis veya Muwatallish) MÖ 1295-1272 Hitit imparatorluğunun Yeni Krallığı’nın kralıydı.

Biyografi

II. Mursili ve Kraliçe Gassulawiya’nın en büyük oğluydu ve birkaç kardeşi vardı. Hitit başkentini Tarhuntassa’ya taşıdığı ve kardeşi Hattusili’yi Hattuşa valisi olarak atadığı bilinmektedir. Arzawa topraklarından Wilusa (Troy) hükümdarı Alaksandu ile arasında bir antlaşmanın bir kopyası kurtarılmıştır.

Mısırbilimciler II. Ramses’in Mısır tahtına oturmasından bir süre önce Muwattalli’nin Suriye’nin kontrolü üzerindeki iki güç arasındaki çatışmayı önlemek için Kadeş üzerinden I. Set ile gayri resmi bir barış anlaşmasına vardığından şüphelenmektedirler.

Muwatalli’nin Tanu-Hepa adında bir karısı ve en az iki çocuğu vardı. Biri Urhi-Teshup’du. Diğer çocuğu da 3. Hattusili döneminde Tarhuntassa’nın vasal hükümdarı olan Kurunta idi. Ulmi-Teshup adında bir başka kişinin 2. Muwatalli’nin üçüncü oğlu olduğu ileri sürülmektedir ancak Ulmi-Teshup ve Kurunta’nın aynı kişi olması muhtemeldir.

Tudhaliya IV ve Mısır Kraliçesi Maathorneferure Muwatalli’nin yeğeni idi. Muwatalli’nin ismi, Muwatalli I, 14. yüzyılın başlarında Tudhaliya’nın selefi olan İmparatorluk öncesi bir kraldan gelmektedir.

Kadeş Savaşı

II. Muwatalli, M.Ö. 1274’te Kadeş Muharebesi’nde Ramses II’yi durduran Hitit hükümdarı olarak bilinir.

II. Ramses ve II. Muwatalli kuvvetleri arasında yapılan bu savaş, MÖ 1274’te gerçekleşmiştir. Her iki taraf da bu savaştan zaferle ayrıldığını düşünmesine rağmen, bilim adamları genellikle savaşın her iki taraf için, özellikle de II. Ramses için bir yenilgi olduğunu düşünmektedirler. Bunun nedeni her iki tarafın da ağır kayıplar vermesi ve askeri güçlerinin önemli oranda azalmasıdır. Bu savaşı benzersiz kılan, nasıl bittiği değil, II. Ramses’in saltanatı sırasında yaptığı tüm savaşlardan daha fazla bu savaşa özel bir önem vermesidir. Savaşın iki farklı tasviri yapılmıştır. Bunlar, Ramesseum da dahil olmak üzere beş farklı Mısır tapınağında yazılıdır. Bu savaşı dikkat çekici kılan ikinci şey, II. Muwatalli’nin Mısır Ordusu’na karşı kullandığı taktiklerdir.

Savaşın genel ilerleyişi şöyle gerçekleşmiştir: II. Mutawalli, birliklerini Kuzey Suriye’de topladı ve II. Ramses ordusunun yerini belirlemek için keşif ve casuslar gönderdi. Casuslar, Kadeş’e ilk yaklaştığında II. Ramses ve Amun’un birliklerinin ikiye bölündüğü ana denk geldiler. Asker kaçağı gibi davranan casuslar II. Ramses’e ulaştılar ve onu kandırmayı başardılar. Onu, Hitit ordusunun 170 kilometre uzakta olduğuna ikna ettiler. Ancak bir süre sonra, diğer Hitit casusları yakalanınca II.Ramses hileyi anladı.

Savaş, Hitit kuvvetlerinin, Kadeş’e doğru yürüyen Mısır ordusuna saldırmasıyla başladı. II. Ramses, Kadeş’teki kampında diğer birliklerinin önüne geçmişti ve ordusunun sadece bir bölümü onunla birlikteydi. Hitit savaşçılarının bir bölümü II. Ramses’in güneyindeki birliklerine saldırırken, II. Muwatalli, II. Ramses kampına saldırmak için ikinci bir savaş bölüğü gönderdi. II. Ramses kuvvetleri Hitit saldırısını savuşturmayı ve ertesi gün savaşı “kazanmayı” başardı.

Hamza ERBİR