“Hindistan pis mi, çok mu kalabalık, Hindistan’a gezi yapılabilir mi?” gibi soruların yanıtını birçok turist doğal olarak sormaktadır. Genel ve kesin bir dille bazı durumları ifade etmek pek doğru değildir. Çünkü Hindistan gibi çok kültürlü, çok dilli ve büyük bir coğrafya üzerinde varlığını sürdüren ülke için bir genelleme yetersiz kalacaktır, zira bölgelere, diyarlara göre çeşitlilikler ve farklılıklar söz konusudur. 

Hint Diyarı Babür Vatanı Hindistan’a Genel Bir Bakış

Hindistan’ın yüz ölçümü 3.287 milyon km² ve dünyanın 7. en büyük ülkesidir. Türkiye’nin yaklaşık 4 – 5 katı büyüklüğe sahiptir. Hindistan 1,3 milyar nüfusuyla dünyanın en alabalık 2. Ülkesidir ve 2030’lu yıllarda 1. sırayı Çin’den devralması beklenmektedir. Başkenti Delhi, diğer bir deyişle Yeni Delhi’dir. Para birimi Rupee (Rupi) olan Hindistan’ın bazı önemli kentleri şunlardır; Mumbai (Bombay), Bangalore, Haydarabat, Varanasi, Goa, Jaipur vb. 

En üst kuzey kısmında Himalayaların oluşturduğu, üç tarafı deniz ve kıyılarla çevreli olan Hindistan fiziksel bariyer niteliğinde birçok kültürün bin yıldan beri dış etkenlerden korunarak günümüze geldiği medeniyet coğrafyasıdır. Günümüz küresel çağında bile hâlâ Hindistan’da el ile yemek yenilmekte, sari giyilmekte, sarık takılmakta ve eski adetlere göre alışveriş yapılmaktadır. Birçok Hint’li hala eski geleneklerine ve alışkanlıklarına göre yaşamaktadır. Eğitim düzeyi, Sosyo-Ekonomik sınıf vb. ayrımı olmaksızın Hintli mühendisler, Bollywood ünlüleri, prens ve prensesler diğer toplum bireyleri gibi Hint kültürü ve gelenekleriyle yaşamını sürdürmektedir. 

Dev Hindistan

Hindistan o kadar büyük ve çeşitlidir ki, coğrafyadan coğrafyaya ve bölgeden bölgeye farklılıklar ciddi düzeyde görülebilmektedir. Kültürel çeşitliliğin olduğu dünya üzerinde ki en büyük ve birinci ülke Hindistan’dır. Fiziksel görünüm, kültür, dil, mutfak, sanat, inanç vb. muazzam bir çeşitlilik söz konusudur. Hindistan, 565 prenslik bulunan bir ülke. Hindistan’da varlığını hala sürdüren 565 prenslik bulunuyor. 1947’ye kadar da İngiliz sömürüsünden çıkana kadar ülkeyi prensler yönetmiştir. Bugün ise daha çok sembolik bir kurum statüsüne sahip olarak varlıklarını sürdürmektedirler. 

365 gün karın eksik olmadığı Himalayalardan, kupkuru Rajastan çöllerine uzanan dev bir ülkedir Hindistan. Kuşların uçamayacak kadar yoğun ve sık ağaçlarla canlı çeşitliliğinin en yoğun olduğu ormanlara sahip ülkesi Hindistan’dır. 

Hindistan, tarih boyunca etkileşime girdiği birçok uygarlıkla kültürel alışverişe girmiştir. Günümüz Hint kültür ve medeniyetinin temelleriyle şekillenmesinde büyük role sahip uygarlıklar ise Türkler (Babürler), Hintler, Afrika’nlar, Persler, Sri Lankalılar ve Moğollardır. 

Hindistan 250 yıl İngiliz sömürüsünde kalmış bir ülkedir. 

Hindistan Pis mi? 

Hem evet, hem de hayır. Öncelikle bölgesel olarak bu durumun değişiklik gösterdiğini belirtmek gerekiyor. Fakat genel itibarıyla Hint diyarında temizlik kavramı ve kültürü Avrupa toplumuna göre farklılık gösteriyor. Sokaklarda açık alanlarda peynir vb. üretimi ve satışı normal karşılanmaktadır. Bu durum Avrupa ve Türkiye gibi ülkelerde temizlik sorunu olarak görülür. İneklerin sokaklarda gezmesi, dışkı bırakması, her bir tarafta tezek yığını oluşturulması Hint diyarında normal iken, Batı medeniyetinde temizlik zaafı ve pislik göstergesidir. Ancak bilinen bir gerçek vardır ki, dünya medeniyetinin büyük kısmında helâ ihtiyacı ve adabı farklılık gösterse de pislik göstergesidir. Hindistan’da tuvalet kültürü çok gelişmemiştir. Çoğu Hintli rahatlıkla sokaklara, toplum içinde tuvaletini yapabilmektedir. Evlerin çoğunda hala tuvalet yoktur. 

Hindistan ayrıca hava kirliliğinin, kokunun yoğun olduğu ülkelerin başında geliyor. Yine köleliğin ve kast sisteminin var olduğu bir ülkedir. 

Hint Diyarı Hindistan’da Eğitim ve Diğer Detaylar

Hindistan’ın genelinde eğitim ortalaması çok düşüktür. 6 – 14 yaş arası zorunlu eğitim ise 2010 yılında yasallaşmıştır. O denli büyük nüfuslu ülkenin sadece %10’u Üniversite mezunu ve %75î okur-yazardır. Ancak ilginç bir durum söz konusudur ki, NASA çalışanlarının %36’sı, Amerika’nın toplam doktor sayısının %38’si ve bilim insanlarının %12’si Hintlilerden oluşmaktadır. Adeta mantıksız mantık çerçevesinde tezatlar ülkesi denilebilir. 

Terör olaylarının, özellikle Pakistan – Hindistan arasındaki sıcak çekişmeler yüzünden en şiddetli ve sık yaşandığı ülkelerden birisi Hindistan’dır. Irkçı, Azınlık, Dinî ve siyasi amaç ekseninde birçok terör örgütü Hindistan’da beslenmektedir. Neredeyse her yıl kapsamlı bir terör vakası görülmektedir. 

  • 2011 – 643 adet terör vakası ve toplam 484 ölü, 727 yaralı. 
  • 2012 – 611 adet terör vakası ve toplam 264 ölü, 651 yaralı.
  • 2013 – 694 adet terör vakası ve toplam 467 ölü, 771 yaralı.
  • 2014 – 860 adet terör vakası ve toplam 490 ölü, 776 yaralı.
  • 2015 – 882 adet terör vakası ve toplam 387 ölü, 647 yaralı. 

Hindistan’ın %80’i Hinduizm’e mensup. Hindistan’ı ve Hint kültürünü anlamanın en temel öğesi Hinduizm’dir. %13 Müslüman, %2 Hıristiyan ve %2 Sih, %1 Budist ve %0.4 diğer dinler (Yahudilik, Zerdüştlük, Bahailik, Kabile Dinleri) ülke inanç sistemini oluşturmaktadır. 

Dünyada Endonezya’dan sonra en fazla Müslüman’ın yaşadığı 2. ülke Hindistan’dır. 

Not: İngilizler 250 yıl boyunca 20 bin adamla 300 milyon Hintliyi yönetmişlerdir. 

Hindistan’da Konuşulan Diller

1600’den fazla dilin konuşulduğu Hindistan’da 22 tane dil resmi dil olarak kabul edilmiştir. Bunlar; Assam dili, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Meitei, Marathi, Nepali, Oriya Dili, Pencapça, Sanskritçe, Santali, Sindhi, Tamilce, Telugu, Urduca, Brohice. 

En sık kullanılan diller; Hintçe ve İngilizcedir. Yerel yayınlarda ve TV yayınlarında çoğunlukla İngilizce kullanılmaktadır. İlkokula kadar herkes yerel dilini konuşur. Devlet okullarında 5. sınıftan sonra İngilizce eğitimi başlamaktadır. 

Hindistan Hindularına göre dünyada 300 milyondan fazla tanrı var ve hatta her köy ve kasabanın bile kendine özel tanrısı bulunuyor. 

Mevlüt Baki TAPAN