Her insan ve hatta hayvanlar rüya görmektedir. Değişik tür ve özellikte hayvan üzerinde yapılan deney ve gözlemler doğrultusunda hayvanların da rüya gördüğü saptanmıştır. Hayvanların da uyku sırasında beyin dalgalarının olduğu bilimsel kanıtlanmıştır.

İnsanlar da hayvanlar gibi bezer işlevsellerde uyku esnasında beyinsel dalgalanma geçirmektedir. Tüm bu işlemlerde rüya olgusu meydana gelir. Beden, beyin organı vasıtasıyla işlev sürdürse de ruh, enerji boyutunda rüya alemine geçiş sağlar. Rüyalarda gerçekliğin sadece yansıması sözkonusudur. Rüyalarda bilinmesi gereken önemli bir nokta ise vücut felcidir. REM uykusu olarak adlandırılan bu uyku esnasında, beyindeki bir mekanizma bedenin tam olarak işlevini yitirmesine neden olur. Adeta kişinin beyin ve iç organları yaşıyorken, kendisi ölmüş gibidir. Beyin ölümü değil, beden ölümü gerçekleşmiş hissi doğar. Bu sayede rüyada fiziksel bir hareketin gerçeşleşmesi de engellenir. Kişi rüyasında kaçamıyor, konuşamıyor veya göremiyor gibi hisse kapılır. Fakat bu uyku halinin normal uyku halinden önce veya sonra yaşanması muhtemeldir.

Rüya ile gerçekliğin birleşmesinde REM uykusu bir nebze etkili vrsayılır. Fakat gerçek şudur ki, beyin gerçek hayattan kopmaz ama rüya görmeye devam eder. Öyle ki, gerçek hayattaki sesleri, koku ve havayı algılar ve bunları rüyanın bir parçası haline getirir. Uyuyan kişinin yanında müzik çalınıyorken, kişi rüyasında kendini bir konserde görebilir. Birçok kişinin rüyasında yaşadığı bir durumdur.

Erkek ve kadınlar farklı özelliklerde rüya görmektedir ve gerçeklikleri de fark gösterir. Erkekler, daha çok kendi cinsleri ile ilgili rüya görürken, aynı zamanda gördükleri erkeklerin %70’i de başka erkeklerdir. Kadınlarda ise rüyadaki kişilerin yarısı kadın iken, diğer yarısı da erkek olabilmektedir. Erkekler kadınlardan çok daha fazla agresif duyguları rüyalarında yaşamaktadır.

Rüyaların gerçeklik olgusu geleceğe dair kanıt ve göstergeleriyle de sabittir. Görülen rüyaların birçoğunda yapılan araştırmaya göre insanların %18 ile %38’inden azı gelecekle ilgili rüya gördmüştür. %70’i ise dejavu deneyimlemiştir. Ayrıca rüyaların geleceği gösterdiği ve anlattığı inancına sahip kişilerin büyük çoğunluğı geleceğe ilişkin rüyalar görmektedirler. Ayrıca horlayan kişilerin büyük bir kısmı ne yazık ki rüya göremezler. Horlama, fiziksel bir sorun teşkil ederek, beyin işlevini bilinçaltı yönetimine yönlendirmeye manidir ve rüyaları olumsuz etkiler. Öyle ki büyük ihtimalle kişi adeta uyanıklık hali yaşayarak rüya alemine dalamaz.