Ülke genelinde bir gerileme, bir değişememe ve büyüyememe konusunda orantısızlık söz konusu mu? Bu ve benzer nitelikte sorulara yanıt bulabilmek için birtakım araştırma ve incelemeleri Bizim Köşe Ekibi olarak yaptık. Bu doğrultuda da sorunun yanıtını elde edilen bulgular ve veriler neticesinde siz okurlarımıza bırakıyoruz.

Türkiye’de Engelli Oranı (2010 TUIK Verilerince – % Oranlı)

  • Görme Engelli: 8,4 (Erkek: 67,0 – Kadın: 33,0), Çoğunluk kentlerde 25 – 44 yaş arası, eğitim düzeyi ise  %32.1 ile okur-yazar değildir.
  • İşitme Engelli: 5,9 (Erkek: 57,5 – Kadın: 42.5), Çoğunluğu kentlerde 25 – 44 yaş arası, eğitim düzeyi ise %31,6 ile okur-yazar değildir.
  • Konuşma Engelli: 0,2 (Erkek: 67,0 – Kadın: 33,0), Çoğunluğu kentlerde 7 – 14 yaş arası, eğitim düzeyi ise okur-yazar olup bir okul bitirmemiştir.
  • Ortopedik Engelli: 8,8 (Erkek: 56,2 – Kadın: 43,8), Çoğunluğu kentlerde 25 – 44 yaş arası, eğitim düzeyi ise %32,9 ile İlkokul mezunudur.
  • Zihinsel Engelli: 29 (Erkek: 61,1 – Kadın: 38,9), Çoğunluğu kentlerde 7 – 14 yaş arası, eğitim düzeyi ise %57,5 ile okur-yazar değildir.
  • Ruhsal ve Duygusal Engelli: 3,9 (Erkek: 67,9 Kadın: 32,1), Çoğunluğu kentlerde 25 – 44 yaş arası, eğitim düzeyi ise %33,0 ile İlkokul mezunudur.
  • Süreğen Hastalıklar (Kronik): 25,6 (Erkek: 56,2 – Kadın: 43.8), Çoğunluğu kentlerde 45 – 64 yaş arası, eğitim düzeyi ise %34,9 ile İlkokul mezunudur.
  • Çoklu Engellilik: 18,0 (Erkek: 53,5 – Kadın: 46,5), Çoğunluğu kentlerde 65 yaş ve üzeri, eğitim düzeyi ise %48,5 ile okur-yazar değildir.

Ülke geneline bakıldığında çoğu engelli bireyimizin cinsiyeti erkek ve kentlerde yaşamaktadır. Yaş ortalaması 25 – 44 ve eğitim düzeyi oldukça düşüktür.

Türkiye’de Mutluluk Oranları (TUIK Verilerince “Mutluyum” diyenler)

Türkiye’de yapılan son araştırmalara göre 2018 yılında mutlu birey oranı %11.1’den %12.1’e yükselmiştir. Özellikle erkeklerde ciddi mutsuzluk oranları söz konusu. %53.6’dan %49.6’ya mutluluk oranı düşüş sağlamıştır. Çoğunlukla 45 – 54 yaş arası bireylerde mutsuzluk oranları yüksektir. Evliler, bekâr veya boşanmış olanlara göre daha mutlu bir yaşam sürdürebilmektedir. Cinsiyete bakıldığında ise evli bayanlar erkeklerden de daha mutlu görülmektedir.

Okul bitirmeyenler çok daha mutlu!

Eğitim düzeyine göre mutluluk oranı incelendiğinde en mutlu bireylerin eğitim düzeyi İlköğretim veya Ortaokul mezunu.

Mutluluk gerekçeleri: Gerekçelere bakıldığında ise çoğu birey %74,2 ile ailenin kendisini mutlu ettiği belirtiyor. Bu bireylerin çoğu aile unsurunda çocukların ilk sırada mutluluk nedeni olduğunu, sonrasında eş, kendisi, anne ve baba olduğunu belirtiyor.

Sağlık da aileden sonra bireyleri en çok mutlu eden ikinci unsur. Onu sevgi, başarı, para ve iş takip ediyor. Memnuniyet ve mutlulukla eş zamanlı bireysel mutluluğu etkileyen en önemli faktör ise ASAYİŞ Hizmetleri. Bunu Ulaştırma, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Kurumları ve Eğitim kurumları takip ediyor.

Gelecekten umutlu olduğunu söyleyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar ama Erkekler de bu durum kadınlara göre oldukça düşük oranda (Katkı Kaynağı: Sputniknews).

Türkiye’de İşsizlik Oranları (2018 Verilerince)

Türkiye dünya genelinde ciddi istihdam sorunları yaşayan ülkeler arasında yer alıyor. 2018 yılında se 3.9 puan artışla %13.5 yükseliş gerçekleştirmiştir. 4 Milyon 302 Bin kişinin üzerinde sayıyı ifade etmektedir. Öğrenci, 65 Yaş üzeri, 18 Yaş altı, engelli, mahkûm ve askeri görevini yerine getiren tüm bireyler hariç tutulduğunda ülkede 4 Milyondan fazla işsiz birey bulunmaktadır. İşsiz bireylerin yaş ortalaması 18 – 24 arasıdır. İşsizlik artışı her geçen gün artış göstermektedir. 18 – 64 yaş arası tüm bireylerde orantılı işsiz kalma riskinde büyüme söz konusudur. 

Ülkede üretim, ihracat, ticaret ve turizm faaliyetleri de ciddi oranda düşüş göstermektedir.

Türkiye’de Kitap Okuma Oranları

Dünya genelinde kitap okuma sürelerine bakıldığında Estonya en fazla vakit harcayan ülkelerin başında geliyor. Kitap okumada harcanan süre ise Fransa’da oldukça düşük. Türkiye’de ise 2 dakikaya tekabül ediyor. Ancak bu hızlı okuma oranının da ülkemizde ve Estonya’da düşük olduğunu gösteriyor.

Dünyada en fazla kitap düşkünü olan ülkeler ise Finlandiya ve Polonya iken, Türkiye ilk 15 ülke arasına girebilmiş değildir.

“Türk Halkının Kitapla İmtihanı” adlı rapor verileri dikkate alındığında ülkemiz dünya ülkeleri arasında 86. Sırada yer almaktadır. Ülke genelinde Ankara ilk sırada, Şanlıurfa ise son sırada yer alıyor. Çoğunlukla Aşk ve dini içerikli (Namaz, Dua, Rüya vb.) kitapların okuması ön planda. Sırasıyla fıkra, masal, siyaset ve kişisel gelişim kitapları en çok okunan kitap türleri arasında yer alıyor.

Yılda bir Türk ailesi telefon ve iletişim masraflarına 173 TL ayırırken, Kitap için sadece 5,5 TL bütçe ayırmaktadır.

Tüm bu veri ve sonuçlar ele alındığında ise 50. Sıra üzeri ülkeler kitap okumuyor olarak görülmektedir ki, 86. Sırayla ülkemiz Kitaplardan öte bir yaşam sürüyor. 50 yıl öncesine kadar okur-yazar olmak önemliydi. Ancak günümüzde durum değişti. Okuryazar olan ama okumayan bir nesil yetişti. Oranlarda her geçen yıl düşüş göstermektedir. Kitap okuma oranları düşüyor. Okuyanlar arasında da okuduğunu anlayan, anladığı ile yeni bir yazın kaleme alan ve fikir ortaya koyabilen birey sayısı ise yok denecek kadar az sayıda.

Mevlüt TAPAN