Kütüphanelerin yıkılmasından, kitapların yakılmasından sonra edebiyat dünyasının başına gelmiş en büyük felaketlerden biri de internet üzerinden yayımlanan kitaplardır. Belirli sosyal platformlarda herkese açık olarak yayımlanan e-kitapların edebi değerlerinin varlığından da pek söz edilemez. Özenti sonucu yazılan bu yazılar ve belirli bir olgunluğa erişmemiş yazarların isimlerini duyurabileceği bu sosyal platformlar, genç neslin kitaplardan uzaklaşmasına sebep olur. Kitap okuma ve yazma gibi ciddi bir işi sanal âlemin ve yetkinliğe erişmemiş yazarların ellerine bırakmak ilerleyen yıllarda edebiyatımız için tehlikeli bir durum haline gelebilir. Ne kadar da olsa internet hayatımızın her alanında bize yardımcı olsa da, sesimizi ve sözümüzü sanal ortamlarda duyurabilsek te kokulu saman kâğıtlarının yerini internet üzerinden yayımlanan sayfalar alıyorsa edebiyatımızda özünü ve güzelliğini yavaş yavaş kaybediyor demektir.

E- kitaplara baktığımızda okurlarının ve yazarlarının genelde genç nesil olduğunu görürüz maalesef. Geçen yıllara göre okuma oranının yükselmesi ve okuma yaşının düşmesi bizi bir nebze umutlandırsa da, kitaplara verilen önem yıllar geçtikçe zevklere göre şekillenerek özünü günden güne kaybetmektedir. Bu duruma kitapların renklerine, kapak tasarımlarına yani kitabın dış görünümüne bakıp, yazarın edebi kişiliği ve yazılan eserin edebi değerine bakmadan almayı örnek verebiliriz. Bir kitabı yayımlamadan önce kapak tasarımını süslü bir şekilde tasarlamak, dikkat çekici renklere bürümek ve okurun kitabın görünümüne dikkatinin çekilmek istenmesi kitaplara yapılan en büyük saygısızlık ve hakarettir.

Bir kitabı elimize alıp okurken aldığımız zevki ve heyecanı, e-kitaplarda bulmak zordur. Eğer sıkı bir okur isek bizi kitaplardan bile uzaklaştırmaya sebebiyet verebilir. Bu duruma sağlık açısından değerlendirip örnek verecek olursak; dakikalarca bilgisayardan, telefonlardan, tabletlerden vb elektronik araçlardan sayfalar dolusu kitap okurken ekrana dikkatli bir şekilde baktığımız için zamanla gözlerimiz yorulabilir ve ilerleyen evrelerde gözümüzün bozulmasına neden olur. Bunun sonucunda git gide zamanla kitap okumaktan uzaklaşabiliriz. Edebiyat ile ilgili endişelerimizden biri de e-kitaplarda yayımlanan niteliksiz, acemi ve bir edebi değeri olmayan metinlerin ilerleyen yıllarda edebiyat kitaplarında ve edebiyat dünyasında yer alıp, edebiyatın önemini ve değerini düşürmesidir.

Ali Seydi KILIÇ