Köprü, havaalanı, yol, konut ve baraj gibi yapıların yapımı hususunda inşaat sektöründe görev yapabilecek deneyimli inşaat teknikerleri yetiştirmeyi amaçlayan önlisans bölümüdür. İki yıl eğitim süreci bulunmaktadır. Eğitim sürecinde aynı zamanda 40 iş günü olmak kaydıyla farklı kurum – kuruluş ve firmalarda staj zorunluluğu bulunmaktadır.

İnşaat Teknolojisi Bölümü İş Olanakları ve Çalışma Alanları

İnşaat Teknolojisi Bölümünden mezun olanlara “İnşaat Teknikeri” unvanı verilmektedir. Farklı birçok inşaat faaliyeti içerisinde bulunan, bu sektörde varlığını sürdüren bütün devlet ve özel kamu – kuruluşlarında, şirketlerde göre yapabilmektedir. Devlet kurumlarında görev yapabilmek için KPSS şartı bulunmaktadır. Genellikle çalışma alan ve sahaları şunlardır;

 • Devlet Su İşleri (DSI),
 • İl Özel İdareleri,
 • Karayolları Genel Müdürlüğü,
 • Belediye Başkanlıkları,
 • Mühendislik Büroları,
 • Mimarlık Büroları,
 • Yapı İşleri Dairesi bulunan kurum ve kuruluşlar,
 • Yapı Denetim Şirketleri,
 • Bilgisayarlı çizim, tasarım yapan firmalar,
 • Yapı Malzeme Laboratuvarları vb.

İnşaat Teknolojisi Bölümü İş ve Maaşları

İnşaat Teknolojisi Bölümü mezunları, çalıştıkları birimlerde meslek elemanı olarak görev yapmaktadırlar. Yaptıkları birtakım iş ve görevler şunlardır;

 • Yapıya dair metraj ve keşif işlemlerinin yapılması,
 • Hak ediş düzenlemelerinin yapılması,
 • Şantiye iş planlamalarının hazırlanması,
 • İnşaatı yapılacak olan hususi yapının güvenilirliğini, sağlamlığını test etmek maksadıyla gerekli incelme ve denetimlerin yapılması vb.

Kamuda göre yapan bir İnşaat Teknikeri, 2018 verilerince 2800 TL dolayında maaş alırken, özel kurum ve kuruluşlarda bu daha da düşük oran gösterebilmektedir. Hatta asgari ücret ile çalışan birçok mezun da bulunmaktadır.

KPSS – Atama Durumu: KPSS ile 87 ve üzeri puan alınması gerekmektedir. Ayrıca her atamada kontenjan ve kadro verilmediği de unutulmamalıdır.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) Durumu: İnşaat Teknolojisi Bölümünden mezun olanlar, DGS ile 4 yıllık lisans programlarından İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık bölümlerine geçiş yapma hakkı bulunmaktadır.

            İnşaat Teknikerleri, İnşaat Mühendisi ve Şantiye Şefi ile çalışan ustabaşları arasında görev yapan, bu arada bulunan elemandır. Adeta sınıf başkanı rolüne benzetilebilir. İşçilerin ve ustabaşlarının düzen, tertip ve çalışmalarıyla yakından ilgilenirler. Gerektiğinde düzenleme yaparak eksikleri giderirler. Olabilecek bir aksaklığa karşı önlemler alıp, mühendislere malumat verirler.

İnşaat Teknolojisi Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

İnşaat Teknolojisi Bölümü, 2 yıllık Önlisans programı olup; 3 boyutlu görme yeteneği geliştirecek faydalı dersler okutulmaktadır. Teknik Resim, Çizim, Statik, Matematik, Fizik vb. derslerle birlikte matematiksel ve mantıksal yönlerin gelişimine yönelik birtakım dersler okutulmaktadır. Ayrıca Atatürk İlke ve İnkılâpları, Temel İngilizce, Dil ve Anlatım, Türk Dili gibi temel derslerde bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde ise Mukavemet, Mimari Çizim, Bilgisayar Destekli Çizim, Çelik, Malzeme Bilgisi, Atık Sular ve Restorasyon gibi dersler öğrencilere okutulmaktadır.

İnşaat Teknolojisi Alanında Kullanılan Araç, Gereç, Ekipman ve Malzemeler

İnşaat sektörü ve yapı birimine dair farklı materyaller kullanılmaktadır. Farklı tablo ve çizelgeler, metre, açıölçer, iş programı, hesap makinesi, nivo, bilgisayar, jalon ve mira vb. malzemeler bunlardan birkaçıdır.