1. Mealci: Hz. Aişe 9 yaşında evlenmiş diyor uydurma hadisiniz.

Cevap: Adetten 9 yaş sonra evlenmiş diyor.

Mealci: Öyle bir şey yazmıyor hadiste.

Cevap: Herkesin bildiğini neden yazsın?

Mealci: Herkesin bildiği neymiş?

Cevap: Arap kızlarının yaşlarının adet görmeleriyle başladığı.

Mealci: Ben niye bilmiyorum bunu?

Cevap: Sen Cahiliye’de mi yaşadın ki bilesin?

Mealci: İslam tarihinin ilk kaynaklarında neden yaşının büyük olduğu yazmıyor?

Cevap: İlk kaynaklar dediklerin hangileri?

Mealci: İbn-i İshak ve İbn-i Hişam.

Cevap: Bunlarda Hz. Aişe’nin Abdullah bin Mesud’dan önce Müslüman olduğu yazıyor.

Mealci: Konuyla ne alaka?

Cevap: Abdullah bin Mesud 610’da Müslüman olmuştur.

Hz. Aişe’nin 9 yaşında evlenmesi için 614 yılında doğmuş olması lazım. 614 yılında doğan biri doğmadan 4 sene önce nasıl Müslüman oluyor?

Mealci: Sadece bu mu?

Cevap: Kamer suresi ne zaman indi?

Mealci: 614

Cevap: Hz. Aişe “Ben sokakta oynarken Kamer 46. ayet indi.” diyor.

614 yılında doğan biri 614 yılında inen sureyi nasıl hatırlıyor?

Mealci: 1 yaşındaki çocuk da sokakta oynayabilir.

Cevap: 1 yaşındaki çocuk inen surenin kaçıncı ayeti olduğunu nereden bilsin? Sure ismini ne bilsin, hatta surenin ne demek olduğunu ne bilsin? Agu diyen çocuk inen ayet numarasını nasıl bilsin? Ayrıca 614’te doğan çocuk 614’te bir yaşında olmaz “aylık” olur.

Mealci: Sonradan büyüyünce öğrenmiştir, büyükleri söylemiştir sen sokakta oynarken şu ayet indi diye..

Cevap: O zaman neden “Sokakta oynayan bir cariyeydim” diyor.

Mealci: Yani?

Cevap: Yani cariye kelimesi en erken ergenliğe geçiş dönemi için kullanılır.

614’te ergenliğe geçiş döneminde olan biri 614’te nasıl doğmuş olabiliyor?

Ayrıca başkalarından duyduysa neden -miş’li geçmiş zaman bildiren قد edatı kullanmıyor ve neden bebektim demiyor da cariyeydim diyor?

Mealci: Buhârî’de”Ben oyun oynarken evlendim” tarzında geçiyor, oyun oynuyorsa çocuktu demek ki..

Cevap: Salıncakta sallanırken diyor, 50 yaşındakiler bile hamakta sallanıyorlar 17-18 yaşındaki bir kız neden sallanamasın?

Mealci: Hz. Aişe’nin İslamiyet’in ilk yıllarını bilmesi imkansız.

Cevap: Habeşistan’ a ilk ne zaman hicret edildi?

Mealci: 615 yılında.

Cevap: Babasının Habeşistan’a hicret ettiği günleri detaylı anlatıyor Hz. Aişe. Eğer 614’te doğduysa 615’teki olayı nasıl hatırlayabiliyor? Kundağa sarılı bebek hicreti ne bilir?

Mealci: Tamam 614 değilse bile bir iki sene öncedir en fazla.

Cevap: Hz. Esma’nın doğum tarihi?

Mealci: 595.

Cevap: Hz. Aişe ile Hz. Esma arasındaki yaş farkı?

Mealci: 10 diyor İslam tarihi kitapları.

Cevap: O zaman Hz. Aişe 605 doğumlu oluyor. Yani evlendiğinde 17’sinde oluyor.

Mealci: Ne yani şimdi Buhârî yalan söylüyor, bu kaynaklar doğru söylüyor mu diyorsun?

Cevap: Kamer Suresi indiğinde cariyeydim diyen rivayet Buhârî’den zaten?

Mealci: O zaman Buhârî bi öyle bir böyle diyor? Çelişiyor.

Cevap: Çelişki nerede? Adet gördüğü günü sıfır yaş kabul ettiğinde adetten 9 yıl sonra kaç yaşında sayılırsın?

9 yaşında sayılırsın.

Mealci: İyi de Arapların adet gördüğü günü sıfır yaş kabul ettiği bilgisi Buhârî kadar sağlam eserlerde geçmiyor ki.

Cevap: Tamam bu Arap geleneğini uydurma sayalım. Buhârî’deki 9 yaşın, Adetten sonraki değil de doğumdan sonraki 9 yaş olduğunu kabul edelim.

Mealci: Hah, bende onu diyorum.

Cevap: O zaman Buhârî’deki diğer rivayeti ne yapacağız? 9 yaşında olamayacağını söyleyen rivayeti?

Hem Buhârî sağlam kaynak diyeceksin, hem de Buhârî’ de affedilemez bir çelişki çıkacak ortaya. Çelişkili kaynak nasıl sağlam kaynak oluyor? Ayrıca 9 yaş rivayeti sahihse Kamer suresi rivayeti sahih değil mi? İki sahih hadis birbiriyle çelişir mi?

Mealci: Tek delilin adet yaşı mı?

Cevap: Ünlü lugat Lisan’ü-l Arab, Arapların 11-19 yaşlarını başındaki 1 rakamını silerek söylediklerini anlatıyor. Meşhur hazf geleneği.

Mealci: Yani?

Cevap: Yani Hz. Aişe’nin 16 yaşına 6, 19 yaşına da 9 diyerek hazf sanatını kullanmış olması da mümkündür.

Mealci: Ee?

Cevap: Bu durumda 9 yaş diyen Buhârî rivayeti de 19 yaş demiş oluyor, hazf yaparak.

🔹Buhârî’deki 9 yaşın adet sonrası 9 yaş olduğunu kabul ettiğinde hem diğer Buhârî rivayetiyle çeliştirmemiş oluyorsun, hem de İslam tarihi kaynaklarıyla çeliştirmemiş oluyorsun.

Mealci: İyi de Buhârî’ yi sağlam kabul eden sensin, ben zaten onun uydurma olduğunu söylüyorum, çelişiyorsa çelişsin zaten Buhârî’den de çelişki beklenir.

Cahiliyye döneminde kadınların yaşı ergenlikten sonra sayılmaya başlanırdı.

Cevap: Neden Buhârî’yi sağlam bulmuyorsun?

Mealci: 250 yıl sonra yazıldığı için.

Cevap: 250 yıl sonraki sağlam değilse 300, 400 sene sonraki İslam tarihi kaynakları nasıl sağlam oluyor?

Mealci: Sağlam demiyorum.

Cevap: Sağlam bulmuyorsan Hz. Aişe’nin evlendiğinde 18 yaşında olduğunu neye göre savunuyorsun? Avrupa kaynaklarına göre mi, bunu yazan Batılı kaynak yok ki? Hz. Aişe devrine gidip de mi gördün 18 yaşında olduğunu?

Mealci: Tamam bazı İslam tarihi kaynakları güvenilir olabilir tabi, ben de bu bilgiyi onlardan aldım.

Cevap: Buhârî 250 yıl sonra yazıldı diye güvenilmez oluyorsa en erkeni 300 yıl sonraya ait İslam tarihi kaynakları nasıl güvenilir oluyor?

Mealci: Ne yapayım Buhârî’ye güvensem 9 yaş diyor, buna nasıl inanayım.

Cevap: Buhârî adetten sonraki 9 yaş diyor.

Mealci: İyi de nereden biliyorsun, Adetten sonra diye yazmıyor ki..

Cevap: O dönemde herkesin bildiği bir geleneği neden yazsın?

Mealci: Niye bazı Müslümanlar senin gibi yorumlamıyorlar o zaman? Buhârî 9 yaş diyor o zaman doğumdan sonraki 9 yaştır diyorlar?

Cevap: O bahsettiğin Müslümanlar bu rivayeti doğumdan sonraki 9 yaş kabul ettiklerinde Buhârî’deki diğer rivayetle çeliştiğini biliyorlar mı?

Mealci: Ne bileyim biliyorlardır herhalde.

Cevap: Buhârî’de çelişki ortaya çıkacağını bilseler doğumdan sonraki 9 yaş diye kabul ederler mi?

Mealci: Ediyorlar işte.

Cevap: Sen onların en sahih kaynak gördükleri Buhârî’de çelişki iddiasını kabul ettiklerini ne zaman gördün?

Mealci: Çelişki yok Buhârî’de diyorlar.

Cevap: Buhârî’de çelişki yok diyen insanlar adetten sonraki 9 yaş kabul etmediklerinde çelişki doğacağını bile bile neden “İlla da doğumdan sonraki 9 yaştır” desinler… Kendi bindikleri dalı keserler mi?

Mealci: Bilmiyorlar demek ki bunu.

Cevap: Buhârî rivayeti onun kadar sahih olmayan başka kaynak rivayetiyle çelişse hadi Buhârî daha sahih diye Buhârî’yi baz alalım.

Ama doğumdan sonraki 9 yaş kabul ettiğimizde Buhârî bizzat Buhârî ile çelişmiş oluyor. Hiç bir hadis ehli de Buhârî’nin kendisiyle çeliştiğine inanmaz. Sahih hadisin sahih hadisle çeliştiğine de..

Mealci: Neden 20.asra kadar bu 9 yaş meselesi böyle konuşulmamış o zaman?

Cevap: 50 sene önce anneannelerimiz bile 12 yaşında ilk çocuklarını kucaklarına almışken, 14 yaşındaki kız evde kalmış sayılırken, 1500 sene öncesinde yaş 9’muş,18’miş bununla kim, neden ilgilensin?

💠8 yaşında adet olup 32’sinde menopoza girmiş, 6 yaşında yufka ekmek açan babaannelerimiz varken 9 yaşı kim neden garipsesin? Herkes için normal ve olağan olan bir hadise kimin ilgisini neden çeksin?

Mealci: O zaman sen neden normal bulmuyorsun?

Cevap: Yoo gayet de normal buluyorum, 11 yaşında evlenmiş ninesinin siyah beyaz evlilik fotoğrafında çocuk gibi değil de kadın gibi durduğunu gözleriyle gören herkes bunu normal görür.

💠Her mü’min de üstün ahlak sahibi Rasulullah yapmışsa vardır bir hikmeti der.

Mealci: O zaman neden 18 yaşta diretip duruyorsun?

Cevap: Çünkü 9 yaşın adetten sonraki 9 yaş olduğunu kabul etmediğinizde Buhârî’deki iki sahih rivayet çelişiyor. Sahih rivayetler çelişmeyeceğine göre bu 9 yaş, adetten sonraki 9 yaştır.

Mealci: Ne demek hikmeti vardır, bu bildiğin Rasulullah’ a sübyancı demek.

Cevap: 9 yaş sübyancılıksa 11 evlilik neden kadın düşkünlüğü değil? Hâşa!

Mealci: O evliliklerin hikmetleri var.

Cevap: 11 evliliğin hikmeti varsa 9 yaşın neden hikmeti olmasın?

Mealci: 9 değil 18 yaş.

Cevap: Hadi 18 olsun, 53 yaşındaki bir erkeğin kendisinden 40 yaş küçük, torunu yaşındaki 18lik bir kızla evliliğini nasıl izah edeceksin?

Mealci: Vardır bir hikmeti. Rasulullah yapmışsa.

Cevap: Bu “Vardır bir hikmeti” 9 yaş meselesinde neden ortadan kayboluyor?

“Vardır bir hikmeti” nin bakiyesi 9 yaşa yetmeyecek kadar pazarlıklı bir teslimiyet mi?

Mealci: Ama insanlar bu yüzden ateist oluyor.

Cevap: Hadi hepsine uydurma diyelim ve 53 yaşındaki Rasulullah’la 53 yaşında Hz. Aişe evlendi başka da kimseyle evlenmedi diyelim.

Ateistler iman edecek mi?

💠Hadi hiç evlenmedi diyelim. Ateistler tekbir mi getirecek?

💠Kur’an’daki 4 evliliği hangi cebine saklayacaksın?

Bu sefer 4 evliliğe saldıracaklar, ayeti de çıkaralım mı? Ona da uydurma diyelim mi?

💠Hadi çıkardık, kadının yarı şahitliği ayetini nereye gizleyelim?

Aslında orada yarı şahitlik yok diyelim, ateist “Aa, cidden mi..” deyip kabul mu edecek?

💠Erkeğin hakkı kadının hakkından bir derece üstündür diyen ayete de “Orada erkek çalıştığı için öyle, kadın da çalışsa üstünlüğü kalmaz erkeğin” diyelim. Ateistler topluca şehadet mi getirecek?

💠 Ayetteki darabe fiili vurmak değil diyelim..Darabenin vurmak anlamının da olduğunu söyleyen tüm Arapça lugatleri piyasadan toplatalım, ateist “İslam tek gerçektir” mi diyecek?

Cidden ateistlerin bunlar yüzünden mi iman etmediğini sanıyorsun?

💠Dene o zaman. Bi ateisti karşına al, tüm hadislere uydurma de, bu ayetlere de binbir takla attırıp “Aslında ayet öyle değil böyle diyor” de.. Ateist iman etsin hemen oracıkta?

Uyandığında da “Güzel rüyaydı” dersin gözlerini ovuştururken.

Osman COŞAR