Hindoloji Bölümü, “Hint-Avrupa Dil Ailesi” olarak nitelendirilen dillerin temeli olarak kabul gören “Sanskrit” dilinin tarihini, eldeki metinlerin tarihsel düzenlenmesini, metinlerin yazıldığı damga, alfabe, dilbilgisi, edebiyat, kültür tarihi, metin çevirileri ve tercümeleri gibi konuların ele alındığı ve bu alanda eğitimin verildiği üniversite bölümüdür. Hindoloji Bölümü mezunları bilimsel birçok araştırma ve çalışmaya imza atabilmektedir.

Müzelerde, kütüphanelerde, üniversite bölümlerinde iş bulma imkânına sahip olan bölümdür. Bünyesindeki dillerin gerek günümüz, gerek eski çağ hallerini de inceleyerek dil bilim alanında büyük gelişmeler gösterilmektedir. Bu alanda uzman bireyleri yetiştirme amacıyla eğitim-öğretim vermektedir.

Avrupa dilleriyle karıştırılmamalıdır, zira Hindoloji Bölümü, Hindistan coğrafyasını ve uygarlığını temel almaktadır. Hindistan Yarımadası’nın binlerce yıllık tarihini, kültürünü, gelenek, görenek ve dilini ve de bugününü inceleyen alandır. Hint diyarı olarak adlandırılan ve günümüzde Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Nepal, Sri Lanka vb. ülkeleri kapsayan coğrafya üzerinde konuşulan dilleri, kültürleri, görenek ve adetleri, toplumları ve toplumsal olayları, tarihi, felsefi, dini, edebi, antropolojik ve sosyal açıdan incelemektedir.

Hindoloji, 19. Yüzyılın başlarından itibaren akademik açıdan incelenmeye başlanmıştır. Bahse konu alanda en eski kurumların arasında Societe Asiatique (1822), Royal Asiatic Society (1824) gelmektedir. Türkiye’de ise Hindoloji, 1936 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde Alman Hindolog Walter Ruben öncülüğü ile başlamış ve Hindoloji Bölümü kurulmuştur.

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatı Bölümü altında ise Hindoloji Anabilim Dalı kurulmuş ve Türkiye’deki ikinci Hindoloji bölümü olarak kayıtlara geçmiştir.

Dünyanın en kalabalık ikinci coğrafyası ve beşinci büyük ekonomisi olan Hindistan ve Hint diyarı, ikili ilişkilerin günümüzde artması ve artık bölgede İngilizceden sıyrılıp, öz dilde çalışmaların başlamasıyla ileride gelecek vaat eden bölümler arasında Hindoloji bulunmaktadır.

Hindoloji Bölümü İş İmkânları

Hindoloji Bölümünden mezun olanlar, üniversitelerde bilimsel çalışmalar yapabildikleri gibi, aynı zamanda müzelerde, kütüphanelerde de görev yapabilmektedir.

Kamu birim ve kuruluşlarında görev yapmak için KPSS’de başarılı olmak, gereken puanı almak gerekiyor. Üniversitelerde akademik açıdan çalışma yapmak ve öğretim görevlisi olmak için de ALES sınavından geçer not almak gerekmekte ve ilaveten üniversite profesörlerince yapılan mülakattan da geçmeleri gerekmektedir.

Maaş Durumu: Devlet kadrolarında 2018 yılında 3000 TL dolayında maaş alırken, özel kurumlarda bu oran asgari ücret veya biraz üzerinde seyretmektedir.

Puan Türü: DİL-3 Puan türüyle tercih yapılabilmektedir.

Hindoloji Bölümü Gelecek Vaat ediyor mu?

Türkiye’de Hindistan camiasının birçok ürününe olan ilgi artış göstermiştir. En basitinden günümüzde büyük ilgi duyulan Hint filmlerinde tercüman, alt yazı çeviricisi, mütercim ihtiyacı doğmuştur. Hala birçok Hintçe film ve eser, yabancı dillerdeki halinden Türkçeye çevrilmektedir. Hint dilini ve kültürünü bilen uzmanlara ihtiyaç vardır. Her geçen günde Hindistan ekonomisiyle beraber kültürünün ve dilinin önemi de artmaktadır.