Doğal afetler özellikle ülkemizin göz ardı etmemesi gereken bir gerçektir. Toprak kayması ve depremlerden sel baskınlarına, heyelanlardan yangınlara kadar benzer birçok doğal afet tüm dünyanın farkında olması gereken bir durumdur ve bu durumlarda insanların nasıl davranması gerektiği pek bilinmez. AKUT (Arama Kurtarma Timi) gibi birçok sivil savunma örgütü mevcuttur. Bu birimler, insanlara ve mağdurlara destek için vardır ve kuşkusuz eğitim sisteminde kalifiye elemana da ciddi ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanması hususunda ise yeterli, yetenekli personel ve uzman yetiştirilmesinde büyük role sahip bölüm Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümüdür.

Yoğun ve pratik uygulamalı derslerle zorlu bir eğitim sürecinden geçirilen elemanların yetiştirildiği bölümdür. Afet öncesi eğitim, bilinçlendirme ve proje geliştirme gibi önlemlerin, afet durumunda koordinasyon sağlanması üzerine dersler okutulmaktadır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünün Amacı: Bu bölümün kuruluşun temel amacı her türlü sağlık kuruluşu ve itfaiye teşkilatıyla uzman, yönetici vasfında görev yapacak, afet durumunda kurtarıcı konumunda kahraman olabilecek bireyler yetiştirmektir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Okuyacakların ve Bu Mesleği Yapacakların Sahip Olması Gereken Özellikler

Her şeyden evvel yardımsever olmak temel şarttır. Ani durumlarda hız, doğru karar büyük önem teşkil eder. Bedensel olarak sağlam, kuvvetli olmak gerekir. Temiz, titiz, soğukkanlı ve sorumlu kişilere uygun mesleklerdendir. Liderlik özelliğine sahip, ekip çalışmasına yatkın kişiliğe sahip olunmalıdır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

AAT, Arama Kurtarma, Acil Yardım, İtfaiyecilik ve Afet Yönetimi ile Acil Yardım ve Afet Yönetimi konulu dersler bu bölümde yoğun biçimde pratik uygulamalı olarak okutulmaktadır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Unvanı: Bu bölüm mezunlarına “Acil Yardım ve Afet Yöneticisi” unvanı verilmektedir.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Çalışma Alanları

Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği Müdürlüklerinde, Belediyelerde, İtfaiyelerde, Ambulanslarda, Acil Servislerde, Arama Kurtarma Örgütlerinde çalışma olanağı mevcuttur. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev yapabilmekte, kar amacı gütmeyen kuruluşlarda bilinçlendirme eğitimcisi olarak görev yapabilmektedirler.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümüne DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile alım yapılmaktadır.

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Mezunlarının Maaşları

2018 verilerince Acil Yardım ve Afet Yönetimi uzmanları tekniker ve memur olarak tekniker sıfatıyla maaş almaktadır. 2600 TL civarı maaş alınmaktadır.