En çetin düşmanımız nefs… Nefs; içimizdeki bütün kötü isteklerdir, süflî arzulara duyulan meyildir. İnsanı Allah’tan uzaklaştıran bütün şeytânî hisler, nefsten ibârettir. Dünya, yaratıldığı günden beri kulların kulluk değerinin tespit edildiği bir imtihan dershânesidir. Bu sebeple insanoğlu hem kötülüklerle donatılmıştır hem de iyiliklerle… Yine bu sebepledir ki nefsi tezkiye ve kalbi tasfiye, yâni tasavvufî eğitim şarttır.

Nefsini tutanlar ve nefsine hakim olanlar cennetle mükafatlandırılacaklardır. Allah sizi şeytanla aldatmasın. Nerede olursak olalım şeytan asla boş durmayacaktır. Şeytan bal tuzakları düşer yollarımıza, başımızı döndürür, bulunduğumuz halden başka bir hale götürür bizi, biz de o halde iken ne yaptığımızı bilemebiliriz. Bazen bilip kendimize geldiğimizde ise geç olabilir. Bizlerin en büyük düşmanımız nefsimizdir. Cihadın en büyüğü savaşta ki cihat değildir. Nefsimizle kazandığımız cihadımızdır.

Nefsimize ağır geleni yapmak nefsimizi kör eder. Örneğin çok susadık ama susuzluğa dayanarak canımızın istemesine rağmen suyu hemen içmemek. Hatta bizden susuz biri varsa elimizde ki suyu önce ona ikram etmek nefsimizi öldürecektir.

Nefsini arındıran, temizleyen kurtuluşa erecektir. Buyuruyor Yüce Yaradan…

Kötülükten uzak duran, kendini temizleyen, hayasızlıktan uzak duran, dilini koruyan, kalbini kötülükten koruyan, nefsinin sahibi olur.

Hz. Ömer, Peygamber efendimizden sonra nefsine en iyi sahip olan kişidir. Hz. Ömer en büyük devlet başkanı olmasına rağmen kendisini köle olarak görmüştür. Bir avuç üzüme koyun güderdi. Nefsim bana sen devlet büyüğüsün dedi bense nefsimin beni şişirtmesine asla izin vermedim. (Tevazu göstereceksin kendini her zaman kendinden bir aşağı olan kişinin yerine koyacaksın.) Hz. Ömer ahıra girerek keçinin altından pislik temizlemiştir.

Kibiri terket, insanlardan kendini bir alt kademede gör, benim mevkim var, benim dükkanlarım var, benim ilmim var diye yeryüzünde böbürlenerek yürüme.

Mide tüm kötü arzuların kaynağıdır. Nefsin arzusu yemek ve içmektir. Allahu Tealaya kıyamette en yakın olanlar aç kalanlardır.

Allah insanlara nefis ve akıl vermiştir. Nefsi arzuları aklına üstün gelmiş kişi hayvanlardan daha aşağıdır. Aklı ise nefsi arzularına üstün gelmiş kişi meleklerden daha üstündür.

Bedriye Arık ÇAMBEL