Tapu Kadastro Bölümü hakkında bilgi vermeden önce kavramsal olarak “Tapu” ve “Kadastro” hakkında kısa bilgiler verelim.

Tapu Nedir?

Taşınmazların kime ait olduğunu gösteren resmi belge demektir. Eski Türkçe “Hizmet Etmek” fiilinden türetilmiştir.

Kadastro Nedir?

Kadastro“, İtalyanca sözcüktür. Temel kökeni ise Eski Yunan dilinde “defter – kayıt” anlamına gelen katastikhon (κατάστιχον) sözcüğüne dayanır. Düzgün ve sağlam tapu sicili oluşturmak amacıyla ülkedeki tüm arazı, arsa, mülk ve taşınmazların alanlarını, sınırlarını ve değerlerini, buna ek olarak hukuksal durumlarını devlet eliyle saptayıp planlanması, belli bir plana bağlanması işine “Kadastro” diyoruz. En kısa tarifiyle bir bölgedeki arsa ve taşınmazların kayıtlarını ifade eder.

Tapu Kadastro Bölümü

Bu bölüm, tapu ve kadastro alanında görev yapacak uzman personel yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca tapu sicillerinin tutulması, kadastro işlemlerinin yürütülmesi için birtakım akademik çalışmalar da bu bölümde yapılmaktadır.

Bölüm Dersleri

Bu bölümü tercih ettiğinde sorumlu olacağınız derslerden bazıları şunlardır;

 • Matematik,
 • Tapu Sicili Uygulaması,
 • Ölçme Bilgisi,
 • Bilgisayar,
 • Hukukun Temel Kavramları,
 • Tapu Mevzuatı,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 • Türk Dili ve ayrıca Yabancı Dil,
 • Medeni Hukuk,
 • Eşya Hukuku,
 • Borçlar Hukuku,
 • Kadastro Bilgisi,
 • Kamulaştırma,
 • İstatistik ve Olasılık,
 • Tapu Sicili Uygulaması,
 • Miras Hukuku,
 • Şehircilik ve İmar,
 • Fotogrametri,
 • İcra İflas Hukuku,
 • İdare Hukuku,
 • Kamu Yönetimi,
 • İmar Uygulaması,
 • Halkla İlişkiler,
 • Kıymetli Evrak Hukuku,
 • Kartoğrafya,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi,
 • Kamu Maliyesi,
 • Sermaye Piyasası Hukuku,
 • Toprak ve Taşınmaz Hukuku,
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri,
 • Osmanlı Paleografyası,
 • Mesleki Yabancı Dil,
 • Kentsel Hizmetler Konut Politikası,
 • Taşınmazların Değerlendirilmesi vb.

Tapu Kadastro Bölümü Eğitim Süresi

Bölüm 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim vermektedir. Eğitim süresi 8 yarı dönemdir. Eşit ağırlık puan türüne göre öğrenci alımı yapılıyor.

Staj ve Erasmus/Farabi/Mevlana Öğrenci Değişim Programları

Bölümde staj olanağı mevcut. Fakat öğrenci değişim programlarına ilişkin net bilgi bulunmuyor. Bağlı olduğunuz üniversitenin öğrenci işleri birimlerine başvurup, detaylı bilgi almanızı tavsiye ediyorum.

Tapu Kadastro Bölümü İş Olanakları

Bölümden mezun olduktan sonra özellikle devlet kurumlarında iş bulabilirsiniz. Sıralayacak olursak;

 • Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü,
 • Tapu Sicil Müdürlükleri,
 • Kadastro Müdürlükleri,
 • Tapu Kadastro Bölge Müdürlükleri,
 • Kara Yolları Genel Müdürlüğü,
 • Belediyeler,
 • İller Bankası,
 • Devlet Su işleri,
 • Devlet Demir Yolları vb.

Ayrıca imar planı, yol ve baraj yapımı, haritalandırma gibi alanlarda, harita firmalarında da çalışabilirsiniz.

Benzer farklı bir bölüm mü tercih etmek istiyorsunuz. “Harita ve Kadastro” bölümü hakkındaki tercih yazımı da incelemenizi tavsiye ediyorum.

Unvan ve Yapılan İş

Bölümden mezun olduğunuzda görev yaptığınız alan unvanınızı belirler. Ancak genel itibarıyla “Teknisyen” unvanı ile görev yaparsınız.

Yapılan işten bahsedelim. Arazilerin iskan, bayındırlık, imar ve coğrafi durumunu göz önünde bulundurup ölçekli kağıtlara özel işaretler kullanarak çizim yapacaksınız. Taşınmaz malları bina, arazi, konut vb. mülklerin sınır ve yerlerini, harita üzerindeki alanlarını belirleyeceksiniz. Ayrıca araziyi topoğrafik olarak inceleyeceksiniz. Hukukî olarak malların durumunu belirleyeceksiniz.

Bunlara ek olarak taşınmaz malların geometrik durumlarını da yine siz tespit edeceksiniz. Gerekli denetimleri yapacak, diğer meslek gruplarına yardımcı olacaksınız.

Bu işlem sürecinde elektronik ölçüm cihazlarını arazilerde kullanacaksınız. Ayrıca GPS cihazlarını, bilgisayar yazılımlarını, hesaplama ve çizim araçlarını da aktif kullanacağınızı belirtelim.