Günümüzün en büyük ayrılmaz parçası olan telefonlar sundukları kolaylıkların yanında insan sağlığı için de ciddi zararlara neden olmaktadır. Beyin ve beden sağlığına, sosyal hayata birçok zararı olduğu bilim adamlarınca kanıtlarla ortaya konuldu. En belirgin zararları ise beynin ciddi düzeyde tembelleştirildiğidir.

>> Çocuklardan Mutlaka Uzak Tutulmalı
>> Sosyallikten ve Toplumdan Uzaklaşma

Environmental Healt Trusth (Çevre Sağlık Örgütü) Kurucu Başkanı ABD’li Doktor Devra Davis, telefonların yaydığı mikrodalga radyasyonların her an beyin hücrelerinde ölüme neden olduğunu dile getirdi. İstanbul Kadir Has Üniversitesi’nde yapılan konferans açıklamalarında da cep telefonlarının sperm üretimini olumsuz etkilediği görülmüştür.

Günümüzde görülen kısırlık, meme kanseri, kalp ve hafıza hastalıklarının büyük çoğunluğu cep telefonlarından kaynaklıdır. Özellikle de çocukların beyin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yoğun cep telefonu kullanımı, ciddi düzeyde beyin yormaktadır. Arka planda ise ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarmaktadır. Geçmişte “Dumansız Hava Sahası” söylemleri vardı. Günümüzde ise geleceğe dair “Dalgasız Hava Sahası” söylemlerinin gündeme geleceği aşikârdır.

Çocuklardan Mutlaka Uzak Tutulmalı

Çocuk ve bebek beyni, beden sağlığı için gerçek risk oluşturuyor. Telefon veya tablette oyun oynayan çocukların %89’luk kısmında dikkat eksikliği sendromu görülmektedir. Öğrenme yetileri ve yaramaz, derinde duramayan normal çocukluk belirtileri önemsiz ve tepkisizlik belirtisi olarak görülmekte ve ileri de ciddi birey hastalığı olarak görülmektedir. Duyarsız, sezgisiz ve iç dünyasında kapanık kişilik sorunları görülmektedir.

Aşırı cep telefonu kullanımı ki, günde toplam 2 saatten fazla kullanım, gerçekten beyin tümörüne davetiye çıkarmaktadır. Hâlihazırda bulunan tümörlerin de azmasına neden olmaktadır. Sigara kadar zararlı olup, sigara ciğerlere zarar verirken, telefonlar beyin başta olmak üzere ciğer ve bedenin birçok bölgesine hasar vermektedir. Washington Üniversitesi biyo-mühendislerinden Henry Lai, telefon sinyallerinin DNA sarmalındaki fizyolojik yapıyı bozduğunu ve kopmalara neden olduğunu belirtmektedir. Uluslararası Kanser Araştırmaları Enstitüsünün 2008’de yayınladığı raporda; 10 yıl üzeri telefon kullanan kişilerde beyin tümörü görülme oranı %50’lere ulaşmıştır. Telefon sinyallerinin yayıldığı bölgelerde verdiği zararların ise henüz farkına varılmış ve nasıl bir etki göstereceği bilinmemektedir.

Sosyallikten ve Toplumdan Uzaklaşma

İnsanlar sosyal medya ve oyun platformlarından çıkamıyor ama asla sosyalleşme eğilimi de gösteremiyor artık. İlgisiz, duyarsız, duygusuz ve adeta ruhsuz bir nesil yetişiyor. Muhabbet, konuşma ve sohbetten uzak bir toplum yapısı gelişiyor. Aynı havayı teneffüs eden ama ayrı dünyalarda yaşayan çiftleri görmek mümkün. Telefon kökenli farklı araçlara uzanan ve insanlığı tehdit eden bir bağımlılık söz konusudur. Öyle ki, insanların olağan olarak gördüğü ama alkol ve sigaradan çok daha zararlı bir bağımlılık söz konusudur. Uyuşturucu bağımlılığı kadar büyük tehlike arz etmektedir. İnsanlar yalnızlaşıyor, ruhsuz ve duyarsız hal alıyor.

Modern telefon üreticilerinden ismini vermek istemeyen bir uzmanın belirttiği gibi; “İnsanlar sürekli telefonlarla dünyayı çekiyor, yazıyor ve paylaşım yapıyor. Birilerine bir şeyler ispat çabasında. Ama yalnızlığa doğru derin bir kuyuda yolculuk yaptığından bir haber.”

Mevlüt TAPAN