İslami ilimler bölümünü anlayabilmek için evvela İslam ve bilimleri üzerine kısa bir dipnot geçememiz gerekiyor.

İslam Nedir?

Temel kaide ve kuralları Kur’an-ı Kerim ile belirtilmiş, son peygamber Hz. Muhammet (Sav)’ın elçiliği ile bizlere aktarılmış semavî dinlerin sonuncusudur. “Müslümanlık” kavramının temel unsurudur. Sözcük anlamına baktığımızda “Kurtuluşa ermek, Boyun eğmek, Teslim olmak” şeklinde ifade edilir. Arapça “اَلْإِسْلَامُ” (el-‘islam) kökenli olup, tüm dünya dillerine geçmiştir. İslamiyet, 6 iman şartı ve 5 islam şartı üzerine adeta bina edilmiştir.

İslam Bilimleri Nedir?

İslam ilim ve bilimlerinden bahsedecek olursan kısaca “Kur’an-ı Kerim, Sünnet, Akide, Fıkıh, İtikad, İslam Felsefesi, İslam Hukuku” vb. olarak belirtebiliriz.

Temel İslam Bilimleri

Temel İslam Bilimlerine örnek verecek olursak, “Arap Dili ve Belagatı, Hadis, İslam Hukuku, Kelam ve Mezhepler, Tasavvuf, Tefsir ve ayrıca Kur’an (Okuma ve Kıraat)” diye belirtebiliriz.

İslamî İlimler Bölümü Nedir?

Ülkemizde en popüler ve bilinilirliği en yüksek üniversite bölümlerinden birisi İslami Bilimler bölümüdür. Temel amacı lisans düzeyinde eğitim alacak olan öğrencilere inanç ve ibadet ile beraber ahlakî değerler ekseninde İslamî konuları öğretmektir. Dahası meslekî anlamda bireyleri yetiştirmektir. Ayrıca islam dini ve bilimleri üzerine çeşitli araştırma ve incelemeler bu bölümde yapılmaktadır.

Bu bölümü tercih edecek öğrencilerin islam ilim ve dinine saygılı, ilgili olması beklenir ve ayrıca sorumluluk sahibi olması gerekir.

Eğitim Süresi

4 yıllık fakülte kapsamında lisans eğitimi verilmektedir. Ayrıca 240 AKTS puanını doldurmanız gerekir. Eğitim süresi 8 yarıdönem şeklinde veriliyor.

Bölüm Dersleri

İslamiyet ekseninde şekillenen ilimler üzerine gerekli olan birçok konu ve ilim bu bölüm müfredatında işlenmektedir. Bu bölümü tercih etmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki derslerden sorumlu olacağınızı belirtelim. Sorumlu olacağınız derslerden bazıları şunlardır;

 • Kur’an Okuma ve Tecvid,
 • Siyer,
 • Kur’an Kıraatine Giriş,
 • Hadis İlimleri ve Usulü,
 • İslam İnançları Esasları,
 • Arapça,
 • Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü,
 • İslami Türk Edebiyatı,
 • Tefsir,
 • Hadiste Rical ve Metin Tenkidi,
 • İslam Tarihi,
 • Hadis,
 • Din Sosyolojisi vb.

Bölümü başarıyla bitirdiğinizde “İslami İlimler Lisans Diploması” almaya hak kazanacak ve ayrıca “İslam İlimcisi” unvanı alacaksınız.

İslami İlimler Bölümü İş Yapısı ve İş Olanakları

İslam dini ve ilimleri üzerine alacağınız eğitim neticesinde eğitmenlik, Diyanet İşleri Başkanlığı‘na bağlı kurum ve kuruluşlarda memurluk, Cami ve Mescitlerde İmamlık, Kur’an Kurslarında Kur’an-ı Kerim hocası vb. olabilirsiniz.

Genel olarak kurslar, cami ve mescitler, Diyanet İşleri Başkanlığı ve ona bağlı kurumlar, eğitim kurumları ve ilaveten okullar sizin genellikle görev yapacağınız alanlardır.

Ek olarak özel sektörde ve devlete (MEB) bağlı okul ve kurumlarda “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni” de olabilirsiniz.

İslam bilim ve ilimlerine ilgi duyuyorsanız ayrıca “İlahiyat Bölümü” hakkındaki tercih yazımızı da okumanızı tavsiye ediyorum.