İlahiyat Bölümü, genel manayla İslam dininin sistematik açıdan incelendiği, din psikolojisi ve din felsefesi gibi derslerin okutulduğu sosyal bir bütün arz eden bölümdür. Bireylerin ve toplumların inandığı dinle ilişkili meslek zümresine hitap etmesinden dolayı çok fazla tercih edilen bölümlerdendir. İlahiyat bölümü dünyanın dört bir yanından öğrenciler ağırlamaktadır.

Puan Türü: TS-1 Puan türüne göre alım olmaktadır. Yeni gelen YKS sistemi, ilahiyat bölümü sözel mi, sayısal mı sorularıyla uzmanları muhatap kılmıştır. Bilinmelidir ki, İlahiyat bölümü Sözel alandan alım yapmaktadır.

İlahiyat Bölümü Amacı: Başta İslam dini olmak kaydıyla farklı din ve inançların bilimsel bir tutumla inceleyen, halkı din ve inanç konusunda aydınlatan ehli bireyler yetiştirmektir.

İlahiyat Bölümünde Okutulan Dersler

İlahiyat fakültelerinde en temelde Arapça ve Kur’an-ı Kerim öğretilmektedir. Bir yıl hazırlık eğitimi boyunca Kur’an-ı Kerimin tefsiri (yorumu) akabinde Hz. Peygamber (SAV)’in sözleri olan Hadis-i Şerif, İslam hukuku ve din felsefesi dersleri verilmektedir. Din sosyolojisi, din psikolojisi ve dinler tarihi gibi derslerin okutulduğu en kıymetli ve kapsamlı bölümler arasındadır.

İlahiyatçıda Olması Gereken Nitelikler

İlahiyat bölümüne girmek ve bu bölümü okuyarak hayatına yön vermek isteyen bireylerin genel olarak akademik yeteneğe ve özellikle de sözlü düşünme yetisine ihtiyacı vardır. Düşüncelerini, başkalarına aktarmada yetenekli, felsefi ve sosyolojik, psikolojik açıdan yeterli olması gerekmektedir. Özellikle sosyal psikolojinin yanında tarihe merak duymalıdır. Sabır, hoşgörü ve öğrenmeye isteklilik olmazsa olmazlar arasındadır.

İlahiyat Bölümü Mezunlarının Unvan ve Yaptıkları

İlahiyat bölümünden mezun olan öğrencilere “İlahiyatçı” denilmektedir. İlahiyat Fakültesinden mezun kimseler Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, Müftü, Hoca, İmam gibi birçok alanda görev yapmaktadır. Müezzin ve imamlar diyanet işleri başkanlığınca denetlenmektedir. İlahiyatçının temel görev ve sorumlulukları; dini konularda suallere doğru ve tatminkâr yanıtlar verebilmek, halka faydalı olmak, birleştirici konuşmalar yapmak, vaiz vermek, cami gezerek halkı İslam’a davet etmek, Kur’an öğretmek ve okumak, cenaze namazı ve diğer namazları kıldırmak vb.

İlahiyat Bölümü Mezunlarının Çalışma Alanları

İlahiyat Bölümünden mezun olan ilahiyatçılar, çoğunlukla imam hatip okullarında meslek derslerine giren öğretmenler olabilmektedir. Din ve ahlak bilgisi öğretmeni olabildikleri gibi, daha da ileri boyutta müftü, imam, müezzin vb. olabilmektedir. İlahiyat fakültelerinde akademisyen olabilmektedir.

İlahiyat Bölümü Atamaları

2018 ve sonrası İlahiyat mezunu atamaları yüz güldüren türdendir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği için 5398 kişilik başvurunun 2143’i atanmış olup, taban puan ise 69 olarak belirlenmiştir. Atama oranları içerisinde oldukça yüksek ve iyi konumda atamaya sahiptir.

Ayrıca İHL Meslek Dersleri için ise 1170 başvurudan 549’u atanmış, 68 taban puan olarak belirlenmiştir.

İmam atamalarına bakıldığında ise KPSS puanı gerekmektedir ve oldukça yükselmiş durumdadır. 85 KPSS puanıyla ancak imam atamaları yapılabilmektedir.

İlahiyat Bölümü Mezunlarının Maaşları

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamasına göre, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imamlar ilk görevde 2.956 TL maaş alabilmektedir. 25 hizmet yılını aşmış imamlar 3.207 almaktadır. (2018 verilerince)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri yeni başlayan olarak 2704 TL maaş almaktadır.

İlahiyat Bölümü Belkemiği

İlahiyat Bölümünün belkemiği kuşkusuz Arapça Kur’an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif İlmi’dir. Bu bölümde Arapça öğretildiğinden, özel sektörde ciddi oranda Arapça bilen aranmakta olup, bu şekilde çeşitli alanlarda iş bulma imkânı vardır.