Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Nedir?

Hammaddesi ağaç olan her türlü malzeme ve materyalin değerlendirilmesi, hayata kazandırıması amacıyla kurulmuş üniversite bölümüdür. Ağaç maddesinin işlenerek değerlendirildiği iş alanına hitap eder. Ağaçtan elde edilmiş ürünlerin tasarlanması ve üretimin planlanması, ürün kalitesinin kontrolü gibi çeşitli işler için deneyimli, kalifiye teknik personel yetiştirmeyi amaçlayan mühendislik bölümüdür.

Ağaç işleri üzerinde eğitim alan, uzmanlaşan personeller, basit marangozlucuğun ötesinde ileri düzey tasarım ve planlama faaliyeti içerisinde görevlerini yerine getirirler.

Bölüm Mezunlarının Görevleri ve İş Alanları

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünden başarıyla mezun olan bireyler Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi unvanı kazanır. Genel itibarıyla meslekteki görevleri şunlardır;

  • Ağaç işleri üzerine tasarım ve üretim alanlarında doğru planlamayı yapmak,
  • Proje maliyetini analiz etmek ve en uygun olanı için planlama yapmak,
  • Üretim aşamasına gerekli malzemeyi temin ederek katkı sağlamak,
  • Stok yönetimini yapmak,
  • Ürün çıktısının zamanında gerçekleştmesi için gerekli sorumlulukları yerine getirmek,
  • Bünyesinde çalışan diğer işçileri organize etmek ve doğru yönetmek,
  • Müşteri arz ve talepleri doğrultusunda uygun ürün tasarımları ortaya çıkarmak,
  • Üretimi gerçekleşen ürünlerin kalite ve kontrollerini yapmak,
  • Ürünlerin gerekli testlerini yapmak ve süreci takip etmek vb.

Bölümün Eğitim Süresi

4 yıllık fakülte statüsünde eğitim verilmektedir. İngilizce zorunluluğu olup, yeterlilik sınavında geçilmesi gerekir. Geçemeyenlerin 1 yıl İngilizce hazırlık alması gerekiyor. Bu sebeple 5 yıllık eğitim süresi söz konusu olabilmektedir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri İçin İş Olanakları

İsminde geçen “Ağaç” sözcüğü yüzünden çoğu kişi bölüm önyargıyla bakıyor. Ancak ülke genelinde iş imkanı oldukça fazla olan bölümlerdendir. Ağaç hammaddesinden elde edilen birçok ürünün üretim safhasında önemli role sahiptir. Bu alanda faaliyet gösteren birçok şirket ve kuruluşta iş bulma olasılığı bulunuyor.

Kağıt, mobilya, kompozit malzemeler vb. birçok alanda iş bulabilirsiniz. Hatta hırdavat, boya, aksesuar ve vernik gibi odağında faaliyet gösteren şirket ve sektörlerde de iş olanağı bulunuyor.