Makine Mühendisliği Bölümlerinde her çeşit mekanik sistemlerin ve de enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve üretiminin planlanması üzerine eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır. Oldukça geniş kapsamlı çalışma alanına sahip bölümlerin başında gelir. Özel kurum ve kamu kuruluşlarına ait fabrika yahut iş yerlerinde çalışma imkânı sunulmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümünün Amacı

Bu programın yegâne amacı her çeşit mekanik sistem ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımını, geliştirilmesini ve üretimin planlanmasını sağlayabilecek uzman mühendisler yetiştirmektedir. Ayrıca birçok üniversite bölümünden farklı olarak eğitime ilaveten araştırma ve geliştirme hizmetleri de mevcuttur. Mekanik makinelerle birlikte mühendislere programlama eğitimi de verilmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümünde Okutulan Başlıca Dersler

Türkiye şartlarında büyük öneme sahip olan Makine Mühendisliği Bölümünde en temelde matematik, fizik, kimya, teknik resim ve geometri gibi dersler okutulmaktadır. İlk yıldan sonra ise termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, mekanik, makine tasarımı, makine elemanları, nükleer enerji ve enerji dönüşüm sistemleri gibi mühim dersler okutulmaktadır. Ayrıca ciddi düzeyde uygulamalı eğitimler ve araştırmalar bölümün önemli eğitim süreçlerindendir.

Makine Mühendisliği Bölümünde Staj: Zorunlu staj var olup, özel veya kamu kurumlarda yapılabilmektedir.

Makine Mühendisliği İçin Gereken Özellikler

Bu mühim bölüme girecek öğrencilerin ve bu alanda çalışacak mühendislerin öncelikle üstün akademik yeteneğe, hayal gücü ve yaratıcılığa, uzay ilişkileri yeteneklerine ve de en önemlisi el becerisine sahip olması gerekmektedir. İlaveten matematik, fizik, teknik resim ve tasarı geometri gibi alanlara ilgili, duyarlı ve bu alanlarda başarılı olması gerekmektedir.

Makine Mühendisliği Bölüm Mezunlarının Unvanı ve İşleri

Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olan her öğrenci “Makine Mühendisi” unvanı almaktadır. Çalışılan kurumun yapı ve türüne göre görevler yaparlar. Mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin tasarımlarını yaparlar. Daha da ileri boyutta nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların ve soğutma-ısıtma-havalandırma sistemlerinin tasarımları makine mühendisleri tarafından yapılmaktadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Çalışma Alanları

Kalkınma, üretim ve gelişim safhalarında büyük adımlar atma gayretinde olan Türkiye’de birçok teknik personel gibi makine mühendislerine de oldukça fazla ihtiyaç vardır. Lakin Türkiye teknolojik üretimi ne yazık ki, yeterli düzeye ulaşamamış, küresel çağa ayak uyduramamıştır. Mevcut Avrupa ve gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha geri planlarda bu sürece dâhil olmaktadır. Bu nedenle de Makine Mühendislerinin iş bulma olasılığı oldukça düşük olup, ciddi farklar ve yüksek deneyim ve beceriler talep edilmektedir.

Genellikle fabrikalarda, özel ve kamu kurumlarında görev yapılabilmektedir. Serbest çalışılabilen mesleklerdendir.

Ayrıcalıklar: Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi öğrenci değişim programlarından bu bölüm öğrencileri faydalanabilmektedir. Ayrıca Makine Teknikeri, Otomotiv ve benzer bölümlerin 2 yıllık fakültelerinden mezun olan öğrenciler, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile Makine Mühendisliği bölümüne geçiş yapabilmektedir. Kimya, İnşaat, Bilgisayar vb. mühendislik bölümleriyle yandan veya çift anadal yapabilme hakkı bulunmaktadır.

Not: İngilizce, Makine Mühendisliği bölümü mezunları için olmazsa olmazlar arasındadır.